Role Unii Europejskiej w regionie Afryki Północnej i
author Zając, Justyna

Publication year: 2010 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Pogłębianie integracji europejskiej w kontekście poszerzenia wspólnoty : Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 91 /  
 

Publication year: 2007 Call number: [ZN] Series: Pogłębianie integracji europejskiej w kontekście poszerzenia wspólnoty Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 91 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Access to European Union Law, Econominc, Policies 
author Moussis, Nicholas

Publication year: 2004 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bilans pierwszych lat członkostwa Polski w Unii
red. Fiszer, Józef M.

Publication year: 2011 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Towards a New Creative and Innovative Europe
red. Kukliński, Antoni

Publication year: 2007 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Integracja europejska
red. naukowy Wojtaszczyk, Konstanty A.

Publication year: 2006 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola i miejsce Unii Europejskiej we współczesnej
author Ciamaga, Lucjan

Series: Ekonomiczno-Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny nr Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej /
author Zięba, Ryszard

Publication year: 2007 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Unia Europejska - ekonomiczne mechanizmy integracji
author Grabowski, Tadeusz

Publication year: 2002 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rola Polski w polityce Unii Europejskiej wobec
red. Ciborowski, Robert.

Publication year: 2007 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka spójności Unii Europejskiej i jej
author Zakrzewska, Aleksandra

Series: Ekonomiczno-Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny nr Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polska wobec nowej polityki spójności Unii
red. Grosse, Tomasz Grzegorz

Publication year: 2004 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka spójności Unii Europejskiej wybrane zagadnienia 
author Naruszewicz, Stanisław

Publication year: 2004 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

System instytucjonalny Unii Europejskiej
author Wierzchowska, Anna

Publication year: 2008 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wstęp do studiów europejskich zagadnienia teoretyczne i metodologiczne 
author Ruszkowski, Janusz

Publication year: 2007 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka sąsiedztwa Unii Europejskiej
author Borkowski, Paweł Janusz

Publication year: 2009 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Stosunki dwustronne Unii Europejskiej ze Stanami
author Willa, Rafał

Series: Wspólnoty Europejskie nr 2 (201) marzec/kwiecień 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wspólna strategia Afryka-UE po spotkaniu w
author Frankowski, Paweł.

Series: Wspólnoty Europejskie nr 6 (205) listopad/grudzień 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Program MEDA w polityce pomocy Unii Europejskiej
author Stachurska-Szczesiak, Katarzyna

Publication year: 2007 Call number: [339.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych wymiar polityczny 
author Zajączkowski, Jakub

Publication year: 2006 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Integracja europejska
red. naukowa Wojtaszczyk, Konstanty A.

Publication year: 2011 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Integracja europejska Rozwój rynków 
author Wysokińska, Zofia

Publication year: 2001 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Znaczenie ponadnarodowych grup nacisku w Monografie: Prace Doktorskie Uniwersytetu 
author Tarnawska, Katarzyna

Publication year: 2010 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Partnerstwo Wschodnie Wielka szansa Europy Eastern Partnership Great chance for Europe 
red. naukowy Sawczuk, Janusz

Publication year: 2011 Call number: [III] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (2); Actions: Add to cart

Francuska prezydencja w Unii Europejskiej
author Parzymies, Stanisław

Series: Sprawy międzynarodowe nr 1 (LXII) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Implikacje polityki konkurencji Unii Europejskiej dla nowych państw członkowskich : przykład Polski /  
author Śliwińska, Magdalena.

Series: Pogłębianie integracji europejskiej w kontekście poszerzenia wspólnoty Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 91 (2007) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka spójności społeczno-gospodarczej Unii Europejskiej
author Głąbicka, Katarzyna

Publication year: 2005 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Europe The Global Challenges 
red. Kukliński, Antoni

Publication year: 2005 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Implikacje unijnej polityki klimatycznej ze
author Szablewski, Andrzej T.

Series: Gospodarka Narodowa nr 7-8/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wymiar wschodni Europejskiej Polityki Sąsiedztwa inkluzja bez członkostwa? The Eastern Dimension of the European Union's Inclusion without Membership? 
author Kapuśniak, Tomasz

Publication year: 2010 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu 10/2011 /
red. naukowy Gertner, Dragun Maria

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nowy etap w stosunkach Unii Europejskiej z Serbią
author Błaszczuk-Zawiła, Marzenna

Series: Wspólnoty Europejskie nr 2 (201) marzec/kwiecień 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej
author Bartkowiak, Łukasz

Publication year: 2008 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zasady funkcjonowania Unii Europejskiej
author Witkowska, Marta

Publication year: 2008 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Innowacyjna gospodarka na peryferiach?
author Grosse, Tomasz Grzegorz

Publication year: 2007 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

1 2 3 Dalej>>
Languages: