Wiedza jako czynnik determinujący innowacyjność regionu (ze szczególnym uwzględnieniem województwa zachodniopomorskiego)
author Flejterska, Ewa

Series: Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania T. 1 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kształtowanie unikatowości strategicznej w ramach wykorzystania zasobów wiedzy /
author Malarski, Maciej.

Series: Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 170 (2011) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przepływy kapitału intelektualnego i finansowego aspekty lokalne i globalne 
red. naukowa Orechwa-Maliszewska, Elżbieta.

Publication year: 2009 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

O niezbędności wiedzy w kontekście aksjologicznym działalności gospodarczej /
author Gasparski, Wojciech.

Series: Kapitał społeczny we wspólnotach Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 58 (2005) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

E-wiedza w e-kanałach /
author Kuczera, Karol

Series: Kształtowanie procesu zmian w organizacjach Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 88 (2007) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Człowiek wśród ludzi zarys psychologii społecznej 
author Wojciszke, Bogdan

Publication year: 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Mapowanie wiedzy jako instrument zarządzania w
author Bisaga, Anna

Series: Współczesne zarządzanie nr 4/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kulturowe i kadrowe problemy internacjonalizacji
red. naukowa Wachowiak, Piotr

Publication year: 2008 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Czynniki wyboru strategii zarządzania wiedzą /
author Łukasik, Paweł.

Series: Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 170 (2011) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Problemy filozofii i metodologii nauk dla ekonomistów /
autor Sosenko, Kazimierz

Publication year: 2008 Call number: [16] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Człowiek z perspektywy biznesu
red. Machowicz, Kinga

Publication year: 2009 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Informatyka ekonomiczna : podręcznik akademicki /  
 

Publication year: 2010 Call number: [Podręcznik] Available: (21); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nowoczesne trendy w zarządzaniu
red. naukowa Gonicka, Joanna

Publication year: 2011 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zachowania ludzi w organizacji
author Sikorski, Czesław

Publication year: 1999 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Nysa Science Festival as International Instrument of Knowledge Diffusion in Regional Economic and Non Economic Network Organizations /
author Malczyk, Tomasz.

Publication year: 2010 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Znaczenie wymiany wiedzy w procesie współpracy
author Bogdanienko, Jerzy

Series: Problemy zarządzania nr 2(20)/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kompetencje jako element wiedzy
author Walczak, Waldemar

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 5/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rachunkowość zasobów wiedzy przedsiębiorstwa
author Niemczyk, Lesław

Series: Gospodarka Narodowa nr 5-6/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wiedza marketera wobec konkurencji w przekształcającej się gospodarce /
author Oczachowski, Dariusz.

Series: Marketing przyszłości : Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania podmiotów na konkurencyjnym rynku Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Szczeciński] nr 595 Ekonomiczne Problemy Usług nr 55 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie wiedzą koncepcja i narzędzia 
author Kowalczyk, Adam

Publication year: 2007 Call number: [65.01] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Komunikacja między ludźmi motywacja, wiedza i umiejętności 
author Morreale, Shewryn P.

Publication year: 2008 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Understanding Knowledge as a Commons from Theory to Practice 
red. Hess, Charlotte

Publication year: 2007 Call number: [BN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wpływ strategii wiedzy i strategii zarządzania wiedzą na organizację funkcjonowanie przedsiębiorstwa /
author Mikuła, Bogusz.

Series: Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 170 (2011) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem
red. Zbiegień-Maciąg, Lidia.

Publication year: 2006 Call number: [658.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kapitał intelektualny i jego ochrona
red. naukowa Okoń-Horodyńska, Ewa.

Publication year: 2009 Call number: [658.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Koncepcja Open Access w świetle ekonomicznej analizy praw własności intelektualnej /
autor Szpringer, Włodzimierz.

Publication year: 2011 Call number: [347.78] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Talent w przedsiębiorstwie opartym na wiedzy
author Grodzicki, Jacek

Publication year: 2011 Call number: [658.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Technologie informacyjne dla społeczeństwa /
redaktor Chmielarz, Witold

Publication year: 2009 Call number: [004.78] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

GOW wyzwanie dla Polski VIII Kongres Ekonomistów Polskich 
red. naukowa Kotowicz-Jawor, Joanna.

Publication year: 2009 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie wiedzą : podręcznik akademicki /  
 

Publication year: 2012 Call number: [65.01] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Pozyskiwanie wiedzy i zarządzanie wiedzą Prace Naukowe AE Wrocław nr 1064 
red. naukowy Nycz, Małgorzata

Publication year: 2005 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach
red. naukowa Borowiecki, Ryszard

Publication year: 2010 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie wiedzą w warunkach globalnej współpracy
red. Bogdanienko, Jerzy

Publication year: 2007 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kompetencje pracownicze w organizacji uczącej się metody doskonalenia i rozwoju 
author Jabłoński, Marek.

Publication year: 2009 Call number: [331.108] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

In Prison of Knowledge
author Bencsik, Andrea

Series: Współczesne zarządzanie nr 4/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Model kompetencji menedzerów organizacji
author Walkowiak, Ryszard

Publication year: 2004 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Teoria wiedzy : wybór pism. Tom I /  
autor Fichte, Johann Gottlieb.

Publication year: 1996 Call number: [1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przedsiębiorstwo w warunkach globalnej konkurencji
red. naukowa Balcerzak, Adam P.

Publication year: 2009 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

1 2 3 4 5 6 Dalej>>
Languages: