Wpływ siły nabywczej pieniądza na wykonanie
author Jastrzębski, Robert

Publication year: 2009 Call number: [347.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesna bankowość hipoteczna /
red. Szelągowska, Anna.

Publication year: 2010 Call number: [IV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Listy zastawne i banki hipoteczne
 

Series: Biuletyn Bankowy Biuletyn Bankowy Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami Zarządzanie finansami klasyczne zasady, nowoczesne narzędzia tom II Czas na pieniądz 
red. naukowy Zarzecki, Dariusz.

Publication year: 2002 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przesłanki rozwoju polskiego rynku kapitałowego
author Ciejpa-Znamirowski, Krzysztof

Publication year: 2007 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i
 

Series: Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Instrumenty dłużne w gospodarce
red. Czechowska, Dorota

Publication year: 2010 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bank hipoteczny Zagadnienia prawne 
author Kaszubski, Remigiusz Witold

Publication year: 2000 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Hipoteka, listy zastawne, obligacje hipoteczne /
Autor Heropolitańska, Izabela.

Publication year: 2001 Call number: [Podręcznik] Available: (37); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rynek papierów wartościowych /
author Bień, Witold.

Publication year: 2008 Call number: [336.76] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bank na rynku finansowym problemy skali, efektywności i nadzoru 
red. Miklaszewska, Ewa

Publication year: 2010 Call number: [336.71] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Emisja listu zastawnego - mechanizm i bariery /
author Gruszczyńska-Brożbar, Elżbieta.

Series: Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I Z. 262 (1998) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse. Bankowość. Rachunkowość 2 Prace Naukowe AE Wrocław nr 1059 
red. naukowy Misińska, Danuta

Publication year: 2005 Call number: [336] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bankowość hipoteczna
author Gąsowska, Agnieszka

Publication year: 2000 Call number: [336.71] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesna bankowość hipoteczna
red. Szelągowska, Anna.

Publication year: 2010 Call number: [336.71] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bank hipoteczny zagadnienia prawne 
author Kaszubski, Remigiusz Witold

Publication year: 2000 Call number: [IV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomika i organizacja kredytu hipotecznego w Polsce
author Rosińska, Monika K.

Publication year: 1997 Call number: [336.77] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Instrumenty finansowe i rynek kapitałowy
author Banasik, Maciej.

Publication year: 2001 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Metoda Monte Carlo w bankowości
author Chyliński, Andrzej

Publication year: 1999 Call number: [336.77] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Hipoteka, listy zastawne, obligacje hipoteczne /
author Heropolitańska, Izabela.

Publication year: 2001 Call number: [332.7] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bank hipoteczny a rynek nieruchomości
author Kanigowski, Krzysztof

Publication year: 2001 Call number: [336.71] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Hipoteka, listy zastawne, obligacje hipoteczne /
author Heropolitańska, Izabela.

Publication year: 2001 Call number: [IV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Instrumenty rynku kapitałów pieniężnych Materiały dydaktyczne nr 222 
author Gruszczyńska-Brożbar, Elżbieta

Publication year: 2008 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bank hipoteczny Zagadnienia prawne 
author Kaszubski, Remigiusz Witold

Publication year: 2000 Call number: [336.71] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Obrót wierzytelnościami
author Chudzik, Mariusz

Publication year: 2006 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Prawo papierów wartościowych : zarys wykładu 
author Mojak, Jan

Publication year: 2006 Call number: [08.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo bankowe : Ustawa o Narodowym Banku Polskim : Ustawa o listach zastawnych i bankach hipotecznych : Przepisy ogólne : Teksty jednolite wraz z indeksem rzeczowym 
 

Publication year: 2009 Call number: [06.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Współczesna bankowość hipoteczna
author Szelągowska, Anna.

Publication year: 2010 Call number: [06.0] Available: (2); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym : operacje giełdowe rynku publicznego i niepublicznego 
author Pastusiak, Radosław

Publication year: 2010 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Obrót wierzytelnościami
author Mojak, Jan

Publication year: 2004 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Prawo papierów wartościowych : zarys wykładu 
author Mojak, Jan

Publication year: 2004 Call number: [08.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Financial, institutions, markets and money
author Kidwell, Dawid

Publication year: 2003 Call number: [A/07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: