Rozwinąć skrzydła nie tylko o dorosłych dzieciach alkoholików 
author Polok, Grzegorz.

Publication year: 2009 Call number: [159.9] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Instytucje wsparcia społecznego skrypt dla studentów 
author Smykowska, Dorota

Publication year: 2007 Call number: [304] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Koncepcje i praktyka działania społecznego w pracy socjalnej /
red. naukowa Kantowicz, Ewa

Publication year: 2011 Call number: [304] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rozwój gospodarczy województwa śląskiego na tle gospodarki Polski / część II 
red. Barczak, Andrzej Stanisław

Publication year: 2008 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wiktymologia
author Hołyst, Brunon

Publication year: 2006 Call number: [343] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Emigracja, imigracja, akulturacja, "westernizacja"
author Krzyżowski, Janusz

Series: Problemy zarządzania nr 3(25)/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo administracyjne część szczegółowa tom II 
red. Stelmasiak, Jerzy

Publication year: 2011 Call number: [342] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Spółdzielnie socjalne skuteczny mechanizm walki z wykluczeniem spolecznym 
red. Tittenbrun, Jacek

Publication year: 2010 Call number: [II] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

12 kroków ze sponsorem jak to zrobić Dwanaście kroków ze sponsorem 
author Hamilton, B.

Publication year: 1998 Call number: [159.9] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Problemy i dylematy polityki społecznej w Polsce tom 1 
author Ratyński, Władysław

Publication year: 2003 Call number: [304] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Problemy i dylematy polityki społecznej w Polsce tom 2 
author Ratyński, Władysław

Publication year: 2003 Call number: [304] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Spółdzielnie socjalne : skuteczny mechanizm walki z wykluczeniem spolecznym czy ślepa uliczka? : praca zbiorowa /  
red. Tittenbrun, Jacek.

Publication year: 2010 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Alkoholizm w środowisku pracy
author Frąckiewicz, Lucyna

Publication year: 1989 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Społeczne skutki bezrobocia w rejonie Mielca w latach 1990-1994
author Leśniak-Moczuk, Krystyna

Publication year: 1997 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Systemy wartości a procesy demograficzne : Tom 15 
author Slana, Krystyna

Publication year: 2003 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Katastrofy i zagrożenia we współczesnym świecie : Wielkie tematy 
 

Publication year: 2008 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Administracja publiczna : teksty jednolite wraz z indeksem rzeczowym 
 

Publication year: 2008 Call number: [04.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Administracja publiczna : teksty jednolite wraz z indeksem rzeczowym 
 

Publication year: 2009 Call number: [04.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Patologie społeczne
author Pospiszyl, Irena

Publication year: 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Auxilium Sociale Novum : 3/2008 
 

Publication year: 2008 Call number: [17.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Auxilium Sociale Novum : 1-2/2009 
 

Publication year: 2009 Call number: [17.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Administracja publiczna : teksty jednolite wraz z indeksem rzeczowym 
 

Publication year: 2010 Call number: [04.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wprowadzenie do psychologii klinicznej : wykłady z psychologii : tom 5 
author Sęk, Helena

Publication year: 2012 Call number: [01.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Pedagogika resocjalizacyjna wobec współczesnych zagrożeń
author Bartkowicz, Zdzisław.

Publication year: 2012 Call number: [01.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Problemy i dylematy polityki społecznej w Polsce : tom 1 
author Ratyński, Władysław

Publication year: 2003 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Socjologia i psychologia społeczna : zarys wykładu 
author Borkowski, Jan

Publication year: 2003 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka społeczna : ciągłość i zmiany 
author Auleytner, Julian

Publication year: 2004 Call number: [02.A] [02.a] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wprowadzenie do pracy socjalnej
author Skidmore, Rex A.

Publication year: 1998 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Metoda warsztatowa w kształceniu umiejętności interpersonalnych : praca zbiorowa dydaktyków policelanej szkoły służb społecznych w Gdańsku 
 

Publication year: 1998 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ilościowe aspekty badania problemów alkoholowych w Polsce
author Mielecka-Kubień, Zofia

Publication year: 2001 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bezpieczeństwo w warunkach zmian społecznych, cywilizacyjnych i kulturowych /
Red. Bębas, Sylwester.

Publication year: 2014 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Człowiek wobec krytycznych sytuacji życiowych : z teorii i praktyki pracy socjalnej / 
 

Publication year: 2011 Call number: [II] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Jak wychować dziecko, które mówi - Nie!!! alkoholowi i narkotykom : to książka dla rodziców troszczących się o swoje dziecko / 
author Wilmes, David J.

Publication year: 2002 Call number: [159.9] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Patologie społeczne /
author Pospiszyl, Irena.

Publication year: 2014 Call number: [316] Series: Resocjalizacja Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Wybrane zagadnienia psychologii alkoholizmu /
 

Publication year: 2013 Call number: [I ] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: