Logistyka miejska koncepcje, systemy, rozwiązania 
author Tundys, Blanka

Publication year: 2008 Call number: [711] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Podstawy planowania przestrzennego i projektowania
red. Cymerman, Ryszard

Publication year: 2011 Call number: [711] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Geografia ekonomiczna współczesne zjawiska i procesy 
author Budner, Waldemar W.

Publication year: 2011 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rozwój miast i zarządzanie gospodarką miejską
red. naukowy Słodczyk, Janusz

Publication year: 2004 Call number: [35] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie rozwojem aglomeracji miejskich
author Jałowiecki, Bohdan

Publication year: 2002 Call number: [711] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Miasto jako przedmiot badań naukowych w początkach
red. Jałowiecki, Bohdan

Publication year: 2008 Call number: [711] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przekształcenia strukturalne miast i zrównoważony
red. Słodczyk, Janusz

Publication year: 2008 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wdrażanie strategii rozwoju miasta Prace Naukowe AE Katowice 
red. Czornik, Małgorzata

Publication year: 2003 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Szata informacyjna miasta
red. Jałowiecki, Bohdan

Publication year: 2008 Call number: [711] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomika i zarządzanie miastem
red. Brol, Ryszard

Publication year: 2001 Call number: [711] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Historia powszechna wiek XX 
author Tyszkiewicz, Jakub

Publication year: 2010 Call number: [94] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Gospodarka przestrzenna uwarunkowania społeczno-kulturowe 
author Karwińska, Anna.

Publication year: 2008 Call number: [711] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Metropolie problemy rozwoju 
red. naukowa Czarnecki, Witold

Publication year: 2009 Call number: [711] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Transformacja w zarządzaniu gospodarką
red. naukowy Sobczyk, Genowefa

Publication year: 1996 Call number: [338.24] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Miasto jako analog przedsiębiorstwa inspiracje dydaktyczne i badawcze 
red. Kuciński, Kazimierz

Publication year: 2011 Call number: [711] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Miasto ekonomiczne aspekty funkcjonowania Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola 
author Czornik, Małgorzata

Publication year: 2004 Call number: [711] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Psychologiczne aspekty urbanistyki i urbanizacji /
author Waszczak, Stanisław.

Series: Polityka społeczna i gospodarcza Studia Ekonomiczne [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach] nr 1 (1998) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przesłanki rozwoju gospodarstw agroturystycznych
author Czarniewski, Sławomir

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 2/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Aglomeracja miejska i jej znaczenie dla
red. Szołek, Krzysztof

Publication year: 2002 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Aglomeracyjne czynniki lokalizacji - innowacyjny paradygmat rozwoju regionalnego a zmniejszanie dysproporcji terytorialnych Unii Europejskiej /
author Gruchman, Bohdan.

Series: Problemy przestrzeni w integracji europejskiej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 23 (2002) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kształtowanie wizerunku miasta na przykładzie miast
author Stanowicka-Traczyk, Agnieszka

Publication year: 2008 Call number: [711] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarka przestrzenna XXI wieku nowe wyzwania Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 
red. naukowy Korenik, Stanisław

Publication year: 2011 Call number: [711] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Socjologia /
author Giddens, Anthony.

Publication year: 2012 Call number: [Podręcznik] Available: (19); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Geografia ekonomiczna współczesne zjawiska i procesy 
author Budner, Waldemar W.

Publication year: 2011 Call number: [91] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Socjologia /
author Giddens, Anthony.

Publication year: 2012 Call number: [316] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie rozwojem miast
author Markowski, Tadeusz

Publication year: 1999 Call number: [711] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zrównoważony rozwój regionów uprzemysłowionych Monografia Naukowa Akademii Ekonomicznej im. Karola 
red. Lorek, Elżbieta.

Publication year: 2009 Call number: [504] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Gospodarka lokalna w teorii i praktyce Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 
red. naukowy Brol, Jan

Publication year: 2011 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie obszarami metropolitalnymi w Polsce
author Lackowska, Marta

Publication year: 2009 Call number: [711] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Miejska przestrzeń tożsamości Warszawy
author Madurowicz, Mikołaj

Publication year: 2007 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kreatywna aglomeracja potencjały, mechanizmy, aktywności podejścia metodologiczne 
red. Klasik, Andrzej

Publication year: 2008 Call number: [711] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wstęp do socjologii /
author Goodman, Norman.

Publication year: 2009 Call number: [316] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarka społeczeństwo przestrzeń w tradycji i badaniach Katedry Samorządu 
red. Strzelecki, Zbigniew

Publication year: 2008 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesne kierunki i wymiary procesów urbanizacji
red. Słodczyk, Janusz

Publication year: 2008 Call number: [711] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wstęp do socjologii /
author Goodman, Norman.

Publication year: 2009 Call number: [Podręcznik] Available: (5); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Miasto ekonomiczne aspekty funkcjonowania Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola 
author Czornik, Małgorzata

Publication year: 2008 Call number: [711] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Pisanie miasta, czytanie miasta
red. Zeidler-Janiszewska, Anna

Publication year: 1997 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Gospodarka przestrzenna XXI wieku nowe wyzwania.  Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 152 
red. naukowy Korenik, Stanisław

Publication year: 2011 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarys wiedzy o turystyce /
author Różycki, Paweł.

Publication year: 2009 Call number: [338.48] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

1 2 3 Dalej>>
Languages: