Planning, Shortage and Transormation Essays in Honor of János Kornai 
author Simonovits, András

Publication year: 2000 Call number: [BN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Systemy gospodarcze Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w powstanie i rozwój 
red. Swadźba, Stanisław.

Publication year: 2010 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

W stronę socjologii od sofistów do Saint-Simona 
author Odżga, Roman

Publication year: 2006 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Politologia
author Heywood, Andrew

Publication year: 2008 Call number: [321] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Socjalizm, kapitalizm, transformacja szkice z przełomu epok 
author Balcerowicz, Leszek

Publication year: 1997 Call number: [338.24] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kompendium wiedzy o społeczeństwie, państwie i prawie /
 

Publication year: 2011 Call number: [340] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kapitalizm, socjalizm, demokracja
author Schumpeter, Joseph A.

Publication year: 1995 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Transformacja rynkowa w warunkach globalizacji
author Szczakowski, Ziemowit J.

Publication year: 2005 Call number: [338.24] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Jak budowano kapitalizm transformacja Europy Środkowej i Wschodniej, Rosji i 
author Aslund, Anders

Publication year: 2010 Call number: [338.24] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Administracja świadcząca kształtowanie się idei organizatorskiej funkcji 
author Ochmański, Jerzy W.

Publication year: 2006 Call number: [35] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wolność i rozwój ekonomia wolnego rynku 
author Balcerowicz, Leszek

Publication year: 1995 Call number: [330.8] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarka realnego socjalizmu a światowy cykl
author Kaliński, Janusz.

Series: Gospodarka Narodowa nr 10/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Odwieczne zderzenie wyobrażeń o tym, jak funkcjonuje kontrast wizji i proponowanych instytucji 
author Winiecki, Jan

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 3/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Z punktu widzenia ekonomii
author Musiał, Grażyna

Publication year: 2011 Call number: [330.1] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Historia myśli politycznej od Machiavellego po czasy współczesne 
author Król, Marcin

Publication year: 2003 Call number: [321] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Filozofia polityki /
Autor Szahaj, Andrzej

Publication year: 2006 Call number: [321] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesne doktryny polityczne
author Tokarczyk, Roman

Publication year: 2008 Call number: [321] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Z punktu widzenia ekonomii
author Musiał, Grażyna

Publication year: 2008 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Debata socjalistyczna i problem planowania w
author Kaczmarczyk, Hubert

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 1 (46) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Etyka zawodowa uwarunkowania, konteksty, zastosowania 
author Mysłek, Wiesław

Publication year: 2010 Call number: [174] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Historia rozwoju ekonomiki tom III 
author Taylor, Edward

Publication year: 1991 Call number: [330.8] Series: Historia rozwoju ekonomiki Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

O zróżnicowaniu i dynamice ustrojów
author Balcerowicz, Leszek

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 2/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Historia myśli ustrojowej i społecznej
author Barwicka-Tylek, Iwona

Publication year: 2009 Call number: [321] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kobiety lewicy w polskim doświadczeniu politycznym tradycje, wartości i tożsamość 
author Waniek, Danuta

Publication year: 2010 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Demokratyczna rekonstrukcja : Z socjologii radykalnej zmiany społecznej /  
author Wnuk-Lipiński, Edmund

Publication year: 1996 Call number: [321] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Historia myśli ekonomicznej w zarysie
author Romanow, Zbigniew B.

Publication year: 1997 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Wolny rynek jako proces odkrywania i koordynacji
author Kaczmarczyk, Hubert

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 2 (43) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka gospodarcza /
red. Winiarski, Bolesław

Publication year: 2000 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Chiny na drodze reform w XXI wieku /
author Deng, Xiaoping.

Publication year: 2012 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesne doktryny polityczne
author Tokarczyk, Roman

Publication year: 2006 Call number: [18.A] Available: (10); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Demokracja - bóg, który zawiódł : ekonomia i polityka demokracji, monarchii i ładu naturalnego 
author Hoppe, Hans-Herman

Publication year: 2006 Call number: [18.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Politologia
author Heywood, Andrew

Publication year: 2006 Call number: [18.0] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Politologia
author Heywood, Andrew

Publication year: 2008 Call number: [18.0] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Politologia
author Heywood, Andrew

Publication year: 2011 Call number: [18.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Seksualność a polityka : od socjalizmu do liberalizmu 
author Dudziak, Urszula

Publication year: 1999 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ideologie polityczne : wprowadzenie 
author Heywood, Andrew

Publication year: 2007 Call number: [18.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

1 2 3 Dalej>>
Languages: