Wykorzystanie unijnych środków finansowych w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego
author Ginter, Agnieszka

Series: Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania T. 2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Analiza zmian wielkości dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego województwa zachodniopomorskiego na tle ogólnych zmian systemowych
author Dylewski, Marek.

Series: Współczesne problemy badawcze finansów Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Audyt zewnętrzny jako instrument oceny gospodarki
author Filipiak, Beata

Series: Współczesne problemy badawcze finansów Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Preferencje i oczekiwania interesariuszy jednostki samorządu terytorialnego w zakresie informacji o gospodarce i kondycji finansowej
author Filipiak, Beata

Series: Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania T. 2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Creating Human Capital as a Significant Task of Managing TSU
author Kożuch, Antoni

Series: Współczesne zarządzanie nr 1/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego w perspektywie zmian ustawowych /
author Sekuła, Alicja.

Series: Dylematy i wyzwania finansów publicznych Zeszyty naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 141 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ nowej konstrukcji wskaźnika zadłużenia na możliwości zaciągania zobowiązań przez jednostki samorządu terytorialnego (na przykładzie gmin wchodzących w skład powiatu poznańskiego) /
author Przybylska, Joanna.

Series: Dylematy i wyzwania finansów publicznych Zeszyty naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 141 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kierunki i kryteria wykorzystania metod oceny sytuacji finansowej JST w warunkach kryzysu
author Dylewski, Marek.

Series: Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania T. 2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie strategiczne w realizacji zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego /
author Zasadzki, Włodzimierz.

Series: Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 2/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Metody analityczne w działalności jednostek podsektora samorządoweg
author Dylewski, Marek.

Publication year: 2010 Call number: [336.14] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kryzys jako wyzwanie dla polskich jednostek
author Flejterski, Stanisław.

Series: Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania T. 1 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse samorządu terytorialnego
red. naukowa Hałaburda, Dorota A.

Publication year: 2010 Call number: [336.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rozwój lokalny i regionalny w aspekcie ograniczeń zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego /
author Gąsiorek, Ewa.

Series: Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 2/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse samorządu terytorialnego /
author Patrzałek, Leszek.

Publication year: 2010 Call number: [Podręcznik] Available: (18); Checked out: (3); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

VAT w jednostkach samorządu terytorialnego
author Styczyński, Rafał

Publication year: 2010 Call number: [336.2] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarka i sektor publiczny po kryzysie : Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2/2011 / 
red. naukowy Dylewski, Marek.

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Available: (4); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami sektora publicznego Decyzje, instrumenty, ryzyko Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 37/2011 
 

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie długiem jednostek samorządu
author Jastrzębska, Maria.

Publication year: 2009 Call number: [336.14] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Jednostki samorządu terytorialnego jako emitenci
author Ziarko-Siwek, Urszula

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 3/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Typy jednostek samorządu lokalnego w Hiszpanii /
author Marczak, Jarosław.

Series: Stan i kierunki rozwoju finansów publicznych Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 90 (2007) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Orientacja rynkowa w polskim samorządzie terytorialnym : Monografie i Opracowania 581 /  
author Kowalik, Izabela.

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki Finanse publiczne Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 
red. naukowy Patrzałek, Leszek.

Publication year: 2011 Call number: [336] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ryzyko w gromadzeniu dochodów przez jednostki samorządu terytorialnego /
author Denek, Emilia.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 26/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Problem samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego /
author Kosek-Wojnar, Maria.

Series: Folia Oeconomica Bochniensia Zeszyty naukowe [Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni] nr 2 / 2004 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Źródła dochodów a samodzielność JST w Polsce
author Surówka, Krzysztof.

Series: Prace z zakresu finansów Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo cywilne : Krótki wykład prawa prywatnego / 
author Piotrowski, Mariusz

Publication year: 2009 Call number: [VII] Available: (4); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

System informacyjny JST i jego rola w społeczeństwie /
author Kępa, Marcin.

Series: Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Szczeciński] nr 471 Ekonomiczne Problemy Usług nr 11 Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego T.1 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Organizacja, zadania i funkcjonowanie samorządu
author Szypliński, Mieczysław.

Publication year: 2011 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Samorząd terytorialny organizacja i gospodarka 
author Harańczyk, Anna

Publication year: 2010 Call number: [35] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Zamknięcie roku w jednostkach sektora finansów
author Skrzypska, Dorota

Publication year: 2011 Call number: [657.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego w świetle podatności na oddziaływanie zjawisk ryzyka i niepewności /
author Szewczuk, Adam.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 26/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nowe podejście do limitowania zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w Polsce /
author Wiśniewski, Marcin.

Series: Dylematy i wyzwania finansów publicznych Zeszyty naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 141 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zasilanie finansowe jednostek samorządu
red. Famulska, Teresa.

Publication year: 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podmiotowość prawnomiędzynarodowa jednostek samorządu terytorialnego /
author Stępień, Michał.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 21/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarka finansowa jednostki samorządu zagadnienia wybrane 
red. naukowy Patrzałek, Leszek.

Publication year: 2010 Call number: [336.1] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Działalność inwestycyjna jednostek samorządu terytorialnego /
author Urbanek, Grażyna.

Series: Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Szczeciński] nr 471 Ekonomiczne Problemy Usług nr 11 Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse publiczne a kryzys ekonomiczny
red. naukowa Alińska, Agnieszka.

Publication year: 2011 Call number: [336.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ustrój samorządu terytorialnego
author Bukowski, Zbigniew

Publication year: 2011 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Trudności z wykorzystaniem budżetu jednostek samorzadu terytorialnego jako narządzie planistycznego w sytuacji spowolnienia gospodarczego /
author Misterek, Wojciech.

Series: Dylematy i wyzwania finansów publicznych Zeszyty naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 141 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

1 2 3 4 5 6 Dalej>>
Languages: