Młodzież w Unii Europejskiej : -uwarunkowania demograficzne i edukacyjne /  
author Kopczyńska, Dorota.

Series: Prace z zakresu statystyki ekonomicznej i demografii społecznej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 100 (2007) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2010 Statistical Yearbook of the Republic of Poland 2010 
 

Publication year: 2010 Call number: [0/9(03)/311] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Próba zastosowania metody głównych składowych do badania poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego (na przykładzie powiatów woj. kujawsko-pomorskiego) /
author Turski, Waldemar.

Series: Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu nr 2(2) / 2002 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Demografia /
author Holzer, Jerzy Z.

Publication year: 2003 Call number: [314] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konflikt jako zjawisko integrujące i dezintegrujące
author Stankiewicz, Wojciech Marcin

Publication year: 2008 Call number: [327] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Demograficzna segmentacja rynku pracy
author Grela, Leon

Series: Zeszyty Naukowe 1(58) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Liniowy model dzietności rodzin rolniczych /
author Chromińska, Maria.

Series: Prace z zakresu statystyki i demografii Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I Zeszyt 251 (1997) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Geografia ekonomiczna współczesne zjawiska i procesy 
author Budner, Waldemar W.

Publication year: 2011 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rynek budowlany w Polsce w latach 1990-2003 Zmiany i tendencje w płodnosci w krajach Europy w 
author Kośmicka, Małgorzata

Publication year: 2004 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ewolucja wartości determinujących dzietność rodzin rolniczych w świetle analizy probitowej /
author Chromińska, Maria.

Series: Szkice z metodologii badań zjawisk demograficznych i ekonomicznych Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 22 (2002) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przemiany demograficzne w Polsce na podstawie spisów powszechnych 1988 i 2002 /
author Marczak, Małgorzata.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku nr 4 / 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka bezpieczeństwa na Starym Kontynencie
red. Jarocki, Tomasz

Publication year: 2010 Call number: [327] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Demografia podstawowe pojęcia, procesy i teorie w 
author Okólski, Marek

Publication year: 2005 Call number: [314] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przestrzenne zróżnicowanie problemów społecznych
red. naukowa Balcerzak-Paradowska, Bożena

Publication year: 2011 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Konkurencyjność miast i regionów Polski Prace Naukowe AE Wrocław nr 821 Materiały konferencyjne AE Wrocław 
red. naukowy Broszkiewicz, Ryszard

Publication year: 1999 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przemiany demograficzne w Polsce w latach 90 w świetle Monografie i Opracowania SGH Warszawa nr 461 
red. Kotowska, Irena E.

Publication year: 1999 Call number: [314] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nasze wspólne bogactwo ekonomia dla przeludnionej planety 
author Sachs, Jeffrey

Publication year: 2009 Call number: [32] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Oszczędzanie postawy i zachowania polskich gospodarstw domowych 
author Rószkiewicz, Małgorzata

Publication year: 2008 Call number: [330.5] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Indie nowa azjatycka potęga 
author Rothermund, Dietmar

Publication year: 2010 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Procesy demograficzne w byłych województwach dolośląsk
red. Cieślak, Maria

Publication year: 1999 Call number: [314] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Modelowanie cyklu życia jednostki i rodziny : teoria i praktyka : Monografie i Opracowania 466 /  
author Frątczak, Ewa.

Publication year: 1999 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zadania samorządów lokalnych w rozwoju demograficznym
red. Hryniewicz, Józefina

Publication year: 2002 Call number: [314] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka społeczna w procesie integracji przegląd problemów Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach 
red. Rączaszek, Andrzej.

Publication year: 2009 Call number: [304] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Perspektywy rozwoju Unii Europejskiej po rozszerzeniu z 2007 przegląd zagadnień 
red. Trosiak, Cezary

Publication year: 2009 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy statystyki z elementami demografii
author Malinowski, Andrzej

Publication year: 2009 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Globalne problemy ludzkości
author Mojsiewicz, Czesław

Publication year: 1998 Call number: [314] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rodzinne tablice trwania życia, Polska 1988/1989, 1994/1995 : Monografie i Opracowania 485 /  
author Frątczak, Ewa.

Publication year: 2001 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zeszyty Studiów Doktoranckich [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] z. 6 : Wydział Ekonomii : Studia doktoranckie /  
 

Publication year: 2002 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przestrzenne zróżnicowanie urodzeń na wsi w latach 1999-2005 /
author Chromińska, Maria.

Series: Prace z zakresu statystyki ekonomicznej i demografii społecznej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 100 (2007) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Tendencje zmian w liczbie i strukturze studentów w okresie transformacji systemowej
author Strózik, Tomasz.

Series: Prace z zakresu statystyki ekonomicznej i demografii społecznej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 100 (2007) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polska a Europa procesy demograficzne u progu XXI wieku proces starzenia się społeczeństwa i jego wyzwan ia 
red. Frąckiewicz, Lucyna

Publication year: 2002 Call number: [314] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Historia powszechna wiek XX 
author Tyszkiewicz, Jakub

Publication year: 2010 Call number: [94] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Nature, human population and output produced
author Bartkowiak, Ryszard

Publication year: 2003 Call number: [314] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polski rynek pracy w warunkach integracji
red. naukowa Balcerzak, Adam P.

Publication year: 2009 Call number: [331.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zabezpieczenie społeczne wobec procesów
author Koczur, Wiesław.

Series: Wybrane problemy regionalnej polityki zrównoważonego Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Elementy metody reprezentacyjnej Wprowadzenie do est 
author Wywiał, Janusz.

Publication year: 1996 Call number: [314] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Starzenie się ludności a systemy emerytalne w krajach Unii Europejskiej /
author Jajko-Siwek, Alicja.

Series: Prace statystyczne i demograficzne Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 110 (2008) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

1 2 3 4 5 6 7 Dalej>>
Languages: