Własność w strategii funkcjonowania przedsiębiorstwa /
author Sobolewski, Henryk.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 17/2004 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kodeks cywilny stan prawny na dzień 1 stycznia 2012 roku 
 

Publication year: 2012 Call number: [VII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo naturalne a ład polityczny /
Autpr Stawrowski, Zbigniew

Publication year: 2006 Call number: [1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo cywilne i handlowe w zarysie
red. Katner, Wojciech Jan

Publication year: 2006 Call number: [VII] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

System gospodarczy Unii Europejskiej a pozaeuropejskie modele gospodarcze /
 

Publication year: 2002 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Etyka bogacenia /
Autor Zwoliński, Andrzej

Publication year: 2002 Call number: [17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Dynamika transformacyjnej recesji i ekspansji (z
author Winieski, Jan

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 2/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zmiany w polskich przedsiębiorstwach własność, restrukturyzacja, efektywność Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych Raporty CASE 
red. Kozarzewski, Piotr

Publication year: 2007 Call number: [338.24] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomiczna analiza państwa
author Podlasiak, Zbigniew

Publication year: 2009 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Twórczość naukowa Oskara Langego i jej znaczenie w
red. naukowa Musiał, Grażyna

Publication year: 2004 Call number: [330.8] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Struktury własności polskich spółek publicznych a
red. naukowa Jeżak, Jan

Publication year: 2010 Call number: [334.72] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Własność jako filar systemu ekonomicznego /
author Bojańczyk, Mirosław.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie rok XII zeszyt nr 1 (26) 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo cywilne : krótki wykład prawa prywatnego /  
author Piotrowski, Mariusz.

Publication year: 2009 Call number: [347] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo cywilne w praktyce jednostek samorządu
author Janeczko, Edward

Publication year: 2008 Call number: [347] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Liberalne przesłanki polskiej transformacji
red. naukowa Jarmołowicz, Wacław.

Publication year: 2011 Call number: [338.24] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Elementarne zagadnienia ekonomii /
red. naukowy Milewski, Roman.

Publication year: 2004 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Własność a humanizacja pracy /
author Suwalski, Andrzej.

Series: Praca w perspektywie humanistycznej Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 120 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przewłaszczenie na zabezpieczenie - skutki podatkowe
author Banach, Bartosz

Series: Doradztwo Podatkowe nr 1 (161) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Własność i prywatyzacja a powszechne uwłaszczenie
author Suwalski, Andrzej

Series: Socjologiczne i ekonomiczne aspekty gospodarki Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Majątek likwidowanej spółdzielni część II 
author Stepnowska-Michaluk, Marta

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 4 (45) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Europejskie prawo upadłościowe komentarz 
red. Zedler, Feliks

Publication year: 2011 Call number: [347.7] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo cywilne wybrane zagadnienia 
author Brol, Jan

Call number: [VII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kodeks cywilny
 

Publication year: 2010 Call number: [VII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji 
red. Stec, Piotr

Publication year: 2010 Call number: [347] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Analiza porównawcza poziomu liberalizacji systemów
red. Swadźba, Stanisław.

Publication year: 2006 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kodeks cywilny : stan prawny na 5 stycznia 2011 roku / 
 

Publication year: 2011 Call number: [VII] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Zarys prawa cywilnego
author Filipiak, Teresa A.

Publication year: 2010 Call number: [347] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Antropologia społeczna
author Hann, Chris

Publication year: 2008 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo cywilne dla zarządców nieruchomości
author Baran, Barbara

Publication year: 2012 Call number: [332.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomia w perspektywie krytyka historyczna 
author Galbraith, John Kenneth

Publication year: 2011 Call number: [330.8] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Socjologia ekonomiczna : problemy, teoria., empiria / 
author Morawski, Witold

Publication year: 2001 Call number: [II] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kodeks cywilny
 

Publication year: 2009 Call number: [VII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

1 2 3 4 Dalej>>
Languages: