Podstawy rachunkowości
red. Micherda, Bronisław

Publication year: 2002 Call number: [657] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość a zintegrowane zarządzanie
red. Nowak, Edward

Publication year: 2004 Call number: [657] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zasady rachunkowości teoria, przykłady i zadania 
author Szczypa, Piotr

Publication year: 2005 Call number: [657] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zasady rachunkowości teoria, przykłady i zadania 
author Szczypa, Piotr

Publication year: 2007 Call number: [657] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Istota, funkcje i nadrzędne zasady rachunkowości w gospodarce rynkowej /
author Wrona, Bartłomiej.

Series: Folia Oeconomica Bochniensia Zeszyty naukowe [Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni] nr 4 / 2006 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wstęp do rachunkowości przedsiębiorstw
author Jaworski, Jacek

Publication year: 2009 Call number: [657] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Zasady rachunkowości
author Więckiewicz, Urszula

Publication year: 2002 Call number: [657] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kodeks księgowego
wprow. Gierusz, Jerzy

Publication year: 2003 Call number: [657] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Elementy rachunkowości : podręcznik :  część 1 :  zasady rachunkowości /  
author Kuczyńska-Cesarz, Anna

Publication year: 2005 Call number: [657] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy rachunkowości wykład tom I 
author Olchowicz, Irena

Publication year: 2009 Call number: [657] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Plan kont z komentarzem handel, produkcja, usługi 
author Gierusz, Jerzy

Publication year: 2012 Call number: [657] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwie
author Kiziukiewicz, Teresa

Publication year: 2002 Call number: [657] Available: (0); Checked out: (2); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Podstawy rachunkowości
author Misińska, Danuta

Publication year: 2002 Call number: [657] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rachunkowość finansowa kluczowe zagadnienia, przykłady, zadania Financial Accounting key problems, examples, exercises 
author Śnieżek, Ewa

Publication year: 2007 Call number: [657.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Comparative Analysis of Regulatory Strategies in
author Ebbers, Gabi

Publication year: 2001 Call number: [657] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Różnice kursowe, rozliczenia międzyokresowe,
author Olchowicz, Irena

Publication year: 2009 Call number: [657] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość finansowa podstawy i ewidencje szczegółowe 
author Sawicka, Joanna

Publication year: 2011 Call number: [657.4] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Rachunkowość teoria i zadania 
red. Szydełko, Alfred

Publication year: 2004 Call number: [657] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy rachunkowości teoria, zbiór zadań 
author Ossowska, Magdalena

Publication year: 2002 Call number: [657] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość od podstaw sporządzanie i interpretacja sprawozdań finansowych 
red. naukowa Dobija, Dorota

Publication year: 2004 Call number: [657] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Analiza sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa
red. Skoczylas, Wanda

Publication year: 2009 Call number: [657.4] Available: (2); Checked out: (2); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wzorcowe zarządzenie w sprawie zasad (polityki) rachunkowości
author Jankowska, Krystyna

Publication year: 2010 Call number: [657] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zasady rachunkowości podręcznik 
author Kuczyńska-Cesarz, Anna

Publication year: 2003 Call number: [657] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Rachunkowość w biznesie
red. Czubakowska, Ksenia

Publication year: 2006 Call number: [657.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kreatywna rachunkowość : fałszowanie sprawozdań finansowych /  
author Wąsowski, Włodzimierz

Publication year: 2010 Call number: [657.6] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rachunkowość finansowa od podstaw zadania z rozwiązaniami 
author Zysnarska, Anna

Publication year: 2011 Call number: [V] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kontrakty długoterminowe w praktyce
author Kalinowski, Jacek

Publication year: 2012 Call number: [657.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Organizacja systemu rachunkowości i kontroli wewnętrznej w podmiocie badanym /
autor Uryga, Józef.

Publication year: 2005 Call number: [657.6] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Koncepcja ostrożnej wyceny w rachunkowości
author Hońko, Stanisław

Publication year: 2008 Call number: [657] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

System kontroli przedsiębiorstwa w gospodarce pokryzysowej : na przykładzie jednostek zainteresowania publicznego /  
autor Piaszczyk, Artur.

Publication year: 2011 Call number: [657.6] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kluczowe problemy teorii i praktyki rachunkowości tom I Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu 
red. naukowa Gierusz, Jerzy

Publication year: 2011 Call number: [657] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość przykłady i zadania 
red. Szafraniec, Jadwiga

Publication year: 2004 Call number: [657] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse i rachunkowość teoria i praktyka Prace Naukowe AE Wrocław nr 1186 - materiały 
red. naukowy Borys, Grażyna.

Publication year: 2007 Call number: [336] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nadrzędne zasady rachunkowości a ich adekwatność do regulacji określających merytoryczną poprawność sprawozdań finansowych /
author Krzywda, Danuta.

Series: Prace z zakresu rachunkowości finansowej Zeszyty naukowe Akademia Ekonomicana w Krakowie nr 750 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rachunkowość podstawowe założenia i zasady 
author Gmytrasiewicz, Maria

Publication year: 2012 Call number: [657] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

1 2 3 Dalej>>
Languages: