Wpływ przeobrażeń systemowych na model rodziny matek pracujących /
author Szuman, Alicja.

Series: Szkice z metodologii badań zjawisk demograficznych i ekonomicznych Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 22 (2002) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Segregacja zawodowa kobiet na polskim rynku pracy /
author Kalinowska-Nawrotek, Barbara

Series: Funkcjonowanie gospodarki rynkowej w Polsce Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 65 (2005) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sytuacja kobiet polskich na rynku pracy w przededniu
author Walczyk, Katarzyna Anna

Series: Prace studentów ekonomii, politologii, i informatyki Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rynek pracy kobiet w latach dziewięćdziesiątych /
author Unolt, Jerzy.

Series: Współczesne dylematy zatrudnienia Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I z.265 (1998) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rynek pracy w Polsce w dobie integracji europejskiej i globalizacji 
author Noga, Marian

Publication year: 2009 Call number: [331.5] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Jaka polityka spójności po roku 2013? Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 95 
red. naukowy Klamut, Mirosława

Publication year: 2010 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Metoda pomiaru dyskryminacji płci w miejscu pracy
author Mietlewski, Zygmunt

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 4 (49) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Winning odpowiedzi 74 nieproste pytania współczesnego biznesu 
author Welch, Jack

Publication year: 2010 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Etyka a moralność aksjonormatywny kontekst współczesnej pracy i 
red. Walczak-Duraj, Danuta

Publication year: 2010 Call number: [174] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gender w społeczeństwie polskim
red. Slany, Krystyna

Publication year: 2011 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania pracy zawodowej kobiet /
author Kwiatek, Agnieszka.

Series: Socjologiczne i ekonomiczne aspekty gospodarki rynkowej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 25 (2002) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ pracy zawodowej matek na zróżnicowanie czasu poświęcanego dzieciom w okresie rozwoju rodziny /
author Szuman, Alicja.

Series: Prace statystyczne i demograficzne Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 110 (2008) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Szklany sufit Bariery i ograniczenia karier kobiet 
red. Titkow, Anna

Publication year: 2003 Call number: [331.108] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kobiety w Polsce 2003 Raport Centrum Praw Kobiet 
 

Publication year: 2003 Call number: [331.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Niewidzialne bariery awansu kobiet - apokryf Społeczno-ekonomiczne aspekty działalności Infrastruktura transportu jako czynnik rozwoju 
author Marciniak, Aneta

Publication year: 2004 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania zarządzania
red. naukowa Bylok, Felicjan

Publication year: 2007 Call number: [339.9] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kobieta, etyka, ekonomia
red. Ozorowski, Edward

Publication year: 2009 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kobiety i biznes Harvard Business Review Harvard Business School Press 
 

Publication year: 2006 Call number: [331.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Modele zarządzanie przedsiębiorstwem w kontekście
author Gorzelany-Plesińska, Julia

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 1/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Systemy gospodarcze i ich ewolucja model polskiej gospodarki w kontekście przyszłego 
red. Swadźba, Stanisław.

Publication year: 2002 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przemiany na współczesnym rynku pracy
red. naukowa Jarmołowicz, Wacław.

Publication year: 2008 Call number: [331.5] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Aktywność zawodowa kobiet w Polsce lat dziewięćdziesiątych oraz jej determinanty /
author Kalinowska-Nawrotek, Barbara.

Series: Problemy teorii i polityki ekonomicznej okresu transformacji Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 12 (2001) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Praca zawodowa kobiet (społeczno-ekonomiczne konsekwencje) /
author Mortimer-Szymczak, Halina.

Series: Współczesne dylematy zatrudnienia Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I z.265 (1998) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Szczególna ochrona pracy kobiet związana z macierzyństwem, zagwarantowana w Kodeksie pracy, a pozycja pracodawcy /
author Zawisza, Agnieszka.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie rok XIII zeszyt nr 2 (29) 2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dyskryminacja kobiet na polskim i europejskim rynku pracy oraz możliwości jej przezwyciężania /
author Kalinowska-Nawrotek, Barbara.

Series: Gospodarka polska w warunkach integracji europejskiej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 51 (2005) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bądź liderką strategie przywódcze dla kobiet 
author Morgan, Angie

Publication year: 2010 Call number: [159.9] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kierunki zmian w systemie instytucjonalnej opieki
red. Sadowska-Snarska, Cecylia

Publication year: 2008 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Liberalizm we współczesnej gospodarce
red. naukowy Jarmołowicz, Wacław.

Publication year: 2008 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Końce i początki socjologiczne podsumowania, socjologiczne zapowiedzi 
red. Drozdowski, Rafał

Publication year: 2007 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kryzysy, katastrofy, kataklizmy w perspektywie
red. Popiołek, Katarzyna

Publication year: 2010 Call number: [159.9] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Debiuty Naukowe Studentów Wyższej Szkoły Bankowej 11 rok akademicki 2010/2011 
red. Turzyńska, Elżbieta

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomia i płeć
red. Dijkstra, A.Geske

Publication year: 2003 Call number: [331.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie mikroprzedsiębiorstwem podręcznik dla przedsiębiorczej kobiety 
 

Publication year: 2008 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarowanie zasobami pracy na początku XXI wieku aspekty makroekonomiczne i regionalne 
red. naukowa Horodeński, Ryszard Czesław

Publication year: 2009 Call number: [331.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przedsiębiorczość kobiet w Polsce
author Rollnik-Sadowska, Ewa.

Publication year: 2010 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomia tom 1 Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 
red. naukowy Sokołowski, Jerzy

Publication year: 2011 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wpływ integracji europejskiej na rozwój
red. Targalski, Jan

Publication year: 2009 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Praca i płaca kobiet w polskiej literaturze powojennej : rozwój badań i poglądów /  
author Jarmołowicz, Wacław.

Series: Praca w perspektywie ekonomicznej Zeszyty naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 72 (2006) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Równowaga praca - życie - rodzina
red. naukowa Sadowska-Snarska, Cecylia

Publication year: 2008 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Languages: