Pracownicy jako najbardziej efektywny zasób przedsiębiorstwa
author Kandefer, Krzysztof

Series: Zeszyty Naukowe Nr 4 (30) 2002 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prospołeczne zmiany w administracji skarbowej
author Olszewska, Barbara

Series: Współczesne zarządzanie nr 4/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Perspektywy wykorzystania zasobów ludzkich w Wielkopolsce /
author Januszek, Henryk.

Series: Socjologiczne i ekonomiczne aspekty gospodarki rynkowej Zeszyty Naukowe {Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 19 (2002) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie : kluczowe koncepcje /  
author Schermerhorn, John R.,Jr.

Publication year: 2008 Call number: [65.01] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Znaczenie czynnika osobowego w przedsiębiorstwie
author Smoleń, Marek

Series: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa Tom 2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wewnętrzny wizerunek organizacji strategicznym zakotwiczeniem zasobów ludzkich /
author Malarski, Maciej.

Series: Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 170 (2011) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rozwój zasobów ludzkich w administracji podatkowej
author Kaliński, Marcin

Series: Zarządzanie zasobami ludzkimi nr 5 (82)/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Humanistyczne wartości zarządzania w poszukiwaniu sensu menedżerskich działań 
author Penc, Józef.

Publication year: 2010 Call number: [65.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dziedzictwo Druckera znaczenie dorobku najwybitniejszego przedstawiciela 
red. Pearce, Craig L.

Publication year: 2011 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie
author Pawlak, Zbigniew

Publication year: 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

System społeczny organizacji /
author Wachowiak, Piotr.

Series: Studia i prace Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów [Szkoła Główna Handlowa] z.15 (2000) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Inwestowanie w kapitał ludzki w Polsce
author Oleksiuk, Adam

Publication year: 2009 Call number: [658.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Karta wyników zarządzania zasobami ludzkimi
author Becker, Brian E.

Publication year: 2012 Call number: [658.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Grupowe rozwiązywanie problemów
author Robson, Mike

Publication year: 2005 Call number: [658.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy
red. naukowy Juchnowicz, Marta

Publication year: 2007 Call number: [658.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ społeczny w organizacji
author Kożusznik, Barbara

Publication year: 2005 Call number: [316] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Rozwój zasobów ludzkich
author Matthews, Jennifer Joy

Publication year: 2008 Call number: [658.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dobra gospodarka
red. naukowy Kwiatkowski, Stefan

Publication year: 2006 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Analiza działalności i rozwoju przedsiębiorstwa
author Skowronek-Mielczarek, Anna

Publication year: 2008 Call number: [658.14/.17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Tworzenie wartości dla interesariuszy w obszarze
author Pocztowski, Aleksy.

Series: Prace z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy zarządzania organizacjami
author Griffin, Ricky W.

Publication year: 1997 Call number: [Podręcznik] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie firmą prawniczą
author Pannett, Alan

Publication year: 1996 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

W stronę kwalitologii zasobów ludzkich
author Lipka, Anna.

Publication year: 2005 Call number: [658.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Liderzy zarządzania zasobami ludzkimi nowe wyzwania, nowe role 
author Ulrich, Dave

Publication year: 2001 Call number: [658.3] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Uwarunkowania komputerowego wspomagania gospodarowania
author Lipka, Anna.

Publication year: 1996 Call number: [658.3] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ocena pracy szkoleniowca /
author Rae, Leslie.

Publication year: 2004 Call number: [658.3] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Regionalne aspekty zarządzania organizacjami usługowymi /
 

Publication year: 2008 Call number: [338.46] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kapitał intelektualny i jego ochrona
red. naukowa Okoń-Horodyńska, Ewa.

Publication year: 2009 Call number: [658.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Determinanty rozwoju gospodarczego : aspekty mikro- i makroekonomiczne /        
red. naczelny Kozioł, Leszek

Publication year: 2009 Call number: [ZN] Series: Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie 2 (13)/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie różnorodnością wyzwaniem dla
author Walczak, Waldemar

Series: Organizacja i Kierowanie nr 3 (146) rok 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Talent w przedsiębiorstwie opartym na wiedzy
author Grodzicki, Jacek

Publication year: 2011 Call number: [658.3] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Zeszyty Naukowe Nr 4 (30) 2002 Zeszyty Naukowe WSE Warszawa Nr 4 (30) 2002 
 

Publication year: 2002 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Tworzenie wartości przez dział HR
author Urlich, Dave

Publication year: 2008 Call number: [658.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi rozwijanie potencjału organizacji dzięki funkcji 
author Reilly, Peter

Publication year: 2009 Call number: [658.3] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Fundamentals of Human Resource Management
author Noe, Raymond A.

Publication year: 2004 Call number: [658.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji
author Szor, Małgorzata

Series: Zeszyty Naukowe WSE-I w Warszawie Nr 21/2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Koncepcja zasobowej teorii przedsiębiorstwa
author Ujwary-Gil, Anna

Series: Przegląd Organizacji nr 6/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Komunikacja i negocjowanie w organizacji
author Penc, Józef.

Publication year: 2010 Call number: [65.013] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Podejście diagnostyczne w badaniu zasobów ludzkich
author Bińczycki, Bernard

Series: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

1 2 3 4 5 Dalej>>
Languages: