Wyzwania polskiej polityki wobec Niemiec
author Wóycicki, Kazimierz

Series: Sprawy międzynarodowe nr 1 (LXII) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bezpieczeństwo Polski i bezpieczeństwo europejskie na początku XXI wieku : Wybrane aspekty
red. Stolarczyk, Mieczyslaw.

Publication year: 2004 Call number: [327] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Problemy prawno-organizacyjne zwalczania terroryzmu
red. Szafrański, Jerzy

Publication year: 2011 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie strategiczne bezpieczeństwem narodowym w
author Kwaśniak, Grzegorz

Series: Stosunki Międzynarodowe nr 3-4 (t. 40) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie bezpieczeństwem wyzwania XXI wieku 
red. Lisiecki, Marek.

Publication year: 2008 Call number: [355] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Obrona narodowa w tworzeniu bezpieczeństwa Polski w XXI wieku podręcznik do przysposobienia obronnego dla studentek i studentów 
red. Jakubczak, Ryszard

Publication year: 2008 Call number: [355] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie
red. naukowa Zięba, Ryszard

Publication year: 2008 Call number: [327] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Państwowy System Rezerw i Zapasów
author Rycerski, Włodzimierz J.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 7 (714) lipiec 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarys teorii bezpieczeństwa narodowego : zarządzanie bezpieczeństwem /  
author Nowak, Eugeniusz.

Publication year: 2011 Call number: [355] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bezpieczeństwo w administracji i biznesie
red. naukowy Grzybowski, Marek.

Publication year: 2007 Call number: [35] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Sieć bezpieczeństwa domeny, relacje, dylematy, szanse 
author Rutkowski, Cezary.

Publication year: 2009 Call number: [355] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zagrożenia informacyjne a bezpieczeństwo państwa
author Bączek, Piotr

Publication year: 2006 Call number: [355] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

System reagowania kryzysowego
red. naukowa Gryz, Jarosław

Publication year: 2007 Call number: [355] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka bez strategii bezpieczeństwo Europy Środkowo-Wschodniej i Polski w 
red. Kamiński, Antoni Z.

Publication year: 2008 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bezpieczeństwo, Polska i świat wczoraj, dziś, jutro 
red. naukowa Lisiak, Henryk

Publication year: 2011 Call number: [327] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bezpieczeństwo, administracja i biznes w kontekście
red. naukowy Nogalski, Bogdan.

Publication year: 2005 Call number: [327] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ochrona infrastruktury krytycznej
red. Tyburska, Agata

Publication year: 2010 Call number: [355] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Globalizacja polityki światowej wprowadzenie do stosunków międzynarodowych 
red. Baylis, John

Publication year: 2008 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Francuska polityka obrony i bezpieczeństwa w świetle
author Musiał, Stanisław

Series: Stosunki Międzynarodowe nr 1-2 (t. 39) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Obrona narodowa w tworzeniu bezpieczeństwa III RP : podręcznik dla studentek i studentów /  
red. naukowa Jakubczak, Ryszard

Publication year: 2003 Call number: [II] Available: (6); Checked out: (0); Not for loan: (3); Actions: Add to cart

Odpowiedzialność wielkiego mocarstwa : chińska perspektywa /  
author Canrong, Jin.

Publication year: 2012 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

English for Safety, Security and Law Enforcement /
author Sendur, Agnieszka M.

Publication year: 2012 Call number: [811.111] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

System bezpieczeństwa narodowego w rozwiązaniach ustrojowych wybranych państw /
author Mickiewicz, Piotr.

Publication year: 2012 Call number: [355] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesna gospodarka - wyzwania i oczekiwania : praca zbiorowa / 
red. Kos, Barbara.

Publication year: 2011 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Państwo, administracja, policja : księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Kazimierzowi Rajchelowi / 
red. Letkiewicz, Arkadiusz.

Publication year: 2012 Call number: [35] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Terroryzm : globalne wyzwanie /  
red. Kowalczyk, Krzysztof.

Publication year: 2012 Call number: [327] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Administracja publiczna i prawo administracyjne w zarysie /
red. naukowa Karpiuk, Mirosław.

Publication year: 2013 Call number: [35] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nowy system przeszkolenia wojskowego studentów i absolwentów szkół wyższych : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej w dniu 28 listopada 2002 r. w Centralnej Bibliotece Wojskowej w Warszawie / 
Red. Kaliński, Mirosław.

Publication year: 2002 Call number: [II] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe - uwarunkowania XXI wieku : współczesne aspekty zarządzania bezpieczeństwem / 
red. naukowy Włodarczyk, Mirosław.

Publication year: 2010 Call number: [355] Series: Przedsiębiorczość i Zarządzanie / Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, t. 11 z. 12 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe - uwarunkowania XXI wieku : współczesne aspekty zarządzania kryzysowego / 
red. naukowa Włodarczyk, Mirosław.

Publication year: 2011 Call number: [355] Series: Przedsiębiorczość i Zarządzanie / Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, t. 12, z. 2 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym /
red. naukowa Sułkowski, Łukasz.

Publication year: 2009 Call number: [355] Series: Przedsiębiorczość i Zarządzanie / Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, t. 10, z. 3 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe-aktualne wyzwania : współczesne aspekty bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego / 
red. naukowy Włodarczyk, Mirosław.

Publication year: 2009 Call number: [355] Series: Przedsiębiorczość i Zarządzanie / Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, t. 10, z. 6 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Aspekty prawne bezpieczeństwa narodowego RP : część ogólna / 
 

Publication year: 2013 Call number: [355] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bezpieczeństwo państwa : władza, polityka, strategia / 
author Gryz, Jarosław.

Publication year: 2013 Call number: [355] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bezpieczeństwo personalne i strukturalne /
author Drabik, Krzysztof.

Publication year: 2013 Call number: [355] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wybrane zagadnienia zarządzania kryzysowego /
author Sobolewski, Grzegorz.

Publication year: 2012 Call number: [35] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zadania i kompetencje zespolonej administracji rządowej w sferze bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej : aspekty materialne i formalne / 
author Karpiuk, Mirosław.

Publication year: 2013 Call number: [355] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarys teorii bezpieczeństwa narodowego : zarządzanie bezpieczeństwem / 
author Nowak, Eugeniusz.

Publication year: 2011 Call number: [Podręcznik] Available: (11); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Krew i nafta : niebezpieczeństwa i konsekwencje rosnącej zależności Ameryki od importowanej ropy naftowej 
author Klare, Michael T.

Publication year: 2006 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

1 2 3 4 5 6 7 Dalej>>
Languages: