Społeczne konteksty nowych mediów
author Szpunar, Magdalena

Publication year: 2011 Call number: [316.77] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kapitalizm w Europie : czyli raz jeszcze o sile sprawczej religii / 
autor Pawnik, Wojciech.

Publication year: 2008 Call number: [2] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Państwo i kościół w krajach Unii Europejskiej /
redakcja Robbers, Gerhard

Publication year: 2007 Call number: [2] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Darowizna na kościelną działalność
author Głowacka, Barbara

Series: Doradztwo Podatkowe nr 9 (157) wrzesień 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zasady Ustroju III Rzeczypospolitej
red. Dudek, Dariusz

Publication year: 2009 Call number: [342] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nierzymskokatolickie Kościoły i związki wyznaniowe w
author Krasowski, Krzysztof

Series: Zeszyty Naukowe WSZiM Warszawa nr 15 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Stracona szansa - kompedium społecznej doktryny
author Gregg, Samuel

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 1 (34) 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Oblicza patologii społecznych
red. naukowa Bębas, Sylwester

Publication year: 2011 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kościół katolicki w Polsce wobec integracji europejskiej /
Autor Jackowska, Natalia

Publication year: 2003 Call number: [2] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Państwo prawa i Kościół prawa
author Baldus, Manfred

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 4/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Historia filozofii politycznej od Tukidydesa do Locke'a tradycja klasyczna i jej krytycy 
author Korab-Karpowicz, W. Julian

Publication year: 2010 Call number: [321] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Kościół katolicki w przededniu wejścia Polski do Unii Europejskiej /
redakcja Mazurkiewicz, Piotr

Publication year: 2003 Call number: [2] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zamek książęcy w Szczecinie /
author Cnotliwy, Eugeniusz

Publication year: 1992 Call number: [XV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Europa, Europa... : przewodnik encyklopedyczny po współczesnej Europie, t. 1 / 
 

Publication year: 2004 Call number: [0 ] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (2); Actions: Add to cart

Public relations : nowe trendy / 
Red. Stasiuk-Krajewska, Karina.

Publication year: 2013 Call number: [659.4] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Społeczeństwo obywatelskie : modele teoretyczne i praktyka społeczna 
author Balawajder, Edward

Publication year: 2007 Call number: [18.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Państwo i Kościół w krajach Unii Europejskiej
author Lopatowska-Rynkowska, Joanna

Publication year: 2007 Call number: [18.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Problemy współczesnego ustrojoznawstwa : Księga Jubileuszowa Profesora Bronisława Jastrzębskiego 
author Dobkowski, Jarosław

Publication year: 2007 Call number: [18.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy relacji między państwem a kościołami : w konstytucjach państw członkowskich i traktatach Unii Europejskiej : studium porównawcze 
author Orzeszyna, Krzysztof

Publication year: 2007 Call number: [18.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Historia Polski : (1944-1989) 
author Bonusiak, Włodzimierz

Publication year: 2007 Call number: [19.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Geneza modelu stosunków państwo-kościół w konstytucji RP
author Borecki, Paweł

Publication year: 2008 Call number: [18.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Trzecia Rzeczpospolita : (1989-2007) 
author Bonusiak, Włodzimierz

Publication year: 2008 Call number: [18.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawda absolutna : kościół katolicki we współczesnym świecie 
author Stourton, Edward

Publication year: 2002 Call number: [18.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Od Piłsudskiego do Wałęsy : studia z dziejów Polski w XX wieku 
author Persak, Krzysztof

Publication year: 2008 Call number: [19.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Integralnokulturowe badanie kontaktu kulturowego : wybrane problemy społeczne i prawne 
author Królikowska, Jadwiga

Publication year: 2009 Call number: [02.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Państwo a Kościół : doświadczenia austriackie, uregulowania konkordatowe 
author Hess, Agnieszka

Publication year: 2003 Call number: [18.E] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kościół w burzliwych czasach : Biblioteka "Więzi" : tom 199 
author Skowronek, Alfons Józef

Publication year: 2007 Call number: [18.E] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kościół a wolny rynek : katolicka obrona wolnej gospodarki 
author Woods, Thomas E. Jr

Publication year: 2007 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kościół katolicki w drugiej połowie XX wieku
author Orlandis, José

Publication year: 2007 Call number: [18.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kościół katolicki w czasach komunistycznej dyktatury : między bohaterstwem a agenturą : Studia i materiały : tom 2 
author Terlecki, Ryszard

Publication year: 2008 Call number: [18.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kościół i nauka : konflikt czy współpraca? 
author Riaza, Morales José María

Publication year: 2003 Call number: [18.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Religie publiczne w nowoczesnym świecie
author Casanova, José

Publication year: 2005 Call number: [18.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Konkordat Polski w 10 lat po ratyfikacji : materiały z konferencji 
author Wroceński, Józef

Publication year: 2008 Call number: [18.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Najnowsza historia kościoła : katolicy i kościoły chrześcijańskie w czasach pontyfikatu Jana Pawła II (1978-2005) 
author Guerriero, Elio

Publication year: 2006 Call number: [18.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kapitalizm w Europie : czyli raz jeszcze o sile sprawczej religii 
author Pawnik, Wojciech

Publication year: 2008 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kobiety i władza
author Środa, Magdalena

Publication year: 2009 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Wielonarodowe dziedzictwo kulturowe na Dolnym Śląsku i jego ochrona po 1945 roku
author Przyłęcki, Mirosław

Publication year: 2002 Call number: [19.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Chrześcijaństwo a ekspansja cywilizacji zachodniej
author Siewierski, Jacenty

Publication year: 2009 Call number: [18.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: