Kobiety we współczesnym świecie
red. Musiał-Karg, Magdalena

Publication year: 2010 Call number: [316] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Prawo konstytucyjne
red. Grzybowski, Marian

Publication year: 2008 Call number: [342] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Co warto, co należy zmienić? poprawa jakości demokracji w Polsce 
red. Kolarska-Bobińska, Lena

Publication year: 2008 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Politologia
author Heywood, Andrew

Publication year: 2008 Call number: [321] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Podstawy prawa w gospodarce
author Gajewski, Maciej

Publication year: 2008 Call number: [346] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ustrój polityczny RP w świetle Konstytucji z 1997 r.
author Skrzydło, Wiesław

Publication year: 2008 Call number: [342] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo wyborcze a ustrój demokratyczny
author Łączkowski, Wojciech

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 2/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Autorytet państwa legitymizacyjne znaczenie prawa w państwie 
author Młynarska-Sobaczewska, Anna

Publication year: 2010 Call number: [342] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wybór aktów prawnych do nauki prawa konstytucyjnego Stan prawny: 1 września 2002 
oprac. Mordwiłko, Janusz

Publication year: 2002 Call number: [VII] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Budowanie instytucji państwa 1989-2001 w poszukiwaniu modelu 
red. Jackiewicz, Irena

Publication year: 2004 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Konstytucyjny system organów państwowych
red. Gdulewicz, Ewa

Publication year: 2009 Call number: [342] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kobiety lewicy w polskim doświadczeniu politycznym tradycje, wartości i tożsamość 
author Waniek, Danuta

Publication year: 2010 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dziesięć lat reformy ustrojowej administracji ogólnopolska konferencja naukowa Łańcut 12-14 
red. Parchomiuk, Jerzy

Publication year: 2009 Call number: [35] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo konstytucyjne /
red. Grzybowski, Marian

Publication year: 2008 Call number: [VII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

System wyborczy w Rzeczpospolitej Polskiej /
author Chmaj, Marek

Publication year: 2005 Call number: [18.B] Available: (5); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo konstytucyjne w pytaniach i odpowiedziach
author Granat, Mirosław

Publication year: 2006 Call number: [18.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Standardy prawne wolnych wyborów parlamentarnych
author Kryszeń, Grzegorz

Publication year: 2007 Call number: [18.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Geneza i ewolucja systemów wyborczych w państwach Europy Środkowej i Wschodniej
author Sokół, Wojciech

Publication year: 2007 Call number: [18.B] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo konstytucyjne
author Grzybowski, Marian

Publication year: 2008 Call number: [18.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

System wyborczy w Rzeczpospolitej Polskiej
author Chmaj, Marek

Publication year: 2008 Call number: [18.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Demokracja w Polsce 2005 - 2007
author Kolarska-Bobińska, Lena

Publication year: 2007 Call number: [18.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zgromadzenie parlament Macedonii
author Wojnicki, Jacek

Publication year: 2008 Call number: [18.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Jakiej ordynacji wyborczej potrzebuje Rzeczpospolita?
author Dudek, Dariusz

Publication year: 2008 Call number: [18.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Co warto, co należy zmienić? : poprawa jakości demokracji w Polsce 
author Kolarska-Bobińska, Lena

Publication year: 2008 Call number: [18.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo konstytucyjne : wybór aktów prawnych 
author Grajewski, Krzysztof

Publication year: 2009 Call number: [18.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Europejskie systemy polityczne
author Deszczyński, Przemysław.

Publication year: 2008 Call number: [18.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Partie i systemy partyjne państw byłej Jugosławii : Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Czarnogóra, Macedonia, Serbia, Słowenia 
author Krysieniel, Krzysztof

Publication year: 2009 Call number: [18.B] Available: (4); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konstytucyjny system organów państwowych
author Gdulewicz, Ewa

Publication year: 2009 Call number: [18.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Demokracja w XXI wieku
author Szyszkowska, Maria

Publication year: 2009 Call number: [18.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Demokracja w Polsce 2007 - 2009
author Kolarska-Bobińska, Lena

Publication year: 2009 Call number: [18.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo konstytucyjne
author Grzybowski, Marian

Publication year: 2009 Call number: [18.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Leksykon prawa wyborczego i systemów wyborczych
author Michalak, Bartłomiej

Publication year: 2010 Call number: [18.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo konstytucyjne : stan prawny na dzień 31 lipca 2009 r. 
author Witkowski, Zbigniew

Publication year: 2009 Call number: [18.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

System wyborczy w Rzeczpospolitej Polskiej : [stan prawny na 1 września 2011 r.] 
author Chmaj, Marek

Publication year: 2011 Call number: [18.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

W cieniu Dayton : Bośnia i Hercegowina między etnokracją i demokracją konsocjalną 
author Krysieniel, Krzysztof

Publication year: 2012 Call number: [18.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

External voting w wybranych państwach europejskich
author Skotnicki, Krzysztof

Publication year: 2012 Call number: [18.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: