Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa teoria i praktyka 
author Żuber, Ryszard

Publication year: 2008 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Efektywność-rozważania nad istotą i pomiarem / Prace Naukowe AE Wrocław nr 183 Materiały konferencyjne 
 

Publication year: 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Competitivness Management
red. Skawińska, Eulalia.

Publication year: 2010 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Klastry na świecie studia przypadków 
author Mikołajczyk, Bożena.

Publication year: 2009 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Sieci biznesowe na tle innych koncepcji kooperacji przedsiębiorstw
author Ratajczak-Mrozek, Milena.

Series: Gospodarka Narodowa nr 7-8/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konkurencyjność regionów a parki technologiczne i klastry przemysłowe
author Oleksiuk, Adam

Publication year: 2009 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Agrobiznes 2006 : konkurencja w agrobiznesie - jej uwarunkowania i następstwa. Tom 2 /  Prace Naukowe AE Wrocław nr 1118 
red. naukowy Urban, Stanisław

Publication year: 2006 Call number: [631] Series: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu nr 1118 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Modele rozwoju gospodarczego dla Polski w dobie integracji europejskiej i globalizacji 
author Noga, Marian

Publication year: 2009 Call number: [330.34] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wykorzystanie nowoczesnej koncepcji zarzadzania
author Staszewska, Jolanta

Series: Przegląd Organizacji nr 1/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Regiony Europy uwarunkowania, wyzwania i perspektywy rozwoju 
red. Stępień-Kuczyńska, Alicja

Publication year: 2009 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Budowanie kapitału relacji w klastrach /
author Buszko, Andrzej.

Series: Optimum nr 1(41) / 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarka polska po 20 latach transformacji osiągnięcia, problemy i wyzwania 
red. naukowa Pangsy-Kania, Sylwia.

Publication year: 2009 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Proces tworzenia klastra
author Lis, Anna

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 12/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podejście procesowe w organizacjach Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 
red. naukowy Nowosielski, Stanisław

Publication year: 2011 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Internacjonalizacja klastrów
author Jankowska, Barbara.

Series: Gospodarka Narodowa nr 5-6/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nowoczesne trendy w zarządzaniu
red. naukowa Gonicka, Joanna

Publication year: 2011 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Regionalizm i globalizacja Ekonomia 7 
red. naukowy Rymarczyk, Jan

Publication year: 2010 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wspólna Europa Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa a relacje z 
red. naukowy Brdulak, Halina

Publication year: 2005 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka wobec gron przemysłowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej : wnioski dla Polski /  
author Nowińska-Łaźniewska, Ewa.

Series: Studia europejskie Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 59 (2005) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Klastry gospodarcze jako czynnik rozwoju regionu
red. naukowy Plawgo, Bogusław

Publication year: 2008 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Korporacje transnarodowe a globalne pozyskiwanie
author Pakulska, Teresa

Publication year: 2009 Call number: [334.72] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nauka o organizacji /
author Cyfert, Szymon.

Publication year: 2009 Call number: [65.01] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka wspierania klastrów w Polsce /
author Kalupa, Łukasz.

Series: Rozwój przedsiębiorstw-strategia-integracja Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 107 (2008) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Inicjatywa klastrowa - nowe narzędzie rozwoju
author Wrześniowska, Karolina

Series: Współczesne zarządzanie nr 1/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wsparcie rozwoju klastrów na świecie
author Bojar, Ewa

Series: Marketing i Rynek dodatek grudzień 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Systemy przetwarzania danych /
 

Publication year: 2011 Call number: [004] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów : świat - Europa - Polska /  
author Skawińska, Eulalia.

Publication year: 2009 Call number: [332] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Atrakcyjność klastra dla lokalizacji bezpośrednich
author Götz, Marta.

Publication year: 2009 Call number: [334.75] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Innowacje społeczne i technologiczn perspektywy i 
author Arogyaswamy, Bernard

Series: Problemy zarządzania nr 2 (24)/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dynamika przemysłów wysokich technologii a rozwój
author Runiewicz-Wardyn, Małgorzata

Series: Master of Business Administration nr 4 (111) 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Problemy regionalizmu Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 
red. naukowy Rymarczyk, Jan

Publication year: 2011 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Klastry sieci a tautologia empiryczna 
author Kowalska-Napora, Ewa

Series: Zarządzanie jakością nr 3/2011 [24] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kapitał społeczny klastrów przemysłowych a
author Kordel, Piotr

Series: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa Tom 2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarka lokalna w teorii i praktyce Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 
red. naukowy Brol, Ryszard

Publication year: 2010 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Innowacje w Beskidzkim Klastrze Techniki Lotniczej
author Szymanek, Damian

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 7/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konsekwencje globalizacji dla klastrów
author Jankowska, Barbara.

Series: Studia Ekonomiczne nr 2 (LXIX) 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Innowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz instytucjami sektora publicznego : teoria i praktyka / 
author Bieniok, Henryk

Publication year: 2010 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Koncepcja badań dla opracowania założeń tworzenia
author Pradela, Agata

Series: Marketing i Rynek dodatek grudzień 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie intensyfikujące rozwój gospodarczy
red. naukowy Teczke, Janusz

Publication year: 2010 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

GOW wyzwanie dla Polski VIII Kongres Ekonomistów Polskich 
red. naukowa Kotowicz-Jawor, Joanna.

Publication year: 2009 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

1 2 3 4 5 6 Dalej>>
Languages: