Czynniki konkurencyjności regionów
author Harasimowicz, Aldona.

Series: Optimum nr 1(29) / 2006 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Technologia i przestrzeń a innowacyjność w regionach polskich
author Świadek, Arkadiusz.

Series: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa Tom 2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Programowanie rozwoju społeczno-gospodarczego w układach makroregionalnych
author Szlachta, Jacek

Series: Gospodarka Narodowa nr 7-8/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy prawne przystępowania jednostek samorządu terytorialnego do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych /
author Szypliński, Mieczysław.

Series: Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu nr 3(3) / 2003-2004 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Analiza strategiczna stref
author Prusek, Andrzej

Series: Prace z zakresu gospodarki regionalnej Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Regiony Europy uwarunkowania, wyzwania i perspektywy rozwoju 
red. Stępień-Kuczyńska, Alicja

Publication year: 2009 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Model kapitału intelektualnego regionu koncepcja pomiaru i jej zastosowanie 
author Węziak-Białowolska, Dorota

Publication year: 2010 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Samorząd terytorialny w Europie Zachodniej
red. Rajca, Lucyna

Publication year: 2010 Call number: [342.25] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Geografia ekonomiczna współczesne zjawiska i procesy 
author Budner, Waldemar W.

Publication year: 2011 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przestrzenne uwarunkowania innowacyjności w
author Świadek, Arkadiusz.

Series: Innowacje, przedsiębiorczość i gospodarka oparta na Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konkurencyjność miast i regionów Polski Prace Naukowe AE Wrocław nr 821 Materiały konferencyjne AE Wrocław 
red. naukowy Broszkiewicz, Ryszard

Publication year: 1999 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Gospodarka oparta na wiedzy wyzwanie dla Polski 21 wieku 
red. Kukliński, Antoni

Publication year: 2001 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nysa Science Festival as International Instrument of Knowledge Diffusion in Regional Economic and Non Economic Network Organizations /
author Malczyk, Tomasz.

Publication year: 2010 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Oblicze polityczne regionów Polski elity i społeczeństwo 
red. naukowa Dajnowicz, Małgorzata

Publication year: 2008 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Budowanie społeczności lokalnej jak rozwijać trwałe relacje pomiędzy samorządem a 
red. Adamus-Matuszyńska, Anna

Publication year: 2009 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rozwój regionalny jako zadanie administracji
author Wlaźlak, Katarzyna

Publication year: 2010 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konkurencyjność regionów
red. Klamut, Mirosława

Publication year: 1999 Call number: [332] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ochrona zdrowia w regionie : aspekty organizacyjne i prawne :  praca zbiorowa /  
red. Frączkiewicz-Wronka, Aldona.

Publication year: 2005 Call number: [61] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Globalizacja a rozwój regionów Monografie Akademii Podlaskiej Nr 65 
red. Cisek, Marek

Publication year: 2006 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przedsiębiorcze i konkurencyjne regiony w
red. Klasik, Andrzej

Publication year: 2006 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Procesy dostosowawcze regulacji gospodarczej
author Grzeszczyk, Tadeusz

Series: Zeszyty Naukowe WSHiP Warszaw Zeszyt 4 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów : świat - Europa - Polska /  
author Skawińska, Eulalia.

Publication year: 2009 Call number: [332] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonometryczne modelowanie procesów gospodarki
author Korol, Janusz

Publication year: 2009 Call number: [VIII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wizje dobrego państwa państwo w procesach przemian teoria i praktyka 
red. Lisowska, Alicja

Publication year: 2009 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Statystyka małych obszarów jako narzędzie oceny rozwoj
author Dehnel, Grażyna

Publication year: 2003 Call number: [311] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Promocja gminy, miasta i regionu w kontekście techniki przygotowania materiałów promocyjnych i zasady obsługi inwestorów 
red. naukowy Bąk, Mieczysław

Publication year: 2006 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konkurencyjność regionów rola technologii informacyjno-telekomunikacyjnych 
red. Runiewicz, Małgorzata

Publication year: 2006 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przemyslowe bezpośrednie inwestycje zagraniczne źródłem konkurencyjności regionu : Monografie i Opracowania 544 /  
author Poniatowska-Jaksch, Małgorzata.

Publication year: 2006 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zmierzch decentralizacji w Polsce? polityka rozwoju w województwach w kontekście 
author Grosse, Tomasz Grzegorz

Publication year: 2003 Call number: [III] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Budowanie regionalnego potencjału innowacyjnego w
author Norek, Tomasz

Series: Innowacje, przedsiębiorczość i gospodarka oparta na Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Regionalne strategie innowacji w Polsce - pierwsze
author Nowakowska, Aleksandra

Series: Innowacje, przedsiębiorczość i gospodarka oparta na Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Euroregiony polski krok do integracji 
author Malendowski, Włodzimierz

Publication year: 2000 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Integracja europejska Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 
red. naukowy Klamut, Mirosława

Publication year: 2009 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

1 2 3 4 Dalej>>
Languages: