Nadzór skonsolidowany nad instytucjami kredytowymi
author Leśnik, Iwona

Publication year: 2003 Call number: [347.734] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ruch spółdzielczy w Polsce oraz znaczenie i zadania
author Adamski, Stanisław

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 4 (45) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Charakter prawny i zadania przedstawicielstw banków zagranicznych oraz instytucji kredytowych /
author Szaraniec, Monika.

Series: Folia Oeconomica Bochniensia Zeszyty naukowe [Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni] nr 8 / 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zastosowanie rozwiązań informatycznych w instytucjach Prace Naukowe AE Wrocław nr 954 
red. naukowy Gospodarowicz, Andrzej

Publication year: 2002 Call number: [336.71] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo Unii Europejskiej w systemie polskiego prawa
author Kosikowski, Cezary

Publication year: 2010 Call number: [347.73] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Warunki podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w rejonach przygranicznych Polski i Ukrainy : Współpraca uniwersytetów wspierająca rozwój regionów / 
red. Biskup, Rafał

Publication year: 2007 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

System prawa finansowego tom IV Prawo walutowe, prawo dewizowe, prawo rynku 
red. Głuchowski, Jan.

Publication year: 2010 Call number: [347.73] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawne znaczenie instytucji utworzonych do
author Zajączkowska-Weremczuk, Katarzyna

Series: Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 2/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie instytucjami kredytowymi /
red. naukowa Gospodarowicz, Andrzej.

Publication year: 2012 Call number: [336.77] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo bankowe : komentarz /  
author Kawulski, Arkadiusz.

Publication year: 2013 Call number: [347.734] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Instytucje parabankowe w Polsce
author Srokosz, Witold

Publication year: 2011 Call number: [06.A] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie instytucjami kredytowymi : seria: finanse 
author Gospodarowicz, Andrzej

Publication year: 2012 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie instytucjami kredytowymi : strategie, modele biznesowe i operacyjne : seria: finanse 
author Proniewski, Marek.

Publication year: 2012 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Nadzór skonsolidowany nad instytucjami kredytowymi : prawo polskie w procesie dostosowania do przepisów prawnych Unii Europejskiej 
author Leśnik, Iwona

Publication year: 2003 Call number: [07.0] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie instytucjami kredytowymi
red. naukowa Gospodarowicz, Andrzej.

Publication year: 2012 Call number: [06.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie] : Cracow Review of Economics and Management : Nr 10 (934) / 
 

Publication year: 2014 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zaufanie do instytucji parabankowych w Polsce /
author Gemzik-Salwach, Agata.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 9/2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Uwagi ogóle o spólnictwie pieniężnym /
author Rząd, Antoni

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 4 (65) 2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Chrzest, miłosierdzie i rozwój społecznych instytucji finansowych /
author Ossowski, Janusz.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 4 (73) 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Hipoteczny pieniądz bankowy /
author Półtorak, Bogusław.

Publication year: 2013 Call number: [09.0] Series: Monografie i Opracowania - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, nr 243 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zintegrowany sektor bankowy Unii Europejskiej : studium finansowo-prawne / 
author Sitek, Paweł.

Publication year: 2015 Call number: [347.734] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Banki w społecznej gospodarce rynkowej w świetle doświadczeń z kryzysu i stanu rozwoju rynku finansowego /
 

Publication year: 2014 Call number: [06.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie instytucjami kredytowymi /
 

Publication year: 2016 Call number: [336.77] Series: Finanse Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: