Siły zbrojne w systemie politycznym
author Trejnis, Zenon

Series: Zeszyty Naukowe Nr 1 (54) 2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konflikt jako zjawisko integrujące i dezintegrujące
author Stankiewicz, Wojciech Marcin

Publication year: 2008 Call number: [327] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Problemy bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie
red. Potyrała, Anna

Publication year: 2010 Call number: [327] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Użycie siły zbrojnej w świetle norm prawa
author Korycki, Stefan

Series: Zeszyty Naukowe Nr 4 (30) 2002 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo amerykańskie
author Tokarczyk, Roman

Publication year: 2011 Call number: [340] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Państwo w teorii i praktyce stosunków
red. naukowa Sułek, Mirosław

Publication year: 2009 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe Nr 4 (30) 2002 Zeszyty Naukowe WSE Warszawa Nr 4 (30) 2002 
 

Publication year: 2002 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Informatyka gospodarcza 3 /
 

Publication year: 2010 Call number: [330.46/.47] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Informatyka gospodarcza 3 /
 

Publication year: 2010 Call number: [Podręcznik] Available: (5); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Europejski protektorat? Bośnia i Hercegowina w perspektywie 
red. Gniazdowski, Mateusz

Publication year: 2008 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Obrona narodowa w tworzeniu bezpieczeństwa Polski w XXI wieku podręcznik do przysposobienia obronnego dla studentek i studentów 
red. Jakubczak, Ryszard

Publication year: 2008 Call number: [355] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polska misja w Iraku implikacje dla Iraku i Polski 
author Jureńczyk, Łukasz

Publication year: 2010 Call number: [327] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Obrona narodowa w tworzeniu bezpieczeństwa III RP : podręcznik dla studentek i studentów /  
red. naukowa Jakubczak, Ryszard

Publication year: 2003 Call number: [II] Available: (6); Checked out: (0); Not for loan: (3); Actions: Add to cart

Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego zagadnienia prawno-ustrojowe 
author Misiuk, Andrzej

Publication year: 2008 Call number: [35] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce : zarys dziejów : (od X wieku do współczesności) / 
author Misiuk, Andrzej.

Publication year: 2012 Call number: [35] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Społeczno-prawne aspekty przeciwdziałania korupcji /
red. naukowa Bil, Jacek.

Publication year: 2012 Call number: [35] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego zagadnienia prawno-ustrojowe 
author Misiuk, Andrzej

Publication year: 2008 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Żołnierz polski na Pomorzu Zachodnim X-XX wiek : materiały z sesji naukowej z 10 listopada 1999 r. : praca zbiorowa / 
author Wojtaszak, Andrzej

Publication year: 2001 Call number: [XV] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (3); Actions: Add to cart

Pomorze militarne XII-XXI wiek : materiały z sesji naukowej zorganizowanej 27 listopada 2003 r. w Zamku Książąt Pomorskich : praca zbiorowa / 
Red. Kozłowski, Kazimierz

Publication year: 2004 Call number: [XV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (2); Actions: Add to cart

Nowy system przeszkolenia wojskowego studentów i absolwentów szkół wyższych : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej w dniu 28 listopada 2002 r. w Centralnej Bibliotece Wojskowej w Warszawie / 
Red. Kaliński, Mirosław.

Publication year: 2002 Call number: [II] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarys działalności Pomorskiego Oddziału Straży Granicznej w Szczecinie (1991-1997) /
author Wyganowski, Andrzej

Publication year: 1997 Call number: [II] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (2); Actions: Add to cart

Europa, Europa... : przewodnik encyklopedyczny po współczesnej Europie, t. 3 / 
 

Publication year: 2005 Call number: [0 ] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (2); Actions: Add to cart

Aktywność ruchowa, edukacja i zdrowie w (kon)tekstach proobronnych /
Red. Marcinkowski, Marian.

Publication year: 2003 Call number: [61] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Turystyka i rekreacja na rzecz zdrowia : propozycje dla środowiska wojskowego / 
 

Publication year: 2002 Call number: [XIV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wybrane problemy kultury fizycznej w środowisku wojskowym /
Red. Sokołowski, Marek.

Publication year: 2005 Call number: [61] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Udział sił zbrojnych RP w bezpieczeństwie wewnętrznym państwa /
author Pacek, Bogusław.

Publication year: 2013 Call number: [355] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Między Islamem a Kemalizmem : problem demokracji w Turcji 
author Szymański, Adam

Publication year: 2008 Call number: [18.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Obrona narodowa w tworzeniu bezpieczeństwa Polski w XXI wieku : podręcznik do przysposobienia obronnego dla studentek i studentów 
author Jakubczak, Ryszard

Publication year: 2008 Call number: [18.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Tożsamość społeczna grup dyspozycyjnych : Socjologia XLV : Acta Universitatis Wratislaviensis : no 3096 
author Maciejewski, Jan.

Publication year: 2009 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Torture and the military profession
author Wolfendale, Jessica

Publication year: 2007 Call number: [A/01.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Outsourcing usług w systemie logistycznym sił zbrojnych
author Smyk, Stanisław

Publication year: 2011 Call number: [18.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Systemy teleinformatyczne w zarządzaniu kryzysowym
 

Publication year: 2012 Call number: [18.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Andragogika a grupy dyspozycyjne społeczeństwa
author Horyń, Wojciech

Publication year: 2010 Call number: [01.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

The enlargement of the European Union and NATO : ordering from the Menu in Central Europe 
author Jacoby, Wade

Publication year: 2004 Call number: [A/12.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Obrona narodowa w tworzeniu bezpieczeństwa III RP : podręcznik dla studentek i studentów 
author Jakubczak, Ryszard

Publication year: 2003 Call number: [18.D] Available: (5); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polacy w Wehrmachcie
author Kaczmarek Ryszard.

Publication year: 2010 Call number: [19.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Europa, Europa... : przewodnik encyklopedyczny po współczesnej Europie. T. 3 / 
Red. Drozdowicz, Zbigniew.

Publication year: 2005 Call number: [0/9(03)/91] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: