Ochrona własności intelektualnej podstawowe akty prawa krajowego i międzynarodowego 
author Merski, Janusz

Publication year: 2007 Call number: [347.78] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Globalizacja a stosunki międzynarodowe
red. Haliżak, Edward

Publication year: 2004 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Komunikacja i jakość w zarządzaniu tom II 
red. Wawak, Tadeusz

Publication year: 2010 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Potęga informacji strategiczny przewodnik po gospodarce sieciowej 
author Shapiro, Carl

Publication year: 2007 Call number: [339.13] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Technologie i systemy informatyczne w organizacjach gospodarki opartej na wiedzy /
red. naukowy Ziemba, Ewa

Publication year: 2008 Call number: [VIII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kapitał intelektualny w gospodarce opartej na wiedzy wybrane zagadnienia w świetle studiów i badań 
author Szczygielska, Agnieszka

Publication year: 2009 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wykonywanie praw własności intelektualnej w prawie Wspólnoty Europejskiej
author Giliciński, Lech

Publication year: 1997 Call number: [341] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Odczytując kod wartości jak firmy tworzą wartość w nowej gospodarce 
author Boulton, Richard E.S.

Publication year: 2001 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesne tendencje w handlu międzynarodowym
red. Rymarczyk, Jerzy

Publication year: 2007 Call number: [339.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo autorskie a prawo konkurencji materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej 
red. naukowa Lewandowski, Krzysztof

Publication year: 2009 Call number: [347.78] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dobra osobiste w XXI wieku nowe wartości, zasady, technologie Rights of Personality in the XXI Century New Values, Rules, Technologies 
red. naukowa Balcarczyk, Justyna

Publication year: 2012 Call number: [342] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo własności intelektualnej repetytorium 
red. Załucki, Mariusz

Publication year: 2008 Call number: [347.78] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kapitał intelektualny i jego ochrona
red. naukowa Okoń-Horodyńska, Ewa.

Publication year: 2009 Call number: [658.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rozwój współpracy sektorów publicznego i prywatnego
red. naukowa Wisła, Rafał.

Publication year: 2009 Call number: [330.322] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Koncepcja Open Access w świetle ekonomicznej analizy
author Szpringer, Włodzimierz

Publication year: 2011 Call number: [347.78] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wybrane aspekty zarządzania własnością intelektualną
author Rybiński, Janusz

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 4 (735) 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie wynikami badań naukowych : poradnik dla innowatorów /  
 

Publication year: 2011 Call number: [378] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Informatyka gospodarcza 4 /
 

Publication year: 2010 Call number: [330.46/.47] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Technologie i systemy informatyczne w organizacjach gospodarki opartej na wiedzy /
Redaktor Ziemba, Ewa

Publication year: 2008 Call number: [004.78] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomia światowego systemu handlu WTO zasady i mechanizmy negocjacji 
author Hoekman, Bernard

Publication year: 2011 Call number: [339.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Własność intelektualna w przedsiębiorstwie wybrane problemy prawne i ekonomiczne 
red. Stec, Piotr

Publication year: 2010 Call number: [347.78] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Informatyka gospodarcza 4 /
 

Publication year: 2010 Call number: [Podręcznik] Available: (5); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kluczowe problemy teorii i praktyki rachunkowości tom I Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu 
red. naukowa Gierusz, Jerzy

Publication year: 2011 Call number: [657] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Państwo w realiach Nowej Gospodarki podstawy efektywnej polityki gospodarczej w XXI 
author Balcerzak, Adam P.

Publication year: 2009 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawowe problemy wyceny własności intelektualnej.
author Nowak-Far, Artur

Series: Zeszyty Naukowe nr 4 (57) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kapitał intelektualny w przedsiębiorstwie
author Zaborowska, Roma

Publication year: 2009 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ochrona własności intelektualnej zarys problematyki 
author Kurzępa, Bolesław

Publication year: 2010 Call number: [347.78] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sposoby ograniczania szarej strefy w Internecie
author Mróz, Bogdan

Series: Handel wewnętrzny nr 3/2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie kapitałem ludzkim w gospodarce opartej
red. naukowa Skrzypek, Elżbieta

Publication year: 2009 Call number: [658.3] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Obowiązek współpracy gospodarczej w prawie
author Kolasiński, Marek Krzysztof

Publication year: 2009 Call number: [346] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Problematyka równoległego stosowania prawa
author Oleksiuk, Inga

Series: Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 1/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ochrona zamiast wykorzystania szans
author Grauer, Piotr

Series: Harvard Business Review Polska nr 11 (81) - listopad 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dobra intelektualne problemy międzynarodowej ochrony 
author Łukaszuk, Leonard

Publication year: 2009 Call number: [347.78] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wiedza o gospodarce i gospodarka oparta na wiedzy. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 
red. naukowy Hopej, Marian

Publication year: 2010 Call number: [378] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo, etyka czy rynek? zmiany w polskich mediach po 1989 roku 
red. Wolny-Zmorzyński, Kazimierz

Publication year: 2010 Call number: [659.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ochrona własności intelektualnej zarys wykładu 
red. Stec, Piotr

Publication year: 2010 Call number: [347.78] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

1 2 3 Dalej>>
Languages: