Zarządzanie : kluczowe koncepcje /  
author Schermerhorn, John R.,Jr.

Publication year: 2008 Call number: [65.01] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Controlling teoria, zastosowania 
author Marciniak, Stanisław

Publication year: 2008 Call number: [658.14/.17.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy zarządzania /
author Robbins, Stephen P.

Publication year: 2002 Call number: [P] [XI] [P] [p] [P] [Podręcznik] Available: (7); Checked out: (1); Not for loan: (2); Actions: Add to cart

Zarządzanie projektami zastosowania w biznesie, inżynierii i nowoczesnych 
author Nicholas, John M.

Publication year: 2012 Call number: [65.01] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie organizacjami
author Czermiński, Alfred.

Publication year: 2002 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie : teoria i praktyka /  
 

Publication year: 2005 Call number: [65.01] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy zarządzania organizacją
author Koziński, Józef

Publication year: 2005 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Teoretyczne podstawy organizacji i zarządzania /
 

Publication year: 2008 Call number: [Podręcznik] Available: (30); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart
         (2)

Dobra organizacja praktyczny poradnik dla tych, którzy nie lubią 
author Bernstel, Janet Brigham

Publication year: 2001 Call number: [331] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Planowanie w firmie
author Waters, Donald

Publication year: 2002 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie : teoria i praktyka /  
 

Publication year: 2006 Call number: [Podręcznik] Available: (27); Checked out: (6); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Planowanie w firmie /
author Waters, Donald

Publication year: 2002 Call number: [XI] Available: (2); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wykorzystanie teorii chaosu w zarządzaniu
author Wyciślak, Sławomir

Series: Organizacja i Kierowanie nr 1 (135) rok 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawne uwarunkowania inwestycyjne do EURO 2012
author Baran, Agnieszka

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 6/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Biznesplan : skuteczne narzędzie pracy przedsiębiorcy /  
author Pasieczny, Jacek.

Publication year: 2007 Call number: [65.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy zarządzania organizacjami
author Griffin, Ricky W.

Publication year: 1997 Call number: [Podręcznik] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ akcesji Polski do UEM na funkcjonowanie
author Pujer, Klaudia

Series: Problemy zarządzania nr 1(35)/2012 t.1 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Realizacja zasady wprowadzania planów w życie 
author Bossidy, Larry

Publication year: 2003 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie łańcuchami dostaw
 

Publication year: 2011 Call number: [658.7] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zasady zarządzania
author Marfo-Yiadom, Edward

Publication year: 2008 Call number: [65.01] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Interaktywne wielokryterialne wspomaganie decyzji w warunkach ryzyka : metody i zastosowania /  
author Nowak, Maciej

Publication year: 2008 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie czasem bądź panem własnego czasu 
author Seiwert, Lothar J.

Publication year: 2005 Call number: [331.31] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie : produkcja i usługi /  
author Muhlemann, Alan P.

Publication year: 2001 Call number: [65.01] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy zarządzania
author Zimniewicz, Kazimierz

Publication year: 2001 Call number: [65.01] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Planowanie działalności przedsiębiorstwa
author Juchniewicz, Małgorzata

Publication year: 2000 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Planowanie w organizacji
author Majewski, Tomasz

Publication year: 2003 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie zasobami ludzkimi Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji 
red. naukowy Król, Henryk

Publication year: 2006 Call number: [X] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie łańcuchami dostaw
red. naukowa Ciesielski, Marek

Publication year: 2011 Call number: [XI] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Planowanie w turbulentnym otoczeniu
author Rupik, Katarzyna

Series: Master of Business Administration nr 4 (111) 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Techniki pokonywania problemów
author Smith, Steve

Publication year: 2004 Call number: [331] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy zarządzania
red. Kożuch, Barbara

Publication year: 2000 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

O zarządzaniu słów kilka
author Cieślicki, Maciej

Publication year: 2001 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy zarządzania i kształtowania środowiska
author Górska, Ewa

Publication year: 2002 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Możliwości wykorzystania technik planowania metod
author Winiarski, Jacek.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 3 (40) 2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie zasobami ludzkimi Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji 
red. naukowy Król, Henryk

Publication year: 2006 Call number: [Podręcznik] Available: (6); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Add to cart
         (1)

1 2 3 4 5 6 7 Dalej>>
Languages: