Studia i prace Kolegium Zarządzania i Finansów : Zeszyt Naukowy nr 44. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie / 
 

Publication year: 2004 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Banki a rozwój przedsiębiorczości w Polsce
red. naukowy Sikorski, Jerzy

Publication year: 2003 Call number: [336.71] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie ryzykiem w przedsięwzięciach ryzyko walutowe i ryzyko stopy procentowej 
author Rogowski, Waldemar

Publication year: 2005 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bankowość podręcznik dla studentów 
red. Głuchowski, Jan.

Publication year: 1999 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Ryzyko i zarządzanie ryzykiem ujęcie interdyscyplinarne 
author Kaczmarek, Tadeusz T.

Publication year: 2008 Call number: [65.012] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej w przedsiębiorstwie
author Kalinowski, Marcin.

Publication year: 2009 Call number: [658.14/.17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bank komercyjny w Polsce : podręcznik akademicki /  
author Galbarczyk, Tamara.

Publication year: 2011 Call number: [336.71] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zmodyfikowana duracja Macaulaya jako metoda kwalifikacji ryzyka stopy procentowej /
author Przybycin, Zygmunt.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie nr 2 / 2001 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Metody pomiaru ryzyka stopy procentowej /
author Mastalerz, Mariola.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie nr 1(1) / 2000 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Giełda podstawy inwestowania 
author Zaremba, Adam.

Publication year: 2008 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej : metoda duracji / 
author Jackowicz, Krzysztof.

Publication year: 1999 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wykorzystywanie instrumentów pochodnych w
author Goławska-Witkowska, Gabriela.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 4 (37) 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse zagraniczne MSP wybrane problemy 
author Bielawska, Aurelia

Publication year: 2006 Call number: [658.11] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie ryzykiem kredytowym w banku komercyjnym
author Wójcik-Mazur, Agnieszka

Publication year: 2008 Call number: [336.77] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje Prace Naukowe AE Wrocław nr 991 
red. naukowy Jajuga, Krzysztof.

Publication year: 2003 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polska w "starej" i "nowej gospodarce" spojrzenie makro -, mezzo -, i mikroekonomiczne 
 

Publication year: 2002 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Optymalizacja wartości przedsiębiorstw
author Wieprzowski, Paweł

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 1 (50) 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bank komercyjny w Polsce : podręcznik akademicki / 
author Galbarczyk, Tamara

Publication year: 2011 Call number: [VI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bank komercyjny w Polsce : podręcznik akademicki /  
author Galbarczyk, Tamara.

Publication year: 2011 Call number: [Podręcznik] Available: (7); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zastosowanie metody luki w zarządzaniu ryzykiem stopy procentowej /
author Sobiech, Michał.

Series: Studia i prace Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów [Szkoła Główna Handlowa] z.8 (1998) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Determinanty zarządzania ryzykiem stopy procentowej /
author Przybycin, Zygmunt.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie nr 3 / 2002 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie ryzykiem i płynnością banku komercyjnego : Materiały Dydaktyczne [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] 134 /  
 

Publication year: 2003 Call number: [336.71] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Instrumenty, narzędzia i instytucje w kreowaniu rozwoju przedsiębiorczości. Nr 440/2007. Zeszyty Naukowe nr 440 Uniwersytetu Szczecińskiego 
red. naukowy Filipiak, Beata

Publication year: 2007 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Analiza duration w ocenie ryzyka stopy procentowej portfeli instrumentów finansowych o stałym dochodzie /
author Pielichaty, Edward.

Publication year: 2012 Call number: [336.76] Series: Monografie i Opracowania / [Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu],|x2084-6193 ;|vnr 207 207 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie i turystyka - wybrane aspekty sektorowe, funkcjonalne i regionalne : Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 1(33)/2013 / 
 

Publication year: 2013 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie i turystyka : wybrane aspekty sektorowe, funkcjonalne i regionalne : Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 1(33)/2013 
 

Publication year: 2013 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Innowacje bankowe
author Krzyżkiewicz, Zbigniew

Publication year: 1996 Call number: [06.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek : tom 2 
author Jajuga, Krzysztof.

Publication year: 2004 Call number: [17.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek
author Jajuga, Krzysztof.

Publication year: 2003 Call number: [17.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek : tom 1 
author Jajuga, Krzysztof.

Publication year: 2005 Call number: [17.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek : tom 2 
author Jajuga, Krzysztof.

Publication year: 2005 Call number: [17.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej : metoda duracji 
author Jackowicz, Krzysztof.

Publication year: 1999 Call number: [06.0] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bankowość : zagadnienia podstawowe 
author Iwanicz-Drozdowska, Małgorzata

Publication year: 2006 Call number: [06.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wielopoziomowy system kontroli banków
author Niewiadoma, Maria

Publication year: 2007 Call number: [06.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: