Źródła informacji dla procesów decyzyjnych w dużych przedsiębiorstwach
author Nazdrowicz, Jacek

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 2/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Znaczenie reklamy w procesach decyzyjnych konsumentów /
author Nowacki, Robert.

Series: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania podmiotów na konkurencyjnym rynku Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Szczeciński] nr 595 Ekonomiczne Problemy Usług nr 55 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bezpośrednia partycypacja pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem możliwości, przesłanki, uwarunkowania 
author Moczulska, Marta

Publication year: 2011 Call number: [65.012] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Bargaining and Market Behavior Essays in Experimental Economics 
author Smith, Vernon L.

Publication year: 2000 Call number: [BN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie ryzykiem ujęcie interdyscyplinarne 
author Kaczmarek, Tadeusz T.

Publication year: 2010 Call number: [65.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie ryzykiem : ujęcie interdyscyplinarne / 
author Kaczmarek, Tadeusz T.

Publication year: 2010 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Praktyczne wskazówki podejmowania decyzji w
author Walentynowicz, Piotr.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nowoczesne trendy w zarządzaniu
red. naukowa Gonicka, Joanna

Publication year: 2011 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Model procesu podejmowania decyzji (na przykładzie
author Mrozowicz, Kazimierz

Series: Organizacja i Kierowanie nr 4 (147) rok 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zachowania konsumpcyjne ludzi w wieku starszym
author Świtała, Marcin

Publication year: 2011 Call number: [330.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Decyzyjne systemy zarządzania
red. naukowa Kisielnicki, Jerzy

Publication year: 2012 Call number: [65.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Inteligentne systemy wspomagania decyzji /
redaktor Sroka, Henryk

Publication year: 2009 Call number: [004.78] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Niedoskonała wiedza podmiotów rynkowych
author Forlicz, Stefan.

Publication year: 2001 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Psychologia zarządzania /
author Bartkowiak, Grażyna.

Publication year: 1999 Call number: [159.9] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

The Oxford Handbook of Entrepreneurship
red. Casson, Mark

Publication year: 2009 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy zarządzania organizacjami
author Griffin, Ricky W.

Publication year: 1997 Call number: [Podręcznik] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kultura pracy menedżera
red. Milczarek, Stanisław

Publication year: 2010 Call number: [331-057.17] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zastosowanie zbiorów rozmytych w jednoetapowym procesie podejmowania decyzji przez jednego decydenta /
author Kulawik, Mirosław.

Series: Zastosowania metod matematycznych w ekonomii i zarządzaniu Studia Ekonomiczne [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach] nr 36 (2005) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Psychologia rynku dla doradców finansowych /
author Hens, Thorsten

Publication year: 2010 Call number: [I] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Potęga irracjonalności : ukryte siły, które wpływają na nasze decyzje /  
autor Ariely, Dan.

Publication year: 2009 Call number: [159.9] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Czego nie nauczyłem się na studiach biznesowych zarządzanie w prawdziwym świecie 
author Barney, Jay B.

Publication year: 2012 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Myśl Ekonomiczna i Prawna : kwartalnik Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie / 
 

Call number: [Dostęp w Czytelni] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Multiple criteria decision making 06
red. Trzaskalik, Tadeusz.

Publication year: 2007 Call number: [336] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Umiejętności kierownicze Materiały Dydaktyczne AE Poznań nr 42 
author Bartkowiak, Grażyna

Publication year: 1999 Call number: [331-057.17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Realizacja zasady wprowadzania planów w życie 
author Bossidy, Larry

Publication year: 2003 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Optymalizacja decyzji w module SAS/OR
author Dudzińska-Baryła, Renata

Publication year: 2008 Call number: [330.43] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Metody ilościowe w ekonomii
red. naukowy Forlicz, Stefan.

Publication year: 2008 Call number: [330.43] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw : formy - metody - koncepcje - trendy / Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Tom 8 
 

Publication year: 2010 Call number: [ZN] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Biblia NLP wydanie rozszerzone ponad 350 wzorców, metod i strategii programowania 
author Vaknin, Shlomo

Publication year: 2011 Call number: [159.9] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Niepewność i ryzyko w podejmowaniu decyzji /
author Worobjow, Leonid.

Series: Marketing przyszłości : Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania podmiotów na konkurencyjnym rynku Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Szczeciński] nr 595 Ekonomiczne Problemy Usług nr 55 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kierowanie /
author Stoner, James A. F.

Publication year: 2001 Call number: [Podręcznik] Available: (16); Checked out: (3); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podejmowanie decyzji
 

Publication year: 2005 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wykorzystanie drzew decyzyjnych w procesach
author Manikowski, Arkadiusz

Series: Zeszyty Naukowe Nr 1 (45) 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy zarządzania koncepcje, strategie, zastosowania 
author Dołhasz, Magdalena

Publication year: 2009 Call number: [65.01] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Błyskawiczne wywieranie wpływu jak motywować siebie i innych do natychmiastowego 
author Pantalon, Michael V.

Publication year: 2011 Call number: [159.9] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie innowacjami integracja zmian technologicznych, rynkowych i organizacyjnych / 
author Tidd, Joe

Publication year: 2011 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Interaktywne wielokryterialne wspomaganie decyzji w warunkach ryzyka : metody i zastosowania /  
author Nowak, Maciej

Publication year: 2008 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie czasem bądź panem własnego czasu 
author Seiwert, Lothar J.

Publication year: 2005 Call number: [331.31] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

1 2 3 4 5 6 7 8 Dalej>>
Languages: