Wykorzystanie unijnych środków finansowych w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego
author Ginter, Agnieszka

Series: Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania T. 2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse publiczne. Finanse samorządu terytorialnego Stan prawny na 1 października 2008 r. przepisy akademickie z hasłami 
red. Buczna, Małgorzata

Publication year: 2008 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu 15/2010
red. naukowy Cieślak, Maria

Publication year: 2010 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Działalność nadzorcza i opiniodawcza regionalnych izb obrachunkowych a efektywność zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie RIO w Krakowie /
author Surówka, Krzysztof.

Series: Dylematy i wyzwania finansów publicznych Zeszyty naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 141 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz z komentarzem, przykładami, uwagami objaśniającymi 
author Majdrowicz-Dmitrzak, Magdalena

Publication year: 2008 Call number: [336.14] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kierunki i kryteria wykorzystania metod oceny sytuacji finansowej JST w warunkach kryzysu
author Dylewski, Marek.

Series: Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania T. 2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesne problemy finansów i gospodarki jednostek samorządu terytorialnego
red. naukowy Kańduła, Sławomira

Publication year: 2008 Call number: [336.14] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Metody analityczne w działalności jednostek podsektora samorządoweg
author Dylewski, Marek.

Publication year: 2010 Call number: [336.14] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie strategiczne w działalności samorządów
author Bandurski, Janusz W.

Series: Ekonomiczno-Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny nr Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse samorządu terytorialnego
red. naukowa Hałaburda, Dorota A.

Publication year: 2010 Call number: [336.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Samorząd terytorialny w Europie Zachodniej
red. Rajca, Lucyna

Publication year: 2010 Call number: [342.25] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse publiczne /
 

Publication year: 2011 Call number: [Podręcznik] Available: (17); Checked out: (3); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Problemy zarządzania w działaności samorządu
red. naukowy Dolata, Stanisław

Publication year: 2002 Call number: [342.25] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Finanse lokalne w dobie akcesji
author Ruśkowski, Eugeniusz

Publication year: 2004 Call number: [336.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Budżet i finanse 2006 : poradnik dla samorządów / 
author Mackiewicz, Marta

Publication year: 2006 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finansowanie rozwoju regionalnego w Polsce
red. Oręziak, Leokadia.

Publication year: 2008 Call number: [336.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse publiczne w Polsce
author Malinowska-Misiąg, Elżbieta

Publication year: 2007 Call number: [336.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse samorządu terytorialnego /
author Patrzałek, Leszek.

Publication year: 2010 Call number: [Podręcznik] Available: (18); Checked out: (3); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prace z zakresu gospodarki regionalnej Zeszyty Naukowe AE Kraków nr 645 
red. naukowy Szymla, Zygmunt

Publication year: 2004 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wspólnota : Pismo Samorządu Terytorialnego / 
 

Call number: [Dostęp w Magazynie] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podmiotowość publicznoprawna gminy stan prawny na dzień 30 czerwca 2007 r. 
author Kruszewska-Gagoś, Małgorzata

Publication year: 2007 Call number: [342.25] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ogólnopolska konferencja szkoleniow Finanse 
 

Series: Zeszyty Naukowe WSZiM Warszawa nr 9 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finansowanie gminnego samorządu terytorialnego
red. Hałaburda, Dorota A.

Publication year: 2008 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Systemowe i ekonomiczno-finansowe uwarunkowania samodzielności samorządu terytorialnego w Polsce /
author Emilia, Emilia.

Series: Studia ekonomiczno-finansowe z działalności samorządu terytorialnego Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I Zeszyt 239 (1996) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Stan finansów samorządu terytorialnego a ryzyko gospodarcze przedsiębiorstw /
author Jędrzejewski, Lech.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku nr 3 / 2004 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finansowe instrumenty oddziaływania samorządu
author Denek, Emilia

Series: Współczesne problemy badawcze finansów Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarka finansowa jednostki samorządu terytorialnego : zagadnienia wybrane / 
red. naukowy Patrzałek, Leszek.

Publication year: 2010 Call number: [IX] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse samorządowe : koncepcje, realizacja, polityki lokalne / 
author Swianiewicz, Paweł

Publication year: 2011 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Samorząd terytorialny III Rzeczypospolitej dziesięć lat doświadczeń 
red. Michałowski, Stanisław

Publication year: 2002 Call number: [342.25] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Budżet i finanse 2007 Poradnik dla samorządów 
author Mackiewicz, Marta

Publication year: 2007 Call number: [336.14] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Uwarunkowania i bariery w procesie naprawy finansów
red. Głuchowski, Jan.

Publication year: 2007 Call number: [336.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Fundusze Pomocowe UE Dotacje dla samorządów w okresie 2007-2013 praktyczny poradnik 
author Kuchlewski, T.

Publication year: 2007 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zewnętrzne źródła finansowania samorządu teoria a praktyka 
author Guziejewska, Beata.

Publication year: 2008 Call number: [336.1] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Samorząd terytorialny : podstawy ustroju i działalności / 
author Izdebski, Hubert

Publication year: 2008 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Problem samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego /
author Kosek-Wojnar, Maria.

Series: Folia Oeconomica Bochniensia Zeszyty naukowe [Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni] nr 2 / 2004 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse publiczne Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 
red. naukowy Sokołowski, Jerzy

Publication year: 2011 Call number: [336.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

1 2 3 4 5 6 7 Dalej>>
Languages: