Czy wartość godziwa może uchodzić za paradygmat wyceny w rachunkowości? /
author Wieczorek, Ireneusz.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Finanse, bankowość i rachunkowość wobec wyzwań globalizacji nr 12 / 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Odpowiedzialność rachunkowości bankowej za globalny kryzys finansowy?
author Gostomski, Eugeniusz

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 1 (46) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse, bankowość i rachunkowość wobec wyzwań globalizacji Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie nr 12 rok 2010, WSB w Poznaniu / 
red. naukowy Żabińska, Joanna.

Publication year: 2010 Call number: [ZN] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wartość godziwa potencjał informacyjny 
author Mazur, Alicja

Publication year: 2011 Call number: [657.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wartości niematerialne i prawne ujmowanie i prezentacja 
red. naukowy Cebrowska, Teresa

Publication year: 2011 Call number: [657.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Aksjomaty i paradygmaty rachunkowości
author Kwiecień, Mirosława

Publication year: 2008 Call number: [657] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Standaryzacja rachunkowości i rewizji finansowej
red. naukowy Kwiecień, Mirosława

Publication year: 2007 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Wartość godziwa zastosowanie i procedury ustalania 
author Molenda, Waldemar

Publication year: 2008 Call number: [657.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Perspektywy rachunkowości w Polsce po akcesji do
red. naukowy Micherda, Bronisław

Publication year: 2007 Call number: [657] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wartość godziwa w systemie rachunkowości
author Gabrusewicz, Tomasz

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 1/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Szacowanie wartości godziwej w celu wyceny
author Kinderman, Anna

Series: Zeszyty Teoretyczne Rachukowości nr 48/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami : inwestycje, wycena przedsiębiorstw, zarządzanie :  Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Szczeciński] nr 690 :  finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia nr 51 :  Czas na pieniądz / 
red. naukowy Zarzecki, Dariusz.

Publication year: 2012 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy rachunkowości aspekty teoretyczne i praktyczne 
red. naukowy Micherda, Bronisław

Publication year: 2005 Call number: [657] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Koncepcja ostrożnej wyceny w rachunkowości
author Hońko, Stanisław

Publication year: 2008 Call number: [657] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kluczowe problemy teorii i praktyki rachunkowości tom I Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu 
red. naukowa Gierusz, Jerzy

Publication year: 2011 Call number: [657] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Konsolidacja sprawozdań finansowych zbiór zadań 
author Poniatowska, Lucyna.

Publication year: 2010 Call number: [V] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zeszyty Teoretyczne Rachukowości /
 

Publication year: 2006 Call number: [Dostęp w Czytelni] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konsolidacja sprawozdań finansowych zbiór zadań 
author Poniatowska, Lucyna.

Publication year: 2010 Call number: [657.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wartość godziwa w rachunkowości finansowej i
author Rówińska, Małgorzata.

Publication year: 2011 Call number: [657.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wartość godziwa a wycena i prezentacja nieruchomości w sprawozdaniach finansowych deweloperów /
author Dyląg, Renata.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 28/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wartość godziwa w rachunkowości /
author Engelgardt, Ewa.

Series: Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu nr 7(7) / 2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Systemy zarządzania kosztami i dokonaniami Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 122 
red. naukowy Nowak, Edward

Publication year: 2010 Call number: [657.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Międzynarodowe i polskie regulacje rachunkowości w praktyce
red. naukowa Walczak, Marian

Publication year: 2003 Call number: [657] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Estymacja wartości godziwej podejście symulacyjne 
author Jędrzejczyk, Marcin

Publication year: 2011 Call number: [657.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Uwarunkowania kwantyfikacji w wartości godziwej /
author Micherda, Bronisław.

Series: Prace z zakresu rachunkowości finansowej Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 849 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zawartość informacyjna polityki rachunkowości : wybrane problemy /  
red. Żukowska, Halina.

Publication year: 2012 Call number: [657] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rozliczanie wartości firmy w świetle Międzynarodowych Standardów Rachunkowości /
author Cieciura, Małgorzata.

Publication year: 2012 Call number: [657.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami : inwestycje, wycena przedsiębiorstw, zarządzanie.  Zeszyty Naukowe nr 639 Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia nr 37 Czas na pieniądz. 
red. naukowy Zarzecki, Dariusz.

Publication year: 2011 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość finansowa /
red. naukowy Gabrusewicz, Wiktor.

Publication year: 2007 Call number: [657.4] Series: Rachunkowość w teorii i praktyce Tom I Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem : problemy gospodarcze w oczach młodego pokolenia /  Prace Naukowe Młodych Ekonomistów Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Tom 1 
Red. Uziębło, Aldona.

Publication year: 2013 Call number: [ZN] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami : Wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością, zarządzanie ryzykiem. Zeszyty Naukowe nr 761 Uniwersytetu Szczecińskiego finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia nr 60 Czas na pieniądz 
red. naukowy. Zarzecki, Dariusz.

Publication year: 2013 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami : Inwestycje, wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością Zeszyty Naukowe nr 690 Uniwersytetu Szczecińskiego finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia nr 51 Czas na pieniądz 
red. naukowy Zarzecki, Dariusz.

Publication year: 2012 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse w dobie kryzysu /
red. naukowa Wiśniewska, Marta.

Publication year: 2012 Call number: [336] Series: Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, t. 18 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Quantitative Methods in Accounting and Finance /
red. Nowak, Edward.

Publication year: 2012 Call number: [336] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu=Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 263 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości /
Red. Micherda, Bronisław.

Publication year: 2013 Call number: [657] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Międzynarodowe standardy rachunkowości w praktyce
author Bailey, Georgette T.

Publication year: 2000 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Wartość godziwa : potencjał informacyjny 
author Mazur, Alicja

Publication year: 2011 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Finanse w dobie kryzysu : Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku : Tom 18/2012 
author Wiśniewska, Marta

Publication year: 2012 Call number: [07.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: