Wspólnoty z perspektywy edukacji międzykulturowej
red. Nikitorowicz, Jerzy

Publication year: 2009 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konflikt jako zjawisko integrujące i dezintegrujące
author Stankiewicz, Wojciech Marcin

Publication year: 2008 Call number: [327] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Opodatkowanie dochodów kościoła katolickiego w
author Tyrakowski, Marek

Publication year: 2005 Call number: [336.2] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Państwo i kościół w krajach Unii Europejskiej /
redakcja Robbers, Gerhard

Publication year: 2007 Call number: [2] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wybrane problemy polityki społeczno-gospodarczej
red. Jankowski, Stanisław

Publication year: 2007 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kompendium wiedzy administratywisty
red. Wrzosek, Stanisław

Publication year: 2008 Call number: [35] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Moralne dylematy Polaków w ponowoczesności wybrane problemy 
red. Maksymowicz, Agata

Publication year: 2009 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współpraca SKOK z organizacjami kościelnymi
author Majda, Janusz

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 4 (53) 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Unifikacja i różnicowanie się współczesnej Europy
red. Fijałkowska, Barbara

Publication year: 2002 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Trzecia Rzeczpospolita (1989-2007)
author Bonusiak, Włodzimierz

Publication year: 2008 Call number: [94] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dziecko, etyka, ekonomia
red. Ozorowski, Edward

Publication year: 2008 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Mężczyzna, etyka, ekonomia
red. Ozorowski, Edward

Publication year: 2011 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Państwo a kościół katolicki w Polsce 1945-1955 /
author Krasowski, Krzysztof

Publication year: 1997 Call number: [2] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kościół katolicki w Polsce wobec integracji europejskiej /
Autor Jackowska, Natalia

Publication year: 2003 Call number: [2] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konkordat Polski 1993 : wybór materiałów źródłowych z lat 1993-1996 /  
redakcja Górowska, Beata

Publication year: 1997 Call number: [2] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Człowiek, granice państw, gospodarka
red. Guz, Tadeusz

Publication year: 2008 Call number: [330.34] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu 14/2009
red. naukowy Cieślak, Maria

Publication year: 2009 Call number: [ZN] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wyzwania międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju
red. naukowa Czaplicka, Katarzyna

Publication year: 2007 Call number: [339.9] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zasada niezależności i autonomii Państwa i Kościoła
author Góralski, Wojciech

Series: Zeszyty Naukowe WSHiP Warszaw Zeszyt 1 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Posoborowa ewolucja ustawodawstwa kościelnego
author Warchałowski, Krzysztof

Series: Zeszyty Naukowe WSHiP Warszaw Zeszyt 5 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Geneza ustaw wyznaniowych z 17 maja 1989 roku /
author Pietrzak, Michał.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie rok XV zeszyt nr 2 (35) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kościelne osoby prawne jako podmioty prawa podatkowego /
author Patyk, Jacek.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 8(8) / 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Społeczeństwo obywatelskie na tle historycznego przełomu Polska 1980-1989 
author Słodkowska, Inka

Publication year: 2006 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polskie prawo wyznaniowe /
autor Krukowski, Józef

Publication year: 2006 Call number: [2] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ujarzmiony kapitał praca - kapitał według Oswalda von Nell-Breuninga 
author Hułas, Maciej

Publication year: 2011 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Idee, instytucje, demokracja instytucjonalizacja polskiej transformacji 
red. Rubisz, Lech

Publication year: 2006 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kościół katolicki w przededniu wejścia Polski do Unii Europejskiej /
redakcja Mazurkiewicz, Piotr

Publication year: 2003 Call number: [2] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Państwa europejskie na drodze do niepodległości : w drugiej połowie XIX i XX wieku : studia ofiarowane Profesorowi Marianowi Zgórniakowi /  
red. Stawowy-Kawka, Irena.

Publication year: 2003 Call number: [94] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rozwój w dobie globalizacji /
red. naukowa Bąkiewicz, Anna.

Publication year: 2010 Call number: [330.34] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Między integracją a europeizacją : kościół katolicki w Polsce wobec Unii Europejskiej w latach 1997-2003 
author Drzonek, Maciej

Publication year: 2006 Call number: [12.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Godność osoby ludzkiej podstawą praw człowieka
author Mazurek, Franciszek Janusz

Publication year: 2001 Call number: [01.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Konserwatyzm na Podlasiu
author Gieorgica, Jerzy Paweł

Publication year: 2005 Call number: [18.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Geneza modelu stosunków państwo-kościół w konstytucji RP
author Borecki, Paweł

Publication year: 2008 Call number: [18.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawda absolutna : kościół katolicki we współczesnym świecie 
author Stourton, Edward

Publication year: 2002 Call number: [18.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kościół w burzliwych czasach : Biblioteka "Więzi" : tom 199 
author Skowronek, Alfons Józef

Publication year: 2007 Call number: [18.E] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kościół a wolny rynek : katolicka obrona wolnej gospodarki 
author Woods, Thomas E. Jr

Publication year: 2007 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kościół katolicki w drugiej połowie XX wieku
author Orlandis, José

Publication year: 2007 Call number: [18.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kościół katolicki w czasach komunistycznej dyktatury : między bohaterstwem a agenturą : Studia i materiały : tom 2 
author Terlecki, Ryszard

Publication year: 2008 Call number: [18.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Najnowsza historia kościoła : katolicy i kościoły chrześcijańskie w czasach pontyfikatu Jana Pawła II (1978-2005) 
author Guerriero, Elio

Publication year: 2006 Call number: [18.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: