Koszty uzyskania przychodów w podatkach dochodowych 2011 
author Kubacki, Ryszard

Publication year: 2011 Call number: [336.2] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Odliczenia i zwrot VAT
author Pyzel, Barbara

Publication year: 2009 Call number: [336.2] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podatkowe problemy obrotu wierzytelnościami
author Sekita, Jarosław

Publication year: 2005 Call number: [336.2] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Aktywne zarządzanie płynnością finansową
red. naukowa Kreczmańska-Gigol, Katarzyna

Publication year: 2010 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Prawo cywilne : Krótki wykład prawa prywatnego / 
author Piotrowski, Mariusz

Publication year: 2009 Call number: [VII] Available: (4); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo kontraktów handlowych /
autor Rajski, Jerzy

Publication year: 2007 Call number: [347.74] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Windykacja wierzytelności w obrocie gospodarczym
author Jasinkiewicz, Barbara

Publication year: 2001 Call number: [347.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawne zabezpieczenie wierzytelności bankowych
author Niezbecka, Elżbieta

Publication year: 2000 Call number: [IV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Świadczenie i import usług w świetle polskiego systemu VAT z uwzględnieniem interpretacji organów podatkowych oraz orzecznictwa 
author Kozłowska, Hanna

Publication year: 2010 Call number: [336.2] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami upowszechnianie i transfer wyników badań Zeszyty Naukowe nr 689 Uniwersytetu Szczecińskiego finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia nr 50 Czas na pieniądz 
red. naukowy Zarzecki, Dariusz.

Publication year: 2012 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Obrót wierzytelnościami
author Mojak, Jan

Publication year: 2001 Call number: [347.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo cywilne : krótki wykład prawa prywatnego /  
author Piotrowski, Mariusz.

Publication year: 2009 Call number: [347] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Windykacja wierzytelności w obrocie gospodarczym
author Jasinkiewicz, Barbara

Publication year: 2006 Call number: [347.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo upadłościowe i naprawcze komentarz 
red. Witosz, Antoni

Publication year: 2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawne zabezpieczenie wierzytelności bankowych
author Niezbecka, Elżbieta

Publication year: 2000 Call number: [347.734] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo cywilne Krótki wykład prawa prywatnego 
author Piotrowski, Mariusz

Publication year: 2009 Call number: [VII] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Spółka z o.o. kompendium podatkowe skutki podatkowe związane z funkcjonowaniem spółki z 
author Styczyński, Rafał

Publication year: 2010 Call number: [658.11] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Komentarz do Ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów
author Czaja, Jacek

Publication year: 1998 Call number: [347.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy prawa wekslowego /
autor Machnikowski, Piotr

Publication year: 2009 Call number: [347.74] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podatki w praktyce
author Budziszewski, Jacek

Series: Doradztwo Podatkowe nr 11 (159) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Accounting
author Sołtys, Agnieszka

Publication year: 2009 Call number: [657] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zamiana wierzytelności na udziały - skutki w podatku
author Banach, Bartosz

Series: Doradztwo Podatkowe nr 2 (162) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Uwarunkowania i kierunki rozwoju modelowania ryzyka kredytowego wierzytelności hipotecznych
red. Jajuga, Krzysztof.

Publication year: 2003 Call number: [336.77] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Hipoteka jako zabezpieczenie wierzytelności
author Rudnicki, Stanisław

Publication year: 2005 Call number: [347] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przeniesienie wierzytelności w umowie faktoringu /
author Katner, Przemysław.

Publication year: 2011 Call number: [339.17] Series: Monografie LEX Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Skutki podatkowe wybranych czynności bankowych /
author Lewińska, Urszula.

Publication year: 2013 Call number: [336.717] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami : upowszechnianie i transfer wyników badań / Zeszyty Naukowe nr 689 Uniwersytetu Szczecińskiego finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia nr 50 Czas na pieniądz 
red. naukowy Zarzecki, Dariusz.

Publication year: 2012 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bank a leasing
author Gigol, Katarzyna

Publication year: 2001 Call number: [03.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Obrót wierzytelnościami
author Chudzik, Mariusz

Publication year: 2006 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Corporate financial management
author Arnold, Glen

Publication year: 2005 Call number: [A/07.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Czynności kredytowe banku : zagadnienia prawne 
author Narożny, Tomasz

Publication year: 2000 Call number: [06.0] Available: (2); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zabezpieczenia osobiste wierzytelności
author Nelson, Bob

Publication year: 1997 Call number: [06.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kredyty, pożyczki i gwarancje bankowe
author Heropolitańska, Izabela.

Publication year: 1999 Call number: [06.0] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kredyty, pożyczki i gwarancje bankowe
author Heropolitańska, Izabela.

Publication year: 2000 Call number: [06.0] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: