Pracownik a patologie organizacyjne - wybrane
author Znańska-Kozłowska, Katarzyna

Series: Prace słuchaczy Studiów Doktorankich Wydziału Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Pracoholizm jako jedna z patologii współczesnych organizacji /
author Filipiak, Magdalena.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 34/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przestępczość i zjawiska patologiczne w województwie konferencje naukowe 
red. naukowy Prusak, Feliks

Publication year: 2003 Call number: [343] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem
red. Zbiegień-Maciąg, Lidia.

Publication year: 2006 Call number: [658.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Oblicza patologii społecznych
red. naukowa Bębas, Sylwester

Publication year: 2011 Call number: [316] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Zachowania organizacyjne w przedsiębiorstwie kreowanie twórczego nastawienia i aspiracji 
author Penc, Józef.

Publication year: 2011 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wiktymologia
author Hołyst, Brunon

Publication year: 2006 Call number: [343] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kompetencje pracownika a funkcjonowanie współczesnej organizacji Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 34/2011 
red. naukowy Leczykiewicz, Tadeusz.

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Psychopatologia organizacji
author Barabasz, Adela

Series: Współczesne zarządzanie nr 2/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Patologie w środowisku pracy zapobieganie i leczenie 
author Kozak, Stanisław

Publication year: 2009 Call number: [331] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Zjawisko wyuczonej nieudolności zachowań we współczesnych organizacjach /
author Majecka, Beata.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 19 / 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Patologie organizacyjne diagnoza i interwencja 
author Stocki, Ryszard

Publication year: 2005 Call number: [159.9] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kontrproduktywne zachowania pracowników w organizacji : przejawy, uwarunkowania, ograniczanie /  
author Turek, Dariusz.

Publication year: 2012 Call number: [331] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Diagnoza organizacji od A do Z : praktyczny podręcznik diagnozy dla konsultantów, trenerów i menedżerów /  
author Stocki, Ryszard.

Publication year: 2013 Call number: [65.012] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Zachowania organizacyjne w przedsiębiorstwie : kreowanie twórczego nastawienia i aspiracji / 
author Penc, Józef.

Publication year: 2011 Call number: [XI] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Encyklopedia zdrowia.
Red. Gumułka, Witold Stanisław.

Publication year: 1995 Call number: [0/9(03)] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Mobbing jako przejaw patologicznego zachowania w miejscu pracy : wyniki badania przeprowadzonego wśród pracujących studentów WNEiZ UMK w Toruniu / 
author Szostek, Dawid.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 3 (60) 2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ukryty wymiar
author Hall, Edward T.

Publication year: 2005 Call number: [01.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Fenomen nierówności społecznych : Nierówności społeczne w refleksji humanistycznej 
author Klebaniuk, Jarosław

Publication year: 2007 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ukryty wymiar
author Hall, Edward T.

Publication year: 2003 Call number: [01.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Społeczeństwo w procesie zmian : zarys socjologii ogólnej 
author Dyoniziak, Ryszard

Publication year: 1997 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Sytuacja społeczna Dolnego Śląska
author Ostasiewicz, Walenty

Publication year: 2000 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Współczesne problemy socjologii rodziny /
author Wachowiak, Anna.

Publication year: 2001 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przejawy społecznej nieodpowiedzialności organizacji publicznych /
author Bogdanienko, Jerzy.

Publication year: 2014 Call number: [174] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Patologie w administracji publicznej /
 

Publication year: 2009 Call number: [174] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wiktymologia /
author Kuć, Małgorzata

Publication year: 2010 Call number: [II] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Resocjalizacja : zagadnienia prawne, społeczne i metodyczne /  
 

Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wiktymologia /
author Hołyst, Brunon

Publication year: 2011 Call number: [II] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Motywacja i osobowość /
author Maslow, Abraham.

Publication year: 2013 Series: Biblioteka Klasyków Psychologii Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Zagrożenia ładu społecznego. [T.] 1 /
author Hołyst, Brunon

Publication year: 2013 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Determinanty rozwoju patologicznych zachowań konsumentów na rynkach finansowych /
author Smyczek, Sławomir.

Series: Handel wewnętrzny nr 2(361)/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawne środki wobec przestępców naruszających bezpieczeństwo społeczne /
author Cichy, Andrzej

Publication year: 2014 Call number: [II] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zagrożenia ładu społecznego. [T.] 1 /
author Hołyst, Brunon

Publication year: 2013 Call number: [II] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przeciwdziałanie patologiom na rynkach finansowych : od edukacji ekonomicznej po prawnokarne środki oddziaływania / 
 

Publication year: 2015 Call number: [07.0] Series: Monografie LEX, Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ukryty wymiar /
author Hall, Edward T.

Publication year: 2003 Call number: [316.77] Series: Spectrum Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ukryty wymiar /
author Hall, Edward T.

Publication year: 2003 Call number: [316.77] Series: Spectrum Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Społeczeństwo w procesie zmian : zarys socjologii ogólne / 
author Dyoniziak, Ryszard

Publication year: 1997 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Opieka i wychowanie w rodzinie /
 

Publication year: 2003 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Motywacja i osobowość /
author Maslow, Abraham.

Publication year: 2013 Call number: [159.9] Series: Biblioteka Klasyków Psychologii Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: