Skandynawskie uwarunkowania kulturowe w procesach zarządzania /
autor Bachnik, Katarzyna

Publication year: 2010 Call number: [008] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Nowoczesny audyt wewnętrzny
author Moeller, Robert

Publication year: 2011 Call number: [65.012] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Współczesne koncepcje i metody zarządzania /
author Zimniewicz, Kazimierz.

Publication year: 2009 Call number: [Podręcznik] Available: (15); Checked out: (6); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rola kontrolingu i outsourcingu we współczesnym zarządzaniu /
author Frankowska, Ewa.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie rok XV zeszyt nr 1 (34) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Koncepcje zarządzania podręcznik akademicki 
red. naukowa Czerska, Małgorzata

Publication year: 2010 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Społeczna odpowiedzialność biznesu jako koncepcja wpisująca się w corporate governance a kryzys finansowy
author Wilewska, Monika

Series: Master of Business Administration nr 3 (104) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

O koncepcjach i metodach zarządzania w warunkach kryzysu /
author Lichtarski, Jan.

Series: Strategie przedsiębiorstw w warunkach kryzysu Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 50 (2004) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Metoda oceny sprawności zarządzania
author Gwiazda, Aleksandra

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 4 (711) kwiecień 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Koncepcja wieloaspektowej analizy systemów zarządzania przedsiębiorstwem
author Stabryła, Adam.

Series: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bezpośrednia partycypacja pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem możliwości, przesłanki, uwarunkowania 
author Moczulska, Marta

Publication year: 2011 Call number: [65.012] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Nowe koncepcje zarządzania w praktyce /
author Bieda, Jolanta.

Series: Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 36 (2003) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przegląd metod zarządzania kompetencjami
author Wodecka-Hyjek, Angelika

Series: Prace z zakresu metod organizacji i zarządzania Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie poprzez misje
author Cardona, Pablo

Publication year: 2009 Call number: [65.012] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem celowość, skuteczność, efektywność Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu Nr 
red. naukowy Jagoda, Henryk

Publication year: 2006 Call number: [65.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Innowacyjne metody i techniki zarządzania w przedsiębiorstwie /
red. naukowa Komorowski, Jan

Publication year: 2009 Call number: [65.012] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie jako proces rozwiązywania problemów
author Zimniewicz, Kazimierz

Series: Zmiany w systemach zarządzania polskich Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wdrażanie nowoczesnych technik zarządzania w
oprac. Sokołowska-Gogut, Anna

Publication year: 1998 Call number: [Służbowe] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Humanistyczne wartości zarządzania w poszukiwaniu sensu menedżerskich działań 
author Penc, Józef.

Publication year: 2010 Call number: [65.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Giełda papierów wartościowych
author Zaremba, Adam.

Publication year: 2010 Call number: [IX] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie jakością podstawy, systemy i narzędzia 
author Wawak, Sławomir

Publication year: 2011 Call number: [658.56] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Mikrostruktura giełd papierów wartościowych
author Doman, Małgorzata

Publication year: 2011 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy zarządzania w przedsiębiorstwie
author Werpachowski, Wojciech

Publication year: 2011 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Skuteczne zarządzanie - ale co z jego metodą? Czy
author Mikołajewski, Piotr

Series: Master of Business Administration nr 5 (97) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Future of Management
author Hamel, Gary

Publication year: 2007 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nowoczesne koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem w
author Najda, Marta

Series: Prace z zakresu przedsiębiorczości i zarządzania Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Decyzyjne systemy zarządzania
red. naukowa Kisielnicki, Jerzy

Publication year: 2012 Call number: [65.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesne koncepcje i metody zarządzania /
author Zimniewicz, Kazimierz.

Publication year: 2009 Call number: [65.012] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Socjotechniczne komponenty metod organizacji i zarządzania /
author Błaszczyk, Wanda.

Series: Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 36 (2003) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nowe metody zarządzania w państwach Unii
red. Kolarska-Bobińska, Lena

Publication year: 2009 Call number: [65.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Obszary zastosowania metod zarządzania w projekcie
author Gaweł, Przemysław

Series: Zeszyty Naukowe Nr 2 (52) 2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie projektami /
author Trocki, Michał.

Publication year: 2009 Call number: [65.01] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie ryzykiem operacyjnym /
red. naukowa Staniec, Iwona.

Publication year: 2008 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 
red. naukowy Jagoda, Henryk

Publication year: 2011 Call number: [65.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kształtowanie i doskonalenie systemu zarządzania w Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 
red. naukowy Skalik, Jan

Publication year: 2011 Call number: [65.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu organizacje, konteksty, procesy zarządzania 
red. naukowa Glinka, Beata

Publication year: 2012 Call number: [65.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesne koncepcje i metody zarządzania /
author Zimniewicz, Kazimierz

Publication year: 2000 Call number: [XI] Available: (2); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Modele referencyjne w zarządzaniu procesami biznesu
red. naukowy Kasprzak, Tadeusz

Publication year: 2005 Call number: [XI] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie międzykulturowe w jednoczącej się Europie /
red. naukowa Krzykała-Schaefer, Renata.

Publication year: 2010 Call number: [X] Available: (2); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nowe techniki organizatorskie
author Przybyła, Henryk

Publication year: 2011 Call number: [65.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

1 2 3 4 5 6 7 Dalej>>
Languages: