Własności szeregów czasowych a analiza R/S /
author Marcinkowski, Jerzy.

Series: Z prac katedry badań operacyjnych Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 62 (2005) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Analiza zbieżności funkcji przynależności w rozmytym szeregu czasowym
author Urban, Wit

Series: Zeszyty Naukowe Malopolskiej Wyższej Szkoły Zeszyt 7 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Modele kursów walutowych
author Wdowiński, Piotr

Publication year: 2010 Call number: [336.74] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prognozowanie w zarządzaniu sprzedażą i finansami
author Dittmann, Paweł

Publication year: 2011 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Statystyka wzory i tablice 
author Kuszewski, Piotr

Publication year: 2008 Call number: [311] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zastosowanie teorii spektralnej do analizy cykli ekonomicznych na przykładzie Niemiec w latach 1947-1999 /
author Łuczyński, Wiesław.

Series: Współczesna polityka stabilizacji koniunktury w gospodarce polskiej i światowej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomicna w Poznaniu] nr 15 (2001) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Modelowanie szeregów czasowych cen i stóp zwrotu
author Kowalska, Iwona

Series: Problemy zarządzania nr 4(26)/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wprowadzenie do ekonometrii
author Koop, Gary

Publication year: 2011 Call number: [330.43] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prognozowanie w zarządzaniu sprzedażą i finansami /
author Dittmann, Paweł

Publication year: 2011 Call number: [IX] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Deontologia w zawodach zaufania społecznego Koncepcja zastosowania sieci neutronowych w procesie z Szacowanie wymiaru fraktalnego szeregów czasowych meto 
author Frąckowiak, Katarzyna

Publication year: 2003 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonometria i badania operacyjne podręcznik dla studiów licencjackich 
red. naukowa Gruszczyński, Marek

Publication year: 2009 Call number: [330.43] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Społeczna rola statystyki
red. Ostasiewicz, Stanisław

Publication year: 2011 Call number: [311] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Złożone chaotyczne szeregi czasowe
author Wołoszyn, Jacek

Series: Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Zeszyt 3 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nieliniowe charakterystyki szeregów czasowych cen akcji z notowań ciągłych Giełdy papierów Wartościowych w Warszawie /
author Łażewski, Marek.

Series: Prace z ekonometrii finansowej Zeszyty Naukowe {Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 18 (2002) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Statystyka dla studiów licencjackich
author Podgórski, Jarosław

Publication year: 2010 Call number: [311] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zastosowanie unormowanej wariancji różnicy do badania podobieństwa przebiegu szeregów czasowych /
author Burzała, Milda.

Series: Prace z ekonometrii finansowej Zeszyty Naukowe {Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 18 (2002) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prognozowanie teoria, przykłady, zadania 
author Sobczyk, Mieczysław

Publication year: 2008 Call number: [VIII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Metody ilościowe w R aplikacje ekonomiczne i finansowe 
author Kopczewska, Katarzyna

Publication year: 2009 Call number: [ZE] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Charakterystyka wybranych szeregów czasowych na Giełdzie Papierów Wartościowych /
author Bartkowiak, Marcin.

Series: Metody ilościowe w ekonomii Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 92 (2007) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Modelowanie finansowe z użyciem arkusza kalkulacyjnego /
author Kaczmarzyk, Jan.

Publication year: 2010 Call number: [336] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Test BDS zwrotów z akcji szeregów czasowych notowań ciągłych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie /
author Łażewski, Marek.

Series: Prace z ekonometrii finansowej Zeszyty Naukowe {Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 18 (2002) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Statystyka, ekonometria, prognozowanie ćwiczenia z Excelem 
author Snarska, Agnieszka

Publication year: 2005 Call number: [330.43] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Celowość działń jako ważny element zakłócający w
author Hozer, Józef

Series: Metody ilościowe w ekonomii Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prognozowanie teoria, przykłady, zadania 
author Sobczyk, Mieczysław

Publication year: 2008 Call number: [330.43] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wykorzytsanie funkcji wykładniczej w modelowaniu
author Kuźnik-Urban, Małgorzata

Series: Zeszyty Naukowe Malopolskiej Wyższej Szkoły Zeszyt 7 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Powiązania cenowe na polskim rynku finansowym
red. naukowa Waściński, Tadeusz

Publication year: 2010 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Badania statystyczne
author Ostasiewicz, Walenty

Publication year: 2011 Call number: [311] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Co decyduje o konkurencyjności polskiej gospodarki?
author Noga, Marian

Publication year: 2008 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesne trendy w ekonometrii
red. naukowa Zieliński, Zygmunt

Publication year: 2008 Call number: [330.43] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Metody ilościowe w R aplikacje ekonomiczne i finansowe 
author Kopczewska, Katarzyna

Publication year: 2009 Call number: [330.43] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Elementy analizy rynków finansowych
author Starzeński, Oskar

Publication year: 2006 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Autoregresyjna warunkowa wariancja w szeregach czasowych zwrotów akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie /
author Łażewski, Marek.

Series: Prace z ekonometrii finansowej Zeszyty Naukowe [Akademia Eonomiczna w Poznaniu] Seria I z. 277 (2000) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Modelowanie zmienności i ryzyka metody ekonometrii finansowej 
author Doman, Małgorzata

Publication year: 2009 Call number: [330.43] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Statystyka w zarządzaniu : pełny wykład /  
author Aczel, Amir D.

Publication year: 2011 Call number: [311] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Statystyka z programem Statistica /
author Rabiej, Małgorzata.

Publication year: 2012 Call number: [311] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Statystyka w zarządzaniu /
Red. nauk. Luszniewicz, Andrzej

Publication year: 2003 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Modelowanie finansowe z użyciem arkusza kalkulacyjnego /
author Kaczmarzyk, Jan.

Publication year: 2012 Call number: [336] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Modelowanie ryzyka inwestycyjnego : zastosowania praktyczne z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel i programu GRETL /  
author Krawczyk, Tomasz.

Publication year: 2013 Call number: [330.322] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Information and communication technology w gospodarce opartej na wiedzy : wybrane aspecty teoretyczne i aplikacyjne.  Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 40/2012 
 

Publication year: 2012 Call number: [ZN] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Statystyka z programem Statistica /
author Rabiej, Małgorzata.

Publication year: 2012 Call number: [II] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

1 2 3 Dalej>>
Languages: