Ochrona dóbr osobistych a podstawowe formy kontroli pracowników
author Szewczyk, Helena

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 3/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie pracownikami wiedzy
author Davenport, Thomas H.

Publication year: 2007 Call number: [X] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Pracownicy jako najbardziej efektywny zasób przedsiębiorstwa
author Kandefer, Krzysztof

Series: Zeszyty Naukowe Nr 4 (30) 2002 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ kultury organizacyjnej na kształtowanie lojalności pracowniczej /
author Piórkowska-Wojciechowska, Katarzyna.

Series: Kształtowanie procesu zmian w organizacjach Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 88 (2007) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Pracownik w organizacji
author Sysko-Romańczuk, Sylwia

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 10/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Partycypacja pracownicza : idea w praktyce; z doświadczeń polskiej gospodarki /  
author Owczarzak, Andrzej.

Series: Problemy teorii i polityki ekonomicznej okresu transformacji Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 12 (2001) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Pracownik jako źródło kosztów przedsiębiorstwa /
author Lorenz, Violetta.

Series: Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I Z.272 (1999) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ocena psychologiczna pracowników
author Hoffman, Edward

Publication year: 2008 Call number: [159.9] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Poczucie sprawiedliwości organizacyjnej a zachowania pracowników
author Macko, Maciej

Publication year: 2009 Call number: [159.9] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Twoja rola w zespole
author Belbin, R.Meredith

Publication year: 2008 Call number: [331] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rozwój małych przedsiębiorstw : wiedza, sieci osobistych powiązań, proces uczenia się : 
author Gudkova, Svetlana

Publication year: 2008 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Stosunki pracy w razie likwidacji i upadłości pracodawcy /
autor1 Tomanek, Artur.

Publication year: 2012 Call number: [349.2] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bezpieczeństwo pracowników a elastyczność rynku
author Klimek, Jan

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 7 (714) lipiec 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Identyfikacja czynników wpływających na wysokość
author Banasik, Przemysław

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 4 (45) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Analiza kosztów pracy w ramach zatrudnienia
author Banasik, Przemysław

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 1 (46) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Humanistyczne wartości zarządzania w poszukiwaniu sensu menedżerskich działań 
author Penc, Józef.

Publication year: 2010 Call number: [65.012] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Wiedza współczesnych organizacji wybrane problemy zarządzania 
red. Jedynak, Piotr

Publication year: 2010 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Pomijanie działań kształtujących poziom zadowolenia
author Fiech, Marta

Series: Problemy zarządzania nr 4(34)/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Toksyczne emocje w pracy i jak można sobie z nimi radzić 
author Frost, Peter J.

Publication year: 2008 Call number: [331] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Trwałe wyniki programowanie zachowań, które wyniosą firmę na 
author Studer, Quint

Publication year: 2008 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Delegowanie obowiązków
author Brown, Thomas L.

Publication year: 2008 Call number: [658.3] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Akcjonariat pracowniczy
 

Series: Zarządzanie na świecie nr 6/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Społeczna odpowiedzialność biznesu w relacjach wdrażanie wartości prawnych jako podstawowe 
author Bernatt, Maciej

Series: Problemy zarządzania nr 2(28)/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorcy a
author Szelągowska-Rudzka, Katarzyna I.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 4 (49) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Badania opinii pracowników w służbie marketingu
author Szostek, Dawid.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 4 (41) 2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ingracjacja jako źródło nieetycznych postaw pracowników organizacji usługowych : (próba zarysowania obszaru badawczego na przykładzie marketingu relacyjnego) 
author Wolska, Grażyna.

Series: Zarządzanie organizacjami usługowymi Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 145 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Oddziaływanie polityki personalnej i klimatu
author Bartkowiak, Grażyna

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 4 (735) 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kompetencyjne uwarunkowania nieetycznego zachowania
author Turek, Dariusz

Series: Problemy zarządzania nr 4(34)/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ społeczny w organizacji
author Kożusznik, Barbara

Publication year: 2005 Call number: [316] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Marketing personalny jako instrument kreowania
author Baruk, Agnieszka Izabela.

Publication year: 2006 Call number: [339.138] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Magia rozwoju talentów jak zdobyć, zatrudnić i zatrzymać właściwych ludzi w 
author Sosińska, Nina

Publication year: 2007 Call number: [331.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola pracodawców w szkoleniu i rozwoju pracowników /
author Andrzejczak, Aldona.

Series: Dylematy zatrudnienia w warunkach postępującej integracji Polski z Unią Europejską Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 6 (2001) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Czynniki zwiększające skuteczność porozumienia
author Gros, Urszula

Series: Zeszyty Naukowe Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kapitał ludzki jako czynnik wzrostu konkurencyjności
author Jagódka, Maciej

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 4 (735) 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

The Dynamics of Employee Relations
author Blyton, Paul

Publication year: 1998 Call number: [331.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Odczytując kod wartości jak firmy tworzą wartość w nowej gospodarce 
author Boulton, Richard E.S.

Publication year: 2001 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Uczestnictwo pracowników w nadzorze korporacyjnym
author Piwowarczyk, Jarosław

Series: Prace z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zagadnienie partycypacji pracowniczej w polskiej prywatyzacji /
author Suwalski, Andrzej.

Series: Przekształcenia społeczne w gospodarce polskiej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 11 (2001) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

1 2 3 4 5 6 7 8 Dalej>>
Languages: