Standaryzacja metodyki analizy przedsiębiorstwa w procesach przedprywatyzacyjnych
author Maślankowski, Krzysztof

Series: Organizacja i Kierowanie nr 4 (138) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przebieg procesu przekształceń własnościowych w okresie transformacji systemowej w Polsce /
author Walentynowicz, Piotr.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni z. 3 (2000) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola mechanizmu rynkowego w procesie transformacji wybrane aspekty 
red. Miszewski, Maciej.

Publication year: 2008 Call number: [338.24] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prace z zakresu finansów Zeszyty Naukowe AE Kraków nr 550 
red. Surdykowska, Stanisława

Publication year: 2001 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Uwłaszczenie obywateli jako element polskiej
author Suwalski, Andrzej

Publication year: 2004 Call number: [338.24] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Instytucjonalne i organizacyjne uwarunkowania przekształcen własnościowych na Litwie /
author Sadowski, Adam.

Series: Optimum nr 2 (30) / 2006 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zmiany strukturalne w gospodarkach krajów Europy
red. Olszewski, Leon

Publication year: 1998 Call number: [338.24] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przekształcenia własnościowe w polskim przemyśle
author Lis, Andrzej.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 1 (708) styczeń 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przekształcenia własnościowe gospodarki w Polsce
author Szymla, Zygmunt

Series: Prace z zakresu gospodarki regionalnej Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Procesy społeczno-gospodarcze w Polsce w końcu XX
red. Parysek, Jerzy J.

Publication year: 2000 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Program Powszechnej Prywatyzacji jako przykład masowego uwłaszczenia : Próba oceny / 
author Bartuś, Alicja.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie nr 6 / 2005 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Manowce polskiej prywatyzacji
red. Jarosz, Maria

Publication year: 2001 Call number: [338.24] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie tom I 
red. naukowa Mączyńska, Elżbieta

Publication year: 2001 Call number: [338.24] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zmiany w polskich przedsiębiorstwach własność, restrukturyzacja, efektywność Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych Raporty CASE 
red. Kozarzewski, Piotr

Publication year: 2007 Call number: [338.24] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami Zarządzanie finansami zarządzanie ryzykiem i kreowanie wartości tom II Czas na pieniądz 
red. naukowy Zarzecki, Dariusz.

Publication year: 2007 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Mikroekonomiczne studium przedsiębiorstw w procesie
red. Klimczak, Bożena

Publication year: 1997 Call number: [338.24] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Koncepcje giełdy ponadnarodowej w świetle
author Antkiewicz, Sławomir

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 1 (42) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Determinanty i procedury przekształceń dwie dekady prywatyzacji 
author Sobolewski, Henryk

Publication year: 2011 Call number: [338.24] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie restrukturyzacją procesów gospodarczych aspekt teoretyczno-praktyczny 
red. Borowiecki, Ryszard

Publication year: 2003 Call number: [338.24] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przekształcenia własnościowe w gospodarce w latach
author Harańczyk, Anna

Series: Prace z zakresu gospodarki regionalnej Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Partycypacja pracownicza w procesie przekształceń własnościowych przedsiębiorstw państwowych /
author Suwalski, Andrzej.

Series: Aksjologiczne i metodologiczne problemy socjologii ekonomicznej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I Zeszyt 237 (1996) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przyczynek do badań nad procesem przekształceń własnościowych w przedsiębiorstwach polskich /
author Majchrzak, Jadwiga.

Series: Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I Z. 259 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Liberalne przesłanki polskiej transformacji
red. naukowa Jarmołowicz, Wacław.

Publication year: 2011 Call number: [338.24] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ilościowa analiza przekształceń własnościowych w okresie transformacji ustrojowej w Polsce /
author Sobolewski, Henryk.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 18/2005 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Tempo, rozmiary i efektywność przekształceń własnościowych przedsiębiorstw województwa poznańskiego /
author Hamrol, Mirosław.

Series: Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I Z.260 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ład ekonomiczny w demokratycznym państwie
author Kaczmarek, Tadeusz T.

Publication year: 2007 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przekształcenia własnościowe w przemyśle meblarskim w Polsce /
author Kalupa, Łukasz.

Series: Dobre i złe strony transformacji w Polsce Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 24 (2002) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Instytucjonalne uwarunkowania przekształceń własnościowych państwowych gospodarstw rolnych w Polsce w latach 1992-2002 /
author Kozłowska-Burdziak, Mirosława

Publication year: 2006 Call number: [631] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Społeczne koszty przekształceń własnościowych
author Gajowiak, Małgorzata.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 9/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przekształcenia własnościowe a kapitał zagraniczny w Polsce /
author Stawicka, Magdalena.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 7(7) / 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami Zarządzanie finansami zarządzanie ryzykiem i kreowanie wartości tom I Zeszyty Naukowe nr 455 Uniwersytet Szczeciński Czas na pieniądz 
red. naukowy Zarzecki, Dariusz.

Publication year: 2007 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prywatyzacja
author Surdykowska, Stanisława Teresa

Publication year: 1996 Call number: [338.24] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych przebieg i ocena 
author Bałtowski, Maciej.

Publication year: 1998 Call number: [338.24] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami : zarządzanie ryzykiem i kreowanie wartości, tom I. Zeszyty Naukowe nr 455. Uniwersytet Szczeciński. Czas na pieniądz / 
red. naukowy Zarzecki, Dariusz.

Publication year: 2007 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami: zarządzanie ryzykiem i kreowanie wartości, tom II.  Czas na pieniądz.  
red. naukowy Zarzecki, Dariusz.

Publication year: 2007 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Gospodarka lokalna w teorii i praktyce /
 

Publication year: 2013 Call number: [332] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 284 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Spoleczne skutki restrukturyzacji przemysłu
author Lipowicz, Irena

Publication year: 1994 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: