Zarządzanie rozwojem kadry w Grupie Lotos S.A.
author Czubasiewicz, Halina

Series: Zarządzanie zasobami ludzkimi nr 3-4 (68-69)/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu 19/2010 /
red. naukowy Zając, Czesław

Publication year: 2010 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie
author Pawlak, Zbigniew

Publication year: 2011 Call number: [658.3] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Szkice z zarządzania zasobami ludzkimi
red. naukowy Król, Henryk

Publication year: 2002 Call number: [658.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Inwestowanie w kapitał ludzki w Polsce
author Oleksiuk, Adam

Publication year: 2009 Call number: [658.3] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Strategia szkolenia pracowników
author Sloman, Martyn

Publication year: 1997 Call number: [658.3] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Szkolenia okresowe jako istotny element systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy w przedsiębiorstwie budowlanym
author Sobczak, Włodzimierz

Series: Zarządzanie jakością nr 1/2009 (15) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Efektywne szkolenie : techniki doskonalenia umiejętności trenerskich /  
author Rae, Leslie.

Publication year: 2006 Call number: [658.3] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Młodzi w pracy jak zadbać o pracowników z pokolenia Y 
author Chester, Eric

Publication year: 2006 Call number: [331.108] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola pracodawców w szkoleniu i rozwoju pracowników /
author Andrzejczak, Aldona.

Series: Dylematy zatrudnienia w warunkach postępującej integracji Polski z Unią Europejską Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 6 (2001) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Projektowanie i realizacja szkoleń
author Andrzejczak, Aldona

Publication year: 2010 Call number: [658.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Równowaga między życiem zawodowym a osobistym
author Clutterbuck, David

Publication year: 2005 Call number: [331.108] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kreatywność i rutyna w działalności personalnej granice HR-owego kreacjonizmu 
author Lipka, Anna.

Publication year: 2011 Call number: [658.3] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy
author Schultz, Duane P.

Publication year: 2002 Call number: [331] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ewaluacja szkoleń w instytucji administracji
author Kuśmierz, Magdalena

Series: Master of Business Administration nr 1 (96) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gry szkoleniowe materiały dla trenerów zestaw 3 
author Kirby, Andy

Publication year: 2006 Call number: [658.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw /
red. naukowa Król, Henryk

Publication year: 2007 Call number: [658.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomiczność szkoleń pracowniczych Poradnik menedże 
author Waściński, Tadeusz

Publication year: 2002 Call number: [658.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie zasobami ludzkimi oparte na kompetencjach od tradycyjnego działu kadr do współczesnego HR 
author Dubois, D. David

Publication year: 2008 Call number: [658.3] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Gry szkoleniowe materiały dla trenerów zestaw 1 
author Kirby, Andy

Publication year: 2005 Call number: [ZE] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ćwiczenia z zakresu obsługi klienta
author Roberts-Phelps, Graham

Publication year: 2003 Call number: [658.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ćwiczenia z zakresu obsługi klienta
author Roberts-Phelps, Graham

Publication year: 2003 Call number: [ZE] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Budowanie zespołów materiały szkoleniowe ćwiczenia, formularze, wskazówki dla prowadzącego 
author Kossowska, Małgorzata

Publication year: 2006 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Wybrane zagadnienia prawa pracy i prawa urzędniczego
author Piątkowski, Jan

Publication year: 2009 Call number: [349.2] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ewaluacja efektywności szkoleń pracowników szansą na poprawę ich rezultatów : w świetle wyników badań / 
author Stankiewicz, Janina.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 34/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gry szkoleniowe materiały dla trenerów zestaw 1 
author Kirby, Andy

Publication year: 2011 Call number: [ZE] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Gry szkoleniowe materiały dla trenerów zestaw 1 
author Kirby, Andy

Publication year: 2005 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Zwrot z inwestycji w szkolenia i rozwój pracowników praktyczny podręcznik wdrażania modelu ROI 
author Phillips, Pulliman Patricia

Publication year: 2009 Call number: [ZE] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Człowiek w środowisku pracy
red. Kwiatkowska, Grażyna E.

Publication year: 2011 Call number: [331] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie zasobami załogi (CRM) w dobie
author Danecka-Łatka, Ewa

Series: Problemy zarządzania nr 4(34)/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zwrot z inwestycji w szkolenia i rozwój pracowników praktyczny podręcznik wdrażania modelu ROI 
author Phillips, Pulliman Patricia

Publication year: 2009 Call number: [331.108] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie zasobami ludzkimi Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji 
red. naukowy Król, Henryk

Publication year: 2006 Call number: [X] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi /
author Schroeder, Jerzy.

Publication year: 2010 Call number: [Podręcznik] Available: (7); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji /  
red. naukowa Król, Henryk.

Publication year: 2006 Call number: [658.3] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finansowanie wyjazdu kontrahentom na specjalistyczne
author Głowacka, Barbara

Series: Doradztwo Podatkowe nr 12 (160) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Treningi kulturowe w biznesie
author Grzymała-Moszczyńska, Halina

Series: Problemy zarządzania nr 3(25)/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rozwój umiejętności mistrzów i brygadzistów wg metod szkolenie podwładnych 
author Horbal, Remigiusz

Series: Zarządzanie jakością nr 1/2009 (15) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie kapitałem ludzkim w polskich przedsiębiorstwach : metody, narzędzia, mierniki /  
author Lewicka, Dagmara.

Publication year: 2010 Call number: [658.3] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

1 2 3 4 5 Dalej>>
Languages: