Spójność społeczna, gospodarcza i terytorialna w polityce Unii Europejskiej Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 1099 
red. naukowy Pancer-Cybulska, Ewa

Publication year: 2008 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Instrumenty finansowania sfery badawczo-rozwojowej w ramach polityki spójności Unii Europejskiej - przykład Polski /
author Musiałkowska, Ida.

Series: Studia europejskie Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 119 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Fundusze Unii Europejskiej w Polsce na lata 2007-2013 
red. Bajko, Zbigniew

Publication year: 2008 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Główne wyzwania i problemy systemu finansów
red. Głuchowski, Jan.

Publication year: 2009 Call number: [336.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Regiony Europy uwarunkowania, wyzwania i perspektywy rozwoju 
red. Stępień-Kuczyńska, Alicja

Publication year: 2009 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dylematy demokracji i gospodarki współczesnej Europy
red. Andruszkiewicz, Iwetta

Publication year: 2009 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityki gospodarcze Unii Europejskiej
red. naukowa Kawecka-Wyrzykowska, Elżbieta.

Publication year: 2009 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategia "Europa 2020" - wstępna ocena
author Sapała, Magdalena

Series: Wspólnoty Europejskie nr 2 (201) marzec/kwiecień 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Budżet dla Unii Europejskiej po 2013 roku implikacje dla Polski 
red. naukowa Kawecka-Wyrzykowska, Elżbieta.

Publication year: 2008 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dwie dekady transformacji w Europie Środkowej i dialog europejski Zachód-Wschód 
red. Stępień-Kuczyńska, Alicja

Publication year: 2011 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finansowanie z budżetu Unii Europejskiej polityki
author Czykier-Wierzba, Dorota.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 2 (55) 2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polska wobec nowej polityki spójności Unii
red. Grosse, Tomasz Grzegorz

Publication year: 2004 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przestrzeń w polityce gospodarczej The space in economic policy 
red. naukowa Tarajkowski, Jerzy

Publication year: 2008 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Unia Europejska organizacja, funkcjonowanie, korzyści 
red. naukowa Duczkowska-Piasecka, Małgorzata

Publication year: 2009 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Fundusze Unii Europejskiej
author Filipek, Agnieszka

Publication year: 2009 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Procesy i kierunki przemian w gospodarce, księga jubileuszowa dedykowana prof. dr hab. 
red. Bucka, Maria

Publication year: 2005 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ członkowstwa Polski w Unii Europejskiej i
author Białek, Jacek

Series: Problemy zarządzania nr 1(27)/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

The Economic Dimensions of Global and Regional
red. Niemiec, Wioletta

Publication year: 2009 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawno-finansowe aspekty polityki spójności i przewodnik po funduszach unijnych uzyskiwanie i wykorzystanie 
author Supera-Markowska, Maria

Publication year: 2010 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Spójność w rozwoju regionalnym w Polsce obecnie i w Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 
red. naukowy Klamut, Mirosława

Publication year: 2010 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ewolucja budżetu Unii Europejskiej w kontekście
red. naukowa Tarnawska, Katarzyna

Publication year: 2012 Call number: [504] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo finansowe
red. Chojna-Duch, Elżbieta

Publication year: 2009 Call number: [347.73] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

System monitorowania i ewaluacji polityki spójności
author Rokicki, Bartłomiej

Series: Gospodarka Narodowa nr 3/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polska gospodarka u progu II dekady XXI wieku wybrane problemy poziomu krajowego i regionalnego 
red. Reichel, Marek

Publication year: 2011 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Fundusze Unii Europejskiej [dokumenty, akty wykonawcze] 
author Filipek, Agnieszka

Publication year: 2009 Call number: [ZE] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

WieloPolska regionalna? regionalizm w Polsce a polityka strukturalna Unii 
red. naukowa Bondyra, Krzysztof

Publication year: 2008 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przyszłość Europy wyzwania globalne, wybory strategiczne 
red. Kukliński, Antoni

Publication year: 2006 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami projektu europejskiego
author Dylewski, Marek.

Publication year: 2009 Call number: [339.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Europejska polityka spójności oraz jej efekty w
author Kudełko, Joanna

Publication year: 2011 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość środków unijnych w jednostkach sektora
author Dębska-Rup, Anna

Publication year: 2007 Call number: [657] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju regionalnego
red. Jóźwik, Bartosz

Publication year: 2008 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Spójność społeczno-gospodarcza Unii Europejskiej
author Witkowska, Janina

Series: Problemy zarządzania nr 1(27)/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Fundusze strukturalne oraz Fundusz Spójności w
author Klimowicz, Monika

Publication year: 2010 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka ekonomiczna współczesne wyzwania 
red. naukowy Klamut, Mirosława

Publication year: 2007 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ spójności terytorialnej na zmiany polityki
author Szlachta, Jacek

Series: Gospodarka Narodowa nr 4/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka gospodarcza w Polsce i Unii Europejskiej na początku XXI w. : praca zbiorowa /  
red. Barteczek, Andrzej.

Publication year: 2009 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Fundusze Unii Europejskiej : komentarz do rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 : perspektywa finansowa 2007-2013 / 
author Filipek, Agnieszka

Publication year: 2009 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w ramach wspólnotowej inicjatywy JEREMIE w perspektywie finansowej na lata 2007-2013 /
author Czykier-Wierzba, Dorota.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 2(59) 2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

1 2 3 Dalej>>
Languages: