Kapitał ludzki jako czynnik rozwoju zrównoważonego
author Idaszewska, Daria

Series: Organizacja i Kierowanie nr 2 (145) rok 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Creating Human Capital as a Significant Task of Managing TSU
author Kożuch, Antoni

Series: Współczesne zarządzanie nr 1/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Znaczenie czynnika osobowego w przedsiębiorstwie
author Smoleń, Marek

Series: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa Tom 2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ kapitału ludzkiego na rozwój przedsiębiorczości - prezentacja wyników badań
author Bińczycki, Bernard

Series: Prace z zakresu procesu zarządzania Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kapitał ludzki jako determinanta rozwoju przedsiębiorczości organizacji
author Tyrańska, Małgorzata

Series: Prace z zakresu procesu zarządzania Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kształtowanie kreatywnego kapitału ludzkiego : wybrane zagadnienia : Studia Ekonomiczne nr 83 : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach /  
 

Publication year: 2012 Call number: [ZN] Series: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Kształtowanie kreatywnego kapitału ludzkiego nr 83 (2012) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Analiza i pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa
author Purgał-Popiela, Joanna

Series: Prace z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kapitał intelektualny w jednostce badawczo-rozwojowej - problemy i wyzwania
author Purgał-Popiela, Joanna

Series: Prace z zakresu zarządzania personelem Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Uwarunkowania gospodarowania kapitałem ludzkim charakterystyka wybranych pojęć 
author Król, Małgorzata.

Publication year: 2009 Call number: [658.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rola pracowników w procesie kształtowania wartości i przedsiębiorstwa na przykładzie Grupy Kapitałowej Poczta Polska
author Glinkowska, Beata

Series: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa Tom 2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kapitał ludzki i jego deprecjacja w kontekście związków z bezrobociem : próba teoretycznego uogólnienia / 
author Ostoj, Izabela.

Series: Rozważania wokół wybranych kategorii ekonomicznych na tle przemian gospodarczych Europy i Polski na przestrzeni wieków Studia Ekonomiczne [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach] nr 18 (2001) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Teoretyczne podstawy rachunkowości kapitału
author Cieślak, Iwona

Series: Prace z zakresu rachunkowości Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarka polska po 20 latach transformacji osiągnięcia, problemy i wyzwania 
red. naukowa Pangsy-Kania, Sylwia.

Publication year: 2009 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Równowaga i wzrost modelu Leontiefa-Gale'a z kapitałem ludzkim : twierdzenia o magistrali /  
author Jurek, Bartosz.

Series: Metody ilościowe w ekonomii Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 92 (2007) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wiedza współczesnych organizacji wybrane problemy zarządzania 
red. Jedynak, Piotr

Publication year: 2010 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Praktyczne aspekty pomiaru efektywności Prace Naukowe AE Wrocław nr 1061 
red. naukowy Wrzosek, Stefan

Publication year: 2005 Call number: [330.35] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Stosunki ekonomiczne w rozszerzonej Unii Europejskiej = Economic relations in the EU enlarged /  
red. Kundera, Jarosław

Publication year: 2007 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wykluczenie społeczne
red. naukowa Frąckiewicz, Lucyna

Publication year: 2005 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kapitał ludzki i społeczny regionu jako element rozwoju gospodarki opartej na wiedzy /
author Gaczek, Wanda Maria.

Series: Innowacje w rozwoju regionu Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 57 (2005) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Inwestowanie w kapitał ludzki w Polsce
author Oleksiuk, Adam

Publication year: 2009 Call number: [658.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Region 2006 rozwój regionalny w Polsce w latach 2007- 2013. 
red. naukowy Flejterski, Stanisław.

Publication year: 2006 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Człowiek z perspektywy biznesu
red. Machowicz, Kinga

Publication year: 2009 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nowoczesne trendy w zarządzaniu
red. naukowa Gonicka, Joanna

Publication year: 2011 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Najlepsze praktyki w zarządzaniu kapitałem ludzkim metodyka badania, opisy przypadków 
red. Juchnowicz, Marta

Publication year: 2011 Call number: [658.3] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Audyt personalny jako narzędzie aktywnej polityki zarządzania ryzykiem kapitału ludzkiego /
author Cieślak, Iwona.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 28/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Inwestycje regionalne a fundusze strukturalne Unii Europejskiej : materiały V Ogólnopolskiej Konferencji, Szczecin, 13 grudnia 2004 : Region 2004 / 
red. naukowy Flejterski, Stanisław.

Publication year: 2004 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy
red. naukowy Juchnowicz, Marta

Publication year: 2007 Call number: [658.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kapitał ludzki w modelach i teorii wzrostu Certyfikaty depozytowe - innowacyjne papiery 
author Cichy, Krzysztof

Publication year: 2005 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Teoretyczne aspekty gospodarowania kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwie /
author Ostoj, Izabela.

Series: Teoretyczne i praktyczne aspekty ekonomii Studia Ekonomiczne [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach] nr 22 (2002) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podnoszenie wartości przedsiębiorstwa a kapitał
author ,MF

Series: Zarządzanie na świecie nr 4/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Longitudinal Analysis of Labor Market Data
red. Heckman, James J.

Publication year: 2008 Call number: [BN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kapitał ludzki a innowacje w małych i średnich
author Szczepaniec, Marek

Series: Gospodarka Narodowa nr 11-12/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomia Prace Naukowe Uniwerytetu Ekonomicznego nr 113 
red. naukowy Sokołowski, Jerzy

Publication year: 2010 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Problemy rozwoju regionalnego Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 
red. naukowy Brol, Ryszard

Publication year: 2010 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Dobór pracowników na stanowiska kierownicze w
author Barańska, Danuta

Series: Zarządzanie zasobami ludzkimi nr 1 (78)/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kapitał ludzki jako czynnik wzrostu konkurencyjności
author Jagódka, Maciej

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 4 (735) 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dwie dekady transformacji w Europie Środkowej i dialog europejski Zachód-Wschód 
red. Stępień-Kuczyńska, Alicja

Publication year: 2011 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Koncepcje, modele i metody zarządzania informacją i
red. naukowy Binsztok, Aleksander

Publication year: 2006 Call number: [65.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Potencjał społeczny przedsiębiorstwa w świetle koncepcji outsourcingu /
author Kopczyński, Tomasz.

Series: Wybrane problemy zarządzania przedsiębiorstwem Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 20 (2002) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dalej>>
Languages: