Modele instytucjonalnych systemów badawczych na przykładzie Niemiec, Francji i Finlandii
author Prystupa, Kaja Marcjanna

Series: Master of Business Administration nr 1 (102) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rachunek kosztów w zarządzaniu jednostkami badawczo-rozwojowymi
author Nóżka, Agnieszka

Publication year: 2008 Call number: [657.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współautorstwo - wybrane aspekty naukometryczne
author Nowak, Piotr

Series: Wiedza i umiejętności Tom 2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Komunikacja i jakość w zarządzaniu tom II 
red. Wawak, Tadeusz

Publication year: 2010 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

W poszukiwaniu nowych paradygmatów zarządzania
red. naukowa Grudzewski, Wiesław M.

Publication year: 2008 Call number: [65.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Możliwości finansowania z funduszy unijnyc
author Kirov, Nikolay

Series: Master of Business Administration nr 1 (102) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Działalność badawczo-rozwojowa w Polsce
author Szopik, Katarzyna

Series: Innowacje, przedsiębiorczość i gospodarka oparta na Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Biblioteki w procesie dydaktycznym i badaniach III Konferencja Biblioteki Politechniki Łódzkiej, 
 

Publication year: 2008 Call number: [Służbowe] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Metodologia nauk
author Apanowicz, Jerzy.

Publication year: 2003 Call number: [16] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Stymulowanie przedsiębiorczości środowiska naukowego
author Stawasz, Edward.

Series: Innowacje, przedsiębiorczość i gospodarka oparta na Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zastosowanie metod statystycznych w badaniach
red. naukowy Jakubowski, Jacek

Publication year: 2008 Call number: [311] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

O metodologii nauk ekonomicznych wybrane zagdanienia teoretyczne, rozmowy z 
author Wojtysiak-Kotlarski, Marcin

Publication year: 2011 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Case study research jako metoda badań naukowych
author Lisiecka, Krystyna.

Series: Przegląd Organizacji n 10/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie intensyfikujące rozwój gospodarczy
red. naukowy Teczke, Janusz

Publication year: 2010 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie wynikami badań naukowych : poradnik dla innowatorów /  
 

Publication year: 2011 Call number: [378] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przedsiębiorczość akademicka wsparciem dla biznesu /
author Rogalski, Maciej

Series: Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu nr 8(8) / 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomia jako obszar badań naukowych trendy, perspektywy rozwoju 
red. naukowa Kos, Barbara.

Publication year: 2010 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ewolucja badań naukowych w usługach rynkowych /
author Chłodnicki, Marcin.

Series: Usługi w Polsce - nauka, dydaktyka i praktyka wobec wyzwań przyszłości. T.1 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 497 Ekonomiczne Problemy Usług nr 20 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Publikowanie semantyczne /
author Nahotko, Marek.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 32/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowyc
 

Publication year: 2003 Call number: [311] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Stan i potrzeby polskich bibliotek uczelnianych materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej 
red. naukowa Jazdon, Artur

Publication year: 2002 Call number: [Służbowe] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Empiryzm czy dedukcjonizm, czyli spór o racjonalność
author Leśkiewicz, Zygmunt

Series: Metody ilościowe w ekonomii Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Implikacje rozwoju finansowych badań naukowych
author Piotrowska-Marczak, Krystyna

Series: Współczesne problemy badawcze finansów Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

How to Design and Evaluate Research in Education
author Fraenkel, Jack R.

Publication year: 1993 Call number: [37] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Formy międzynarodowej kooperacji w sferze badań i rozwoju /
author Pilarczyk, Agnieszka.

Series: Współczesne problemy międzynarodowej działalności przedsiębiorstw Zeszyty naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 125 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kariera naukowa w Polsce warunki prawne, społeczne i ekonomiczne 
red. naukowa Waltoś, Stanisław

Publication year: 2012 Call number: [378] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Problematyka negocjacji w procesie kształcenia oraz
author Kamiński, Jacek.

Series: Zeszyty Naukowe WSZiM Warszawa nr 10 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polska innowacyjność analiza bibliometryczna 
author Klincewicz, Krzysztof

Publication year: 2008 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie technologiami zaawansowane technologie i wyzwanie ich komercjalizacja / 
author Grudzewski, Wiesław M.

Publication year: 2008 Call number: [330.34] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Model transferu i komercjalizacji technologii w
author Woliński, Bartosz

Series: Problemy zarządzania nr 2(24)/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie intensyfikujące rozwój gospodarczy
red. naukowy Teczke, Janusz

Publication year: 2010 Call number: [X] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Badania naukowe, Biotechnologia, Przestrzeń
 

Publication year: 2004 Call number: [ZE] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Potencjał naukowy województwa śląskiego w
author Ochwat, Tomasz

Series: Zarządzanie projektami lokalnymi Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Metodyka wykonywania inżynierskich i magisterskich
author Rawa, Tadeusz

Publication year: 2012 Call number: [371.3] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Mobilność pracowników nauki - wyzwania dla
author Głodek, Paweł.

Series: Innowacje, przedsiębiorczość i gospodarka oparta na Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Talent management in Hungarian Higher Education
author Takacs, Istvan.

Series: Współczesne zarządzanie nr 4/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Komercjalizacja wyników badań naukowyc jak to 
author Kirov, Nikolay

Series: Master of Business Administration nr 1 (102) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nauki o zarządzaniu : podstawowe problemy, kontrowersje i propozycje / 
author Sudoł, Stanisław.

Publication year: 2012 Call number: [65.01] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Logistyka i inne koncepcje zarzadzania w naukach ekonomicznych : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi dr. hab. Piotrowi Blaikowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin /  
red. Kauf, Sabina.

Publication year: 2012 Call number: [658.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

1 2 3 Dalej>>
Languages: