Małe tęsknoty? style życia w czasie wolnym we współczesnym 
red. naukowa Muszyński, Wojciech

Publication year: 2009 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka społeczna we współczesnym świecie analiza porównawcza 
author Hill, Michael

Publication year: 2010 Call number: [304] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Zachowania konsumpcyjne ludzi w wieku starszym
author Świtała, Marcin

Publication year: 2011 Call number: [330.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przygotowanie do starości Polacy wobec starzenia się 
red. Szukalski, Piotr

Publication year: 2009 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne wybrane zagadnienia ekonomiczne 
red. naukowa Sułkowska, Wanda

Publication year: 2011 Call number: [368] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Solidarność międzypokoleniowa w starzejącym się perspektywy i zagrożenia 
author Woźniak, Zbigniew

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 3/2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polska a Europa procesy demograficzne u progu XXI wieku proces starzenia się społeczeństwa i jego wyzwan ia 
red. Frąckiewicz, Lucyna

Publication year: 2002 Call number: [314] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Hasło: Feminizm /
autor Gajewska, Agnieszka.

Publication year: 2008 Call number: [1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Obrazy społeczne grup narażonych na dyskryminację uwarunkowania społeczno-demograficzne i 
author Miluska, Jolanta

Publication year: 2008 Call number: [316] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Sposoby prezentowania osób starszych w reklamie : analiza wybranych zagadnień /  
author Pawlina, Anna.

Series: Folia Oeconomica Bochniensia Zeszyty naukowe [Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni] nr 8 / 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Lokalna polityka społeczna wobec ludzi starych
author Błędowski, Piotr

Publication year: 2002 Call number: [304] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Starzenie się ludności a systemy emerytalne w krajach Unii Europejskiej /
author Jajko-Siwek, Alicja.

Series: Prace statystyczne i demograficzne Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 110 (2008) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Profilaktyka starzenia się - mrzonka czy
author Woźniak, Zbigniew

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 1/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przeobrażenia demograficzne kraju i ich konsekwencje Materiały konferencyjne AE Katowice 
red. naukowy Frąckiewicz, Lucyna

Publication year: 1998 Call number: [314] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Gospodarowanie zasobami pracy na początku XXI wieku aspekty makroekonomiczne i regionalne 
red. naukowa Horodeński, Ryszard Czesław

Publication year: 2009 Call number: [331.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Socjologia /
author Giddens, Anthony.

Publication year: 2012 Call number: [Podręcznik] Available: (18); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka społeczna jako zaspokajanie istotnych
author Bednarz, Marek

Publication year: 2008 Call number: [304] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Starzenie się społeczeństwa jako wyzwanie dla
author Jodkowska, Lilianna

Series: Ekonomiczne uwarunkowania przedsiębiorczości w Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Socjologia /
author Giddens, Anthony.

Publication year: 2012 Call number: [316] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kulturowe kody mediów stan obecny i perspektywy rozwoju 
red. naukowa Sokołowski, Marek

Publication year: 2008 Call number: [316.77] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zakres redystrybucji dochodowej w ubezpieczeniowym
author Rutecka, Joanna

Publication year: 2012 Call number: [364.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka społeczna we współczesnym świecie analiza porównawcza 
author Hill, Michael

Publication year: 2010 Call number: [II] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka ekonomiczna współczesne wyzwania 
red. naukowy Klamut, Mirosława

Publication year: 2007 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Starzy ludzie w Polsce społeczne i zdrowotne skutki starzenia się 
red. Halik, Janusz

Publication year: 2002 Call number: [314] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Problemy i dylematy polityki społecznej w Polsce tom 2 
author Ratyński, Władysław

Publication year: 2003 Call number: [304] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Z badań nad starością : zatrudnienie ludzi starszych / 
author Wesołowski, Aleksander.

Series: Współczesne dylematy zatrudnienia Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I z.265 (1998) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wprowadzenie do polityki społecznej
red. Gabryszak, Renata.

Publication year: 2009 Call number: [304] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Kreowanie i zmiana współczesnego przekazu reklamowego /
red. Patrzałek, Wanda.

Publication year: 2012 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Kreowanie i zmiana współczesnego przekazu reklamowego /
red. Patrzałek, Wanda.

Publication year: 2012 Call number: [XII] Available: (2); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomia starzejącego się społeczeństwa /
author Jurek, Łukasz.

Publication year: 2012 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dorosłość i starość : socjalizacja w kategoriach wieku społecznego : standaryzacja socjalizacji inkluzyjnej : przewodnik i teksty do ćwiczeń z socjologii wychowania /  
red. Matysiak-Błaszczyk, Agata.

Publication year: 2010 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Pielęgniarstwo geriatryczne /
author Schiefele, Josefa.

Publication year: 2003 Call number: [61] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Żywienie osób w wieku starszym : porady lekarzy i dietetyków /  
author Jarosz, Mirosław.

Publication year: 2008 Call number: [61] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Encyklopedia zdrowia.
Red. Gumułka, Witold Stanisław.

Publication year: 1995 Call number: [0/9(03)] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Obszary zainteresowań pedagogów społecznych : księga poświęcona pamięci Wiesława Andrzeja Ciczkowskiego /  
 

Publication year: 2002 Call number: [II ] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

W obliczu starości : opis projektu i dobrych praktyk 
author Frąckiewicz, Lucyna

Publication year: 2007 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

1 2 3 Dalej>>
Languages: