Zarys prawa skarbowego
author Sawicki, Janusz

Publication year: 2007 Call number: [342] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

O zamachu stanu w prawie karnym
author Hoc, Stanisław

Series: Zeszyty Naukowe WSHiP Warszaw Zeszyt 9 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Między I a III Rzecząpospolitą kształtowanie europejskiej kultury prawnej 
red. Mikołajczyk, Marian

Publication year: 2005 Call number: [340] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Monitor Prawniczy : dwutygodnik prawa polskiego / 
 

Call number: [Dostęp w Czytelni] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Czy tylko sąd rozstrzygnie w sporze? mediacja i sądownictwo polubowne Zostałem pokrzywdzony przestępstwem i co dalej? informator dla pokrzywdzonego 
red. Rękas, Agnieszka

Publication year: 2010 Call number: [340] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo karne materialne część ogólna i szczególna
author Bojarski, Tadeusz

Publication year: 2006 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Uwagi o zależnościach między socjologią prawa a
author Nalewajko, Paweł

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 4/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo amerykańskie
author Tokarczyk, Roman

Publication year: 2011 Call number: [340] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przestępczość i zjawiska patologiczne w województwie mazowieckim konferencje naukowe 
red. naukowy Prusak, Feliks

Publication year: 2003 Call number: [343] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Elementy prawa dla ekonomistów /
author Siuda, Wojciech

Publication year: 2009 Call number: [340] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Istota mediacji w sprawach karnych w świetle standardów europejskich /
author Bieńkowska, Ewa.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie rok XIV zeszyt nr 2 (31) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podpis elektroniczny komentarz 
author Podpłoński, Robert

Publication year: 2004 Call number: [347] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych w prawie
author Warylewski, Jarosław

Publication year: 2007 Call number: [343] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polskie prawo karne.Zarys części ogólnej
author Bojarski, Tadeusz

Publication year: 2006 Call number: [343] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Stanowisko Polski w zwalczaniu międzynarodowej
author Gabara, Ewa

Publication year: 2005 Call number: [343] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo karne materialne część ogólna i szczególna 
red. Bojarski, Tadeusz

Publication year: 2007 Call number: [343] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo wobec wyzwań współczesności
red. Wiliński, Paweł

Publication year: 2004 Call number: [340] Series: Prawo wobec wyzwań współczesności Tom 10 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ius Novum : kwartalnik Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego / 
 

Publication year: 2007 Call number: [Dostęp w Czytelni] [Dostęp w bazie LexOmega] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (2); Actions: Add to cart

A synthesis of Polish law
author Guz, Tadeusz

Publication year: 2009 Call number: [340] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Typ kwalifikowany czynu zabronionego a nadzwyczajne
author Pieniężny, Tomasz

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 3/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo wobec wyzwań współczesności
red. Guzik, Bartosz

Publication year: 2010 Call number: [340] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nielegalna i szkodliwa treść w Internecie aspekty prawnokarne 
author Siwicki, Maciej

Publication year: 2011 Call number: [343] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy prawa i procesu karnego
author Marek, Andrzej

Publication year: 1999 Call number: [343] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ochrona działalności bankowej w prawie karnym przepisy karne ustaw bankowych 
author Ochman, Piotr

Publication year: 2011 Call number: [347.734] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Encyklopedia prawa dla ekonomistów
author Żuławska, Czesława

Publication year: 1998 Call number: [0/9(03)/340] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Państwo i Prawo /
 

Publication year: 2009 Call number: [Dostęp w Czytelni] [Dostęp w bazie LexOmega] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (2); Actions: Add to cart

Zmiany polityki karnej w odniesieniu do przestępstwa
author Szeroczyńska, M

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 1/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sprawstwo bez wykonania czynu zabronionego
author Zoll, Andrzej

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 2/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Propedeutyka prawa
author Brol, Jan

Call number: [VII] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zwalczanie nieuczciwej konkurencji rozważania na tle zbiegu przepisów prawa cywilnego i 
author Golonka, Anna

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 2/2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo karne
author Marek, Andrzej

Publication year: 2006 Call number: [343] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo karne gospodarcze. Zarys wykładu
author Skorupka, Jerzy

Publication year: 2007 Call number: [343] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo karne. Część ogólna
author Warylewski, Jarosław

Publication year: 2005 Call number: [342] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

1 2 3 4 5 6 Dalej>>
Languages: