Model Auditu wewnętrznego zintegrowanego systemu zarządzania zgodnego z normami:ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 oraz PN-N-18001:2004 w jednostkach opieki zdrowotnej na podstawie doświadczeń wielkopolskiego Centrum Onkologii /
author Kaźmierczak, Daniel.

Series: Zarządzanie jakością nr 3/2011 [24] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka ekonomiczna Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 
red. naukowy Sokołowski, Jerzy

Publication year: 2010 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nowoczesny audyt wewnętrzny
author Moeller, Robert

Publication year: 2011 Call number: [65.012] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Identyfikacja źródeł informacji dla potrzeb audytu wewnętrznego w przedsiębiorstwie
author Cabała, Paweł

Series: Prace z zakresu procesu zarządzania Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej /
red. naukowa Micherda, Bronisław

Publication year: 2012 Call number: [657.6] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Kontrola wewnętrzna teoria i praktyka 
author Kałużny, Stanisław.

Publication year: 2008 Call number: [658.14/.17.012] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Rachunkowość i analiza ekonomiczna wybrane problemy 
rec. Winiarska, Kazimiera

Publication year: 2005 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Główne wyzwania i problemy systemu finansów
red. Głuchowski, Jan.

Publication year: 2009 Call number: [336.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rachunkowość a zintegrowane zarządzanie
red. Nowak, Edward

Publication year: 2004 Call number: [657] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Standardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej tom III Problemy rachunkowości zarządczej Rewizja ksiąg rachunkowych, kontrola i audyt 
red. Messner, Zbigniew

Publication year: 2006 Call number: [657.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Leksykon prawa finansowego 100 podstawowych pojęć 
red. Drwiłło, Andrzej

Publication year: 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Audyt wewnętrzny i audyt zewnętrzny w banku
author Janc, Agnieszka

Publication year: 2008 Call number: [IV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Menedżer jakości : podejście procesowe / 
 

Publication year: 2010 Call number: [65.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Standaryzacja rachunkowości i rewizji finansowej według MSSF i MSRF : materiały pokonferencyjne, Jachranka, 12-14 października 2005 /  
 

Publication year: 2006 Call number: [657.6] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ubezpieczenia
red. naukowa Wieteska, Stanisław

Publication year: 2006 Call number: [368] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Audyt wewnętrzny jako narzędzie wspomagające efektywny nadzór 
author Herdan, Agnieszka.

Publication year: 2009 Call number: [658.11] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki Finanse publiczne Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 
red. naukowy Patrzałek, Leszek.

Publication year: 2011 Call number: [336] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Audyt wewnętrzny /
Autor Czerwiński, Krzysztof.

Publication year: 2005 Call number: [Podręcznik] Series: Biblioteka Audytora 1 Available: (19); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Teoretyczne i praktyczne aspekty audytu wewnętrznego
author Winiarska, Kazimiera

Publication year: 2005 Call number: [336.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Uwarunkowania i bariery w procesie naprawy finansów
red. Głuchowski, Jan.

Publication year: 2007 Call number: [336.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza w Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 
red. naukowy Nowak, Edward

Publication year: 2010 Call number: [657.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Standaryzacja podstawą rozwoju audytu wewnętrznego /
author Soczówka, Halina.

Series: Folia Oeconomica Bochniensia Zeszyty naukowe [Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni] nr 9 / 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zasady audytu wewnętrznego w sektorze finansów publicznych według najnowszej wersji ustawy o finansach 
red. Kiziukiewicz, Teresa

Publication year: 2012 Call number: [336.1] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Organizacja kontroli wewnętrznej, obiegu dokumentów i rachunkowości w firmie a zagrożenia związane z rozliczaniem środków unijnych /
autor Uryga, Józef.

Publication year: 2008 Call number: [657.6] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Społeczno-gospodarcze aspekty kreowania rozwoju lokalnego /
red. Filipiak, Beata

Publication year: 2005 Call number: [III] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość budżetowa
author Winiarska, Kazimiera

Publication year: 2010 Call number: [V] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Audyt wewnętrzny VAT Zdążyć przed fiskusem 
author Niedźwiecka, Małgorzata

Publication year: 2003 Call number: [336.2] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Praktyczne aspekty audytu wewnętrznego
red. Grocholski, Henrik

Publication year: 2004 Call number: [336.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Audyt wewnętrzny
author Piaszczyk, Artur

Call number: [336.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nowa ustawa o finansach publicznych
author Puchacz, Krzysztof

Publication year: 2009 Call number: [336.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rachunkowość budżetowa
author Winiarska, Kazimiera

Publication year: 2011 Call number: [657.4] Available: (2); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Performance Measurement and Management Research Papers of Wrocław University of Economics 
ed. Nita, Bartłomiej

Publication year: 2011 Call number: [657] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wykorzystanie elementów ustawy Sarbanes-Oxley Act of
author Pietruszyńska, Beata

Series: Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Audyt wewnętrzny w jednostce samorządu
author Żukowski, Ryszard

Publication year: 2005 Call number: [35] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nauka finansów publicznych i prawa finansowego w dorobek i kierunki rozwoju księga jubileuszowa profesor Alicji Pomorskiej 
red. Głuchowski, Jan.

Publication year: 2008 Call number: [336.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Poradnik audytora wewnętrznego jednostek sektora
author Tyka, Andrzej

Publication year: 2005 Call number: [336.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Perspektywy rachunkowości w Polsce po akcesji do
red. naukowy Micherda, Bronisław

Publication year: 2007 Call number: [657] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

1 2 3 4 5 6 Dalej>>
Languages: