Zachowania menedżerów i sytuacje kryzysowe w organizacji
author Krzakiewicz, Kazimierz

Series: Organizacja i Kierowanie nr 3 (146) rok 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Czy etyka w zarzadzniu może przeciwdziałać nieetycznemu postępowaniu pracowników?
author Turek, Dariusz

Series: Organizacja i Kierowanie nr 1 (144) rok 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Poczucie sprawiedliwości organizacyjnej a zachowania pracowników
author Macko, Maciej

Publication year: 2009 Call number: [159.9] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Humanistyczne wartości zarządzania w poszukiwaniu sensu menedżerskich działań 
author Penc, Józef.

Publication year: 2010 Call number: [65.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu 19/2010 /
red. naukowy Zając, Czesław

Publication year: 2010 Call number: [ZN] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie : teoria i praktyka /  
 

Publication year: 2005 Call number: [65.01] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zachowania organizacyjne w teorii i praktyce
author Gros, Urszula

Publication year: 2003 Call number: [65.01] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Psychologia zarządzania /
author Bartkowiak, Grażyna.

Publication year: 1999 Call number: [159.9] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Poradnik korporacyjnego szczura podręcznik przetrwania dla politykujących w firmie i 
author Schrijvers, Joep P.M.

Publication year: 2004 Call number: [331] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zachowania patronizujące, czyli gdy pomaganie
author Grabus, Małgorzata

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 2 (55) 2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zachowania organizacyjne
author Mrozowicz, Kazimierz

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 5/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zachowanie się ludzi w pracach zespołowych uwarunkowania, problemy, dylematy 
author Galata, Stanisław

Publication year: 2008 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Field marketing skuteczne zastosowania marketingu terenowego 
author Williams, Alison

Publication year: 2011 Call number: [339.138] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zachowania organizacyjne w przedsiębiorstwie kreowanie twórczego nastawienia i aspiracji 
author Penc, Józef.

Publication year: 2011 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zachowania organizacyjne aspekt międzykulturowy 
author Szaban, Jolanta M.

Publication year: 2007 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dylematy współczesnych korporacji
red. Pawłowska, Beata

Publication year: 2009 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Role i umiejętności menedżerskie : sekrety sukcesu i kariery /  
author Penc, Józef.

Publication year: 2005 Call number: [65.01] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

ORGB
author Nelson, Debra L.

Publication year: 2009 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Psychologia zarządzania : wybrane zagadnienia /  
author Przytuła, Sylwia.

Publication year: 2008 Available: (0); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Zachowania obywatelskie w zarządzaniu jakością
author Bugdol, Marek

Series: Organizacja i Kierowanie nr 3 (141) rok 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Teoria zachowań organizacyjnych (na podstwie niektórych aspektów roli społecznej 
author Mrozowicz, Kazimierz

Series: Organizacja i Kierowanie nr 1 (144) rok 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zmiany w kulturze organizacyjnej niesprywatyzowanych studium przypadku 
author Aniszewska, Grażyna

Series: Organizacja i Kierowanie nr 1 (144) rok 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ formy zatrudnienia na zachowania organizacyjne
author Myjak, Teresa

Publication year: 2011 Call number: [331] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Psychologia menedżera : wybrane zagadnienia psychologii organizacji i zarządzania / 
author Terelak, Jan F.

Publication year: 1999 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Wahania rynku a zachowania organizacyjne
author Steinerowska-Streb, Izabella

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 12/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Psychologia organizacji i zarządzania /
author Terelak, Jan F.

Publication year: 2005 Call number: [159.9] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Funkcjonalne i dysfunkcjonalne zjawiska
red. naukowy Strykowska, Maria

Publication year: 2007 Call number: [658.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Motywowanie zawodników klubów sportowych do
author Stachowska, Sylwia

Series: Organizacja i Kierowanie nr 1 (144) rok 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie zasobami ludzkimi w biznesie i w administracji publicznej : rynek pracy, dobór, ocena, rozwój i kariera, odejścia z pracy / 
author Szaban, Jolanta M.

Publication year: 2011 Call number: [X] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart
         (1)

Zachowania organizacyjne w przedsiębiorstwie : kreowanie twórczego nastawienia i aspiracji / 
author Penc, Józef.

Publication year: 2011 Call number: [XI] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zachowania w organizacji /
author Robbins, Stephen P.

Publication year: 2012 Call number: [Podręcznik] Available: (5); Checked out: (6); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Dostępność informacji zwrotnej jako warunek uczenia się organizacji /
author Adamska, Krystyna.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 4 (57) 2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zachowania w organizacji /
author Robbins, Stephen P.

Publication year: 2012 Call number: [316] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zachowania organizacyjne : wybrane zagadnienia : praca zbiorowa /  
red. Potocki, Arkadiusz.

Publication year: 2005 Call number: [658.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie od podstaw /
author Koźmiński, Andrzej K.

Publication year: 2011 Call number: [XI] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nauka o zarządzaniu
author Sikorski, Czesław

Publication year: 2009 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Zachowania podmiotów w warunkach globalizacji rynków
author Patrzałek, Wanda

Publication year: 2010 Call number: [05.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Organizacja zachowań zespołowych
author Rutka, Ryszard.

Publication year: 2012 Call number: [10.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zachowania organizacyjne : podręcznik akademicki 
author Kuc, Bolesław Rafał

Publication year: 2009 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Languages: