Doswiadczenia przedsiębiorstw w międzynarodowym i i unijnym systemie zarzadzania środowiskowego - ISO 14001 i EMAS
author Łuczka-Bakuła, Władysława

Series: Organizacja i Kierowanie nr 5 (143) rok 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola systemu zarzadznia środowiskowego oraz zielonego marketingu w kształtowaniu wizerunku przedsiębiorstw
author Urbaniak, Maciej

Series: Zarządzanie jakością nr 2/2009 (16) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rachunek kosztów ochrony środowiska w systemach zarządzania środowiskowego /
author Wojciechowska, Aleksandra.

Series: Krajowy i międzynarodowy wymiar współczesnej rachunkowości Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 117 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekologiczna świadomość i wrażliwość we współczesnych
author Żemigała, Marcin.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 1 (50) 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kulturowe i kadrowe problemy internacjonalizacji
red. naukowa Wachowiak, Piotr

Publication year: 2008 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

System zarządzania środowiskowego ISO 14001 a zagadnienia teoretyczne i praktyczne 
author Fura, Barbara

Publication year: 2011 Call number: [504] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu organizacje, konteksty, procesy zarządzania 
red. naukowa Glinka, Beata

Publication year: 2012 Call number: [65.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zintegrowane systemy zarządzania wspomaganie zarządzania systemami standardowymi 
author Łunarski, Jerzy

Publication year: 2011 Call number: [658.56] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie jakością, środowiskiem oraz
author Urbaniak, Maciej

Publication year: 2007 Call number: [658.56] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Znormalizowane systemy zarządzania
red. naukowy Łańcucki, Jerzy

Publication year: 2010 Call number: [65.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Jakość, środowisko i bezpieczeństwo pracy w
author Gajdzik, Bożena

Publication year: 2010 Call number: [658.56] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwie
author Wiktorowska, Anna

Series: Informatyka zastosowania i technologie Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rynkowy kontekst zarządzania gminą
author Gajdzik, Bożena

Publication year: 2008 Call number: [342.25] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ograniczenia w stosowaniu modelu kosztów systemu
author Fortuński, Bartosz

Series: Współczesne zarządzanie nr 3/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zrównoważony rozwój regionów uprzemysłowionych Monografia Naukowa Akademii Ekonomicznej im. Karola 
red. Lorek, Elżbieta.

Publication year: 2009 Call number: [504] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Proaktywne zarządzanie środowiskowe w
author Ryszko, Adam

Series: Przegląd Organizacji nr 5/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

ISO 14000 i ISO 9000
author Rothery, Brian

Publication year: 1999 Call number: [658.56] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie środowiskowe i systemy zarządzania środowiskowego
author Nowosielski, Ryszard

Publication year: 2010 Call number: [504] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nowoczesny biznes turystyczny : ekostrategie w zarządzaniu firmą /  
author Jędrzejczyk, Irena.

Publication year: 2001 Call number: [338.48] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Efektywność funkcjonowania wdrożonego systemu I Forum Środowiskowe 
 

Publication year: 2000 Call number: [658.56] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Za i przeciw normalizacji systemów zarzadzania
author Ejdys, Joanna

Series: Zarządzanie zasobami ludzkimi nr 3-4 (74-75)/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie i organizacja środowiska pracy
author Górska, Ewa

Publication year: 2010 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Systemy zarządzania jakością i środowiskiem
red. Rogala, Piotr

Publication year: 2012 Call number: [658.56] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Systemy zarządzania jakością i środowiskiem
author Rogala, Piotr

Publication year: 2003 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie środowiskowe /
author Nierzwicki, Witold.

Publication year: 2006 Call number: [504] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Działalność samorządu lokalnego w świetle europejskich standardów
red. Filipiak, Beata

Publication year: 2004 Call number: [III] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zintegrowane zarządzanie środowiskiem : systemowe zależności między polityką, prawem, zarządzaniem i techniką /  
red. naukowa Kryński, Andrzej.

Publication year: 2013 Call number: [504] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Systemy zarządzania jakością i środowiskiem /
red. Rogala, Piotr

Publication year: 2012 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ocena trudności podczas wdrażania systemu zarządzania śrrodowiskowego ISO 14001 w ocenie niezależnych ekspertów /
author Fura, Barbara.

Series: Organizacja i Kierowanie nr 1 (150) / 2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Szkice z ekonomii behawioralnej i ekonomii ekologicznej. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu 28/2012 / 
 

Publication year: 2012 Call number: [ZN] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie jakością : standardy i zasady /  
author Łunarski, Jerzy.

Call number: [658.56] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

System zarządzania środowiskowego w organizacji /
author Matuszak-Flejszman, Alina.

Publication year: 2007 Call number: [504] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Znormalizowane systemy zarządzania /
red. naukowy. Łańcucki, Jerzy

Publication year: 2010 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie jakością /
author Karaszewski, Robert.

Publication year: 2013 Call number: [658.56] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Systemy zarządzania w praktyce gospodarczej
author Urbaniak, Maciej

Publication year: 2006 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Languages: