Finanse publiczne /
 

Publication year: 2011 Call number: [Podręcznik] Available: (17); Checked out: (3); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse i rachunkowość - teoria i praktyka Prace Naukowe AE Wrocław nr 1040 
red. naukowy Borys, Grażyna.

Publication year: 2004 Call number: [336.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse publiczne w Polsce
author Malinowska-Misiąg, Elżbieta

Publication year: 2007 Call number: [336.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse /
red. naukowy Ostaszewski, Janusz.

Publication year: 2008 Call number: [Podręcznik] Available: (29); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zakres finansowania spółdzielni socjalnych ze
author Politaj, Adriana

Series: Finanse 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse i rachunkowość - teoria i praktyka Prace Naukowe AE Wrocław Nr 982 
red. naukowy Borys, Grażyna.

Publication year: 2003 Call number: [336.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Uwarunkowania i bariery w procesie naprawy finansów
red. Głuchowski, Jan.

Publication year: 2007 Call number: [336.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Funkcjonowanie funduszy celowych w Polsce w świetle zasad racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi
author Szołno-Koguc, Jolanta

Publication year: 2007 Call number: [336.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nauka finansów publicznych i prawa finansowego w dorobek i kierunki rozwoju księga jubileuszowa profesor Alicji Pomorskiej 
red. Głuchowski, Jan.

Publication year: 2008 Call number: [336.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo finansów publicznych
red. naukowa Brzeziński, Bogumił.

Publication year: 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawowe problemy funkcjonowania systemu finansów pu
red. Pomorska, Alicja

Publication year: 2003 Call number: [336.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

System finansów publicznych prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku 
red. Dobaczewska, Anna

Publication year: 2010 Call number: [336.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Główne problemy publicznych funduszy celowych
author Szołno-Koguc, Jolanta

Series: Współczesne problemy badawcze finansów Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse publiczne /
 

Publication year: 2011 Call number: [336.1] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse publiczne teoria i praktyka 
author Owsiak, Stanisław.

Publication year: 2005 Call number: [IX] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Racjonalizacja wydatków publicznych w warunkach
red. Pomorska, Alicja

Publication year: 2004 Call number: [336.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse publiczne : teoria i praktyka / 
author Owsiak, Stanisław.

Publication year: 2005 Call number: [Podręcznik] Available: (5); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Państwowe instytucje pozabudżetowe
 

Series: Biuletyn Finansów Publicznych nr 1/2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Debudżetyzacja finansów państwa
author Stankiewicz, Janusz

Publication year: 2007 Call number: [336.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse, bankowość i rynki finansowe
red. naukowy Pietrzak, Edmund

Publication year: 2010 Call number: [336] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny : organ Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu / 
 

Publication year: 1994 Call number: [Dostęp w Czytelni] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Jeszcze jedna reforma?
author Misiąg, Wojciech

Series: Biuletyn Finansów Publicznych nr 2/2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Harmonizacja finansów publicznych w skali narodowej i europejskiej /
author Piotrowska-Marczak, Krystyna

Publication year: 2007 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo finansów publicznych /
 

Publication year: 2012 Call number: [Podręcznik] Available: (18); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przemiany w finansach publicznych w Polsce po wstąpieniu do Unii Europejskiej / Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 197 / 
author Mikołajczyk, Bożena.

Publication year: 2006 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Uwarunkowania i bariery w procesie naprawy finansów publicznych /
red. Głuchowski, Jan.

Publication year: 2007 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

System finansowy w Polsce
author Pietrzak, Bogusław

Publication year: 2003 Call number: [07.O] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse samorządowe : 2006 
author Kosikowski, Cezary

Publication year: 2006 Call number: [07.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse publiczne w Polsce
author Malinowska-Misiąg, Elżbieta

Publication year: 2006 Call number: [07.C] Available: (4); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Funkcjonowanie funduszy celowych w Polsce w świetle zasad racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi
author Szołno-Koguc, Jolanta

Publication year: 2007 Call number: [07.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse, bankowość i rynki finansowe
author Pietrzak, Edmund

Publication year: 2007 Available: (0); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Finanse publiczne w Polsce
author Malinowska-Misiąg, Elżbieta

Publication year: 2007 Call number: [07.C] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Debudżetyzacja finansów państwa
author Stankiewicz, Janusz

Publication year: 2007 Call number: [07.C] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

System finansowy w Polsce : 1 / 
 

Publication year: 2008 Call number: [07.0] Available: (2); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

System finansowy w Polsce : 2 / 
 

Publication year: 2008 Call number: [07.0] Available: (3); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse publiczne
author Kuzińska, Hanna

Publication year: 2001 Call number: [07.C] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: