Ubezpieczenia komunikacyjne
red. Rogowski, Stanisław

Publication year: 2006 Call number: [368] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kompensacja szkód komunikacyjnych nowoczesne rozwiązania ubezpieczeniowe Traffic Accident Compensation Modern Insurance Solutions 
red. Ludwichowska, Katarzyna

Publication year: 2011 Call number: [368] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zjawisko łaknienia zniżek w ubezpieczeniach komunikacyjnych /
author Śliwka, Piotr.

Series: Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych Zeszyt [Szkoła Główna Handlowa] 6/1998 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Ubezpieczenia /  
red. naukowy Ronka-Chmielowiec, Wanda

Publication year: 2011 Call number: [336] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Charakter prawny współuczestnictwa procesowego
author Mucha, Joanna

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 1/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne wybrane zagadnienia ekonomiczne 
red. naukowa Sułkowska, Wanda

Publication year: 2011 Call number: [368] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ubezpieczenia majątkowe
author Gniadek, Jarosław A.

Call number: [368] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki : Ubezpieczenia / Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 175 
red. naukowy Ronka-Chmielowiec, Wanda

Publication year: 2011 Call number: [X] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ubezpieczeniowe fundusze gwarancyjne na rynkach
author Monkiewicz, Marek

Publication year: 2007 Call number: [368] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Monitor Ubezpieczeniowy : pismo Rzecznika Ubezpieczonych / 
 

Call number: [Dostęp w Czytelni] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Własną drogą, na swój sposób
author Maciąg, Rafał

Series: Marketing w praktyce nr 7 (137) lipiec 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Charakterystyka wymiarowa usługi ubezpieczenia autocasco spostrzeganej przez klientów indywidualnych /
author Doroszewicz, Stefan.

Series: Studia i prace Kolegium Zarządzania i Finansów Zeszyt Naukowy [Szkoła Główna Handlowa] 81 (2007) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Europejski system dochodzenia roszczeń komentarz 
author Orlicka, Justyna

Publication year: 2003 Call number: [347.764] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 
red. naukowy Ronka-Chmielowiec, Wanda

Publication year: 2008 Call number: [368] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

System bonus-malus jako narzędzie konkurencji na rynku ubezpieczeń komunikacyjny /
author Cieślik, Barbara.

Publication year: 2013 Call number: [368] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zastosowanie metod ilościowych w naukach ekonomicznych : Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 2(34) / 2013 /  
 

Publication year: 2013 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zastosowanie metod ilościowych w naukach ekonomicznych : Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 2(34)/2013 
Red. Forlicz, Stefan.

Publication year: 2013 Call number: [ZN] Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 2(34)/2013, Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ubezpieczenia komunikacyjne
author Rogowski, Stanisław

Publication year: 2006 Call number: [02.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ubezpieczenia komunikacyjne
author Rogowski, Stanisław

Publication year: 2008 Call number: [02.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ubezpieczenia komunikacyjne OC w Europie i w Polsce : aktualne problemy 
author Monkiewicz, Marek

Publication year: 2009 Call number: [02.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ubezpieczenia non-life
author Wierzbicka, Ewa

Publication year: 2010 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Ubezpieczenia non-life
author Wierzbicka, Ewa

Publication year: 2011 Call number: [02.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne. Wybrane zagadnienia ekonomiczne
author Sułkowska, Wanda

Publication year: 2011 Call number: [02.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

System bonus-malus jako narzędzie konkurencji na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych
author Cieślik, Barbara

Publication year: 2013 Call number: [02.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomia 2 (14) 2011 /
[kom. red. Bogusław Fiedor przewodn.]. Fiedor, Bogusław.

Publication year: 2011 Call number: [330.1] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 201 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zastosowanie metod ilościowych w naukach ekonomicznych : Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 2(34)/2013 
Red. Forlicz, Stefan.

Publication year: 2013 Call number: [05.0] Series: = Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu ; nr 2(34)/2013, Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Inwestycje finansowe i ubezpieczenia tendencje światowe a rynek polski /
Red. naukowy Jajuga, Krzysztof.

Publication year: 2013 Call number: [336.76] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 323 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku : Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 342 /  
 

Publication year: 2014 Call number: [368] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 342 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Metody ilościowe = Quantitative Methods / 
Red. naukowy Forlicz, Stefan.

Publication year: 2014 Call number: [13.B] Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu=Wroclaw School of Banking Research Journal, nr 7 (45) /2014 Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Studia Oeconomica Posnaniensia vol. 3, no. 11-2015 /
 

Publication year: 2015 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Studia Oeconomica Posnaniensia : 2015, vol. 3, no. 11 / 
Red. Gaweł, Aleksandra.

Publication year: 2015 Call number: [02.D] Series: vol. 3, no 11. Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Próba identyfikacji czynników określających efektywność ubezpieczeń komunikacyjnych z punktu widzenia klientów /
author Borda, Marta.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 2(34) / 2013 Zastosowanie metod ilościowych w naukach ekonomicznych Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Studia Oeconomica Posnaniensia : 2015, vol.3, no. 11 / 
 

Publication year: 2015 Call number: [ZN] Series: Studia Oeconomica Posnaniensia 2015, vol. 3, no. 11 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ewolucja procedur rejestracji pojazdów a przestępczość ubezpieczeniowa /
author Majewski, Piotr.

Series: Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu nr 7(7) / 2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: