Systemy gospodarcze i ich ewolucja : bilans pierwszych lat członkostwa w Unii Europejskiej : praca zbiorowa /  
red. Swadźba, Stanisław.

Publication year: 2006 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Systemy gospodarcze Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w powstanie i rozwój 
red. Swadźba, Stanisław.

Publication year: 2010 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Systemy gospodarcze zagadnienia teoretyczne 
red. Swadźba, Stanisław.

Publication year: 2007 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

System gospodarczy Unii Europejskiej a pozaeuropejskie modele gospodarcze /
 

Publication year: 2002 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Transformacja ustrojowa a kształt polskiego systemu
author Zalewa, Piotr

Publication year: 2008 Call number: [338.24] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

"Gospodarka bańki mydlanej" - żródła i przebieg kryzysu japońskiego systemu gospodarczego w latach 1980-2000 /
author Młynarczyk, Jacek.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 18/2005 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sprawność systemów gospodarczych krajów Unii
red. Swadźba, Stanisław.

Publication year: 2008 Call number: [330.34] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Pokłosie Okrągłego Stołu. Przeszłość dla przyszłości
author Woźniak, Zbigniew

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 2/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wielka transformacja polityczne i ekonomiczne źródła naszych czasów 
author Polanyi, Karl

Publication year: 2010 Call number: [330.34] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Systemy gospodarcze i ich ewolucja dokąd zmierza Unia Europejska ? 
red. Swadźba, Stanisław.

Publication year: 2000 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Deflacja w Japonii
author Samaryna, Hanna

Publication year: 2010 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

System gospodarki rynkowej pozaeuropejskie modele Prace Naukowe AE Katowice 
red. Swadźba, Stanisław.

Publication year: 2001 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Systemy gospodarcze i ich ewolucja model polskiej gospodarki w kontekście przyszłego 
red. Swadźba, Stanisław.

Publication year: 2002 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Systemy gospodarcze a globalna konkurencja
author Bossak, Jan W.

Publication year: 2006 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Systemy gospodarcze i ich ewolucja w kierunku Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola 
red. Swadźba, Stanisław.

Publication year: 2008 Call number: [330.34] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kapitalizm i wolność /
author Friedman, Milton

Publication year: 1993 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomia jako obszar badań naukowych trendy, perspektywy rozwoju 
red. naukowa Kos, Barbara.

Publication year: 2010 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Środki polityki gospodarczej a system gospodarczy /
author Barteczek, Andrzej.

Series: Polityka społeczna i gospodarcza Studia Ekonomiczne [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach] nr 1 (1998) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka gospodarcza
red. Ćwikliński, Henryk

Publication year: 2004 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kapitalizm i nowoczesność Islam, Chiny, Indie a narodziny Zachodu 
author Goody, Jack

Publication year: 2006 Call number: [330.34] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Transformacja systemu gospodarczego Izraela
author Mastalerz, Piotr

Series: Zeszyty Naukowe Wyższa Szkoła Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka gospodarcza wstęp do teorii 
author Kaja, Jan

Publication year: 2007 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Makroekonomia i polityka po neoliberalizmie eseje i polemiki 
author Guzek, Marian

Publication year: 2011 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Reformy corporate governance i ich wpływ na systemy
author Aluchna, Maria.

Series: Master of Business Administration nr 3 (104) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Kraje Prace Naukowe AE Katowice 
red. Swadźba, Stanisław.

Publication year: 2004 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Sprawność systemów gospodarczych krajów Unii Europejskiej : praca zbiorowa /  
red. Swadźba, Stanisław.

Publication year: 2008 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Modelowanie struktury systemu zarządzania ryzykiem w
author Bizon-Górecka, Jadwiga.

Publication year: 2007 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Analiza porównawcza poziomu liberalizacji systemów
red. Swadźba, Stanisław.

Publication year: 2006 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Teoretyczne aspekty oceny krajowych systemów Prace Naukowe AE Katowice 
red. Swadźba, Stanisław.

Publication year: 2005 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konstytucyjne podstawy ustroju gospodarczego Polski na tle prawnoporównawczym 
author Domańska, Anna

Publication year: 2001 Call number: [346] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

O kształtowaniu ładu gospodarczego
red. naukowa Mączyńska, Elżbieta

Publication year: 2008 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Informatyka ekonomiczna : część I : propedeutyka informatyki ; technologie informacyjne /  
 

Publication year: 2008 Call number: [330.46/.47] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wybrane zagadnienia ekonomii dla studentów prawa i administracji 
author Matuszewski, Wojciech

Publication year: 2008 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Reformując Chiny : doświadczenia i wnioski /  
red. naukowa Dongtao, Zhou.

Publication year: 2012 Call number: [338.24] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomia jako obszar badań naukowych trendy, perspektywy rozwoju 
red. naukowa Kos, Barbara.

Publication year: 2010 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

1 2 3 Dalej>>
Languages: