Wpływ społeczności lokalnych na kształtowanie się mentalności ekonomicznej społeczeństwa polskiego /
author Krzyminiewska, Grażyna.

Series: Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I z. 257 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Szanse i bariery w kształceniu młodzieży w Polsce i krajach Unii Europejskiej
red. Szczerbiński, Henryk

Publication year: 2002 Call number: [37] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Naród, samorząd terytorialny, demokracja w III Rzeczypospolitej
author Wójcik, Stanisław

Publication year: 2007 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rozwój wielofunkcyjny społeczności lokalnych. Bariery i możliwości
red. Goryńska-Bittner, Barbara

Publication year: 1998 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Jak usprawnić komunikację w przestrzeni społecznej
author Nikołajew, Jan.

Series: Master of Business Administration nr 1 (108) 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Partnerstwo społeczne na poziomie lokalnym i rola organizacji pozarządowych 
red. naukowa Gilejko, Leszek K.

Publication year: 2009 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Budowanie społeczności lokalnej jak rozwijać trwałe relacje pomiędzy samorządem a 
red. Adamus-Matuszyńska, Anna

Publication year: 2009 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Biblioteka w otoczeniu społecznym
red. Zybert, Elżbieta Barbara

Publication year: 2000 Call number: [Służbowe] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przekształcenia strukturalne miast i zrównoważony
red. Słodczyk, Janusz

Publication year: 2008 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Formatowanie radia lokalnego
author Gmerek-Rajchel, Maria

Publication year: 2005 Call number: [316.77] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Samorząd terytorialny w Polsce i w Europie doświadczenia i nowe wyzwania 
red. Marszałek-Kawa, Joanna

Publication year: 2008 Call number: [342.25] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zasoby finansowe a rozwój samorządności lokalnej obszary rozwoju, rozwiązania modelowe 
author Wankiewicz, Bogdan

Publication year: 2009 Call number: [336.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nie tylko Internet nowe media, przyroda i technologie społeczne a 
red. Mucha, Janusz

Publication year: 2010 Call number: [316.77] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

XX lat odrodzonego samorządu terytorialnego w Polsce Dwadzieścia lat odrodzonego samorządu terytorialnego 
red. naukowa Jasiuk, Ewa

Publication year: 2011 Call number: [342.25] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Razem i osobno społeczności regionalne wobec skutków reformy przypadek Bielska-Bialej, Częstochowy, Katowic, 
red. naukowy Geisler, Robert

Publication year: 2004 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Regionalny wymiar procesów transformacyjnych zróżnicowania i podziały 
red. naukowa Tuziak, Arkadiusz

Publication year: 2009 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Partycypacja społeczna i aktywizacja w rozwiązywaniu
red. Lewenstein, Barbara

Publication year: 2010 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Skuteczne public realtions społeczności lokalnej
author Ostrowski, Dariusz

Series: Zeszyty Naukowe 3 (56) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola mediów publicznych w kreowaniu wizerunku lokalnych samorządów i społeczności /
author Skoczek, Tadeusz.

Series: Folia Oeconomica Bochniensia Zeszyty naukowe [Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni] nr 2 / 2004 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wygrani i przegrani polskiej transformacji
red. Jarosz, Maria

Publication year: 2005 Call number: [338.24] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kapitał społeczny, partycypacja obywatelska, rozwój
red. Psyk-Piotrowska, Elżbieta

Publication year: 2009 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wieloaspektowość samorządności gminnej w Polsce
red. naukowa Nawrot, Bogdan

Publication year: 2011 Call number: [35] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Strategie działania sektora publicznego i sektora prywatnego na rzecz społeczności lokalnych : partnerstwo czy konkurencja / 
author Szewczuk, Adam.

Series: Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Szczeciński] nr 471 Ekonomiczne Problemy Usług nr 11 Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego T.1 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola i zadania samorządu terytorialnego w rozwoju gospodarki turystycznej /
red. naukowy Gałecki, Ryszard.

Publication year: 2004 Call number: [338.48] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Skuteczne public relations społeczności loklanej
author Ostrowski, Dariusz

Series: Zeszyty Naukowe nr 3 (56) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Pod wielkim dachem nieba granice, migracje i przestrzeń we współczesnym 
red. naukowa Muszyński, Wojciech

Publication year: 2009 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polski samorząd terytorialny w procesie integracji z
red. Nawrot, Bogdan

Publication year: 2003 Call number: [35] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wprowadzenie do socjologii /
author Szacka, Barbara.

Publication year: 2008 Call number: [316] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Oblicza lokalności ku nowym formom życia lokalnego 
red. Kurczewska, Joanna

Publication year: 2008 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Społeczności lokalne teraźniejszość i przyszłość 
red. naukowa Jałowiecki, Bohdan

Publication year: 2006 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Partnerstwo lokalne budowanie partnerstwa na rzecz zatrudnienia / 
 

Publication year: 2008 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Samorząd w Polsce : istota, formy, zadania : praca zbiorowa / 
red. naukowa Wykrętowicz, Stanisław.

Publication year: 2012 Call number: [35] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Samorząd w Polsce : istota, formy, zadania : praca zbiorowa / 
red. naukowa Wykrętowicz, Stanisław.

Publication year: 2012 Call number: [III] [ZN] Available: (2); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Odkrywając wolność : przeciw zniewoleniu umysłów / 
author Balcerowicz, Leszek

Publication year: 2012 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Marketing terytorialny na obszarach chronionych /
author Kulczyk-Dynowska, Alina.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 42/2012. Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Syndrom NIMBY - głos społeczności lokalnej w decyzjach lokalizacyjnych dotyczących projektów inwestycyjnych infrastruktury drogowej /
author Dembińska, Izabela.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 39/2011. Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rozwój lokalny i regionalny w perspektywie socjologicznej
author Jałowiecki, Bohdan

Publication year: 2007 Call number: [05.F] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Lokalne wzory kultury politycznej : Szkice ogólne i opracowania monograficzne 
author Kurczewski, Jacek

Publication year: 2007 Call number: [18.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Internet i komunikowanie we wspólnocie lokalnej
author Przybylska, Anna

Publication year: 2010 Call number: [02.E] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

1 2 3 Dalej>>
Languages: