Prace z zakresu rachunkowości /
 

Publication year: 2010 Call number: [ZN] Series: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 829 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Problemy transformacji polskiej rachunkowości budżetowej /
author Wąsik, Jan Zbigniew.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 25/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse publiczne w Polsce
author Malinowska-Misiąg, Elżbieta

Publication year: 2007 Call number: [336.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rachunkowość budżetowa
author Winiarska, Kazimiera

Publication year: 2010 Call number: [V] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość instytucji finansowych i jednostek
red. naukowa Gabrusewicz, Wiktor.

Publication year: 2012 Call number: [657.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość budżetowa
author Winiarska, Kazimiera

Publication year: 2011 Call number: [657.4] Available: (2); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Problemy wyceny dla celów bilansowych w jednostkach sektora samorządowego /
author Bielówka, Leokadia.

Series: Prace Katedry Rachunkowości z okazji jubileuszu 75-lecia Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 82 (2006) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Metodyka kompleksowej oceny gospodarki finansowej
red. naukowa Filipiak, Beata

Publication year: 2009 Call number: [336.1] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Zasoby i procesy w rachunkowości jednostek
red. Kiziukiewicz, Teresa

Publication year: 2009 Call number: [657] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rachunkowość zarządcza w warunkach globalizacji
red. naukowy Nowak, Edward

Publication year: 2008 Call number: [657.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kluczowe problemy teorii i praktyki rachunkowości tom I Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu 
red. naukowa Gierusz, Jerzy

Publication year: 2011 Call number: [657] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Sprawozdawczość budżetowa jednostek samorządu terytorialnego
author Gajoch, Halina

Publication year: 2007 Call number: [657.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Reformy rachunkowości budżetowej w wybranych krajach
author Grabińska, Barbara.

Series: Prace z zakresu rachunkowości finansowej Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nowe zasady rachunkowości budżetowej nowe plany kont rachunkowość organów podatkowych jst zasady gospodarki finansowej komentarz z praktycznymi przykładami 
author Rup, Wojciech

Publication year: 2011 Call number: [657] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rachunkowość jednostek budżetowych i gospodarki
author Zysnarska, Anna

Publication year: 2008 Call number: [657.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość budżetowa w świetle koncepcji
author Zysnarska, Anna

Publication year: 2010 Call number: [657.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nowe zarządzanie publiczne skuteczność i efektywność budżet zadaniowy w Polsce 
red. naukowa Lubińska, Teresa

Publication year: 2009 Call number: [336.14] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rachunkowość budżetowa
author Winiarska, Kazimiera

Publication year: 2002 Call number: [657.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość w jednostkach sektora finansów
red. Kiziukiewicz, Teresa

Publication year: 2006 Call number: [657.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dwadzieścia lat transformacji gospodarczej w Polsce przemiany sektorowe Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 25/2009 
red. naukowy Balicki, Władysław

Publication year: 2009 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych /
author Zysnarska, Anna.

Publication year: 2012 Call number: [657.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rachunkowość zarządcza w warunkach globalizacji
red. naukowy Nowak, Edward

Publication year: 2008 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nowe zarządzanie publiczne : skuteczność i efektywność : budżet zadaniowy w Polsce, budżet zadaniowy w Polsce / 
red. naukowa Lubińska, Teresa

Publication year: 2009 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość budżetowa /
author Winiarska, Kazimiera

Publication year: 2011 Call number: [V] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rozwój rachunkowości w uwarunkowaniach współczesnej gospodarki /
Red. Dziuba-Burczyk, Alicja.

Publication year: 2012 Call number: [657] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Amortyzacja w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych /
author Gaździk, Elżbieta.

Publication year: 2013 Call number: [657.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rachunkowość budżetowa : 2008 : Ustawa o rachunkowości i szczególne zasady rachunkowości z wprowadzeniem 
author Cellary, Mieczysława

Publication year: 2008 Call number: [14.C] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość budżetowa
author Winiarska, Kazimiera

Publication year: 2007 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Rachunkowośc budżetowa
author Piecyk, Joanna

Call number: [14.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: