Budżet Unii Europejskiej
author Soboń, Janusz

Publication year: 2008 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Fundusze unijne i europejskie 2007-2013 dla mieszkańców obszarów wiejskich
author Szymańska, Anna

Publication year: 2008 Call number: [ZE] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Fundusze Unii Europejskiej w Polsce na lata 2007-2013 
red. Bajko, Zbigniew

Publication year: 2008 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

The European Social Fund and the EU Flexibility, Growth, Stability 
author Brine, Jacqueline

Publication year: 2002 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Równi na rynku pracy? analiza sytuacji absolwentów i osób w wieku 50+ w województwie pomorskim / 
red. Fryca, Joanna

Publication year: 2009 Call number: [X] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Mechanizmy i uwarunkowania budowania
author Słodczyk, Janusz

Publication year: 2008 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Aspekty polityczne, społeczne i ekonomiczne procesu na tle casusu Irlandii, Grecji, Hiszpanii i 
author Ekstowicz, Bogdan

Publication year: 2010 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Fundusze Unii Europejskiej 2007-2013 cele - działania - środki 
author Tkaczyński, Jan Wiktor

Publication year: 2008 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Europejski Fundusz Społeczny jako instrument polityki zatrudnienia w państwach Unii Europejskiej /
author Kańduła, Sławomira

Series: Praca w perspektywie ekonomicznej Zeszyty naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 72 (2006) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Skuteczny biznesplan a fundusze europejskie
author Świerszcz, Katarzyna

Publication year: 2010 Call number: [65.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Skuteczny biznesplan rozwoju energetyki z
author Świerszcz, Katarzyna

Publication year: 2010 Call number: [338.45] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawno-finansowe aspekty polityki spójności i przewodnik po funduszach unijnych uzyskiwanie i wykorzystanie 
author Supera-Markowska, Maria

Publication year: 2010 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Mechanizmy finansowe jako nowe źródła finansowania
author Sadowski, Tomasz

Publication year: 2007 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Fundusze unijne bez tajemnic podręcznik dla studentów 
author Śliwa, Jan

Publication year: 2008 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Funkcjonowanie unii gospodarczej i walutowej w teorii i w praktyce /
red. naukowy Borowiec, Jan

Publication year: 2009 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka społeczna i zatrudnienie
red. Zaborowska, Beata

Publication year: 2001 Call number: [304] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Europejski Fundusz Społeczny jako instrument
author Grewiński, Mirosław

Publication year: 2001 Call number: [304] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie w jednostkach sektora finansów finansowanie działalności, audyt wewnętrzny i 
author Brdulak, Jakub J.

Publication year: 2008 Call number: [336.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Fundusze unijne bez tajemnic podręcznik dla studentów 
author Śliwa, Jan

Publication year: 2008 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Fundusze unijne zasady finansowania projektów ze środków unijnych w 
author Poździk, Rafał

Publication year: 2008 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka rozwoju zasobów ludzkich w polskich
author Pauli, Urban

Series: Prace z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Model społeczny zintegrowanej Europy nowe wyzwania i perspektywy 
red. Zarzeczny, Józef

Publication year: 2007 Call number: [304] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka strukturalna Unii Europejskiej stymulatorem
author Ekstowicz, Bogdan

Publication year: 2010 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Fundusze unijne a rozwój gospodarki polskiej ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa 
red. naukowy Sikorski, Jerzy

Publication year: 2005 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

I Forum Samorządowe polska samorządność w integrującej się Europie 
 

Publication year: 2004 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wykorzystanie europejskich funduszy strukturalnych
author Lenik, Piotr

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 6/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Fundusze unijne i europejskie 2007-2013 dla
author Szymańska, Anna

Publication year: 2008 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Innowacje jako czynnik rozwoju społecznego. Analiza wybranych projektów innowacyjnych realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego /
author Zmysłowski, Maciej.

Series: Studia Ekonomiczne Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 80 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zewnętrzne instrumenty wspomagania rozwoju kompetencji pracowników w kontekście konkurencyjności przedsiębiorstw /
author Kwiatkowska-Ciotucha, Dorota.

Publication year: 2013 Call number: [331.108] Series: Monografie i Opracowania / [Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu], nr 235 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Projekt "Czas na biznes" szansą na rozwój lokalnej przedsiębiorczości /
author Ginter, Agnieszka.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 38/2011. Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Model społeczny zintegrowanej Europy : Nowe wyzwania i perspektywy 
author Zarzeczny, Józef

Publication year: 2007 Call number: [12.] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zapobieganie korupcji w wykorzystaniu funduszy unijnych : Zagrożenia korupcyjne w systemie zarządzania Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego (ZPORR 2004-2006) 
author Grosse, Tomasz Grzegorz

Publication year: 2007 Call number: [12.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Środki unijne : klasyfikacja, funkcjonowanie, ewidencja i rozliczanie 
author Uryga, Józef

Publication year: 2007 Call number: [12.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Fundusze Unii Europejskiej 2007-2013 : Cele - Działania - Środki : Stan prawny na dzień 1 lutego 2008 roku. 
author Tkaczyński, Jan Wiktor

Publication year: 2008 Call number: [12.A] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przewodnik po Traktacie z Lizbony : Traktaty stanowiące Unię Europejską : Stan obecny oraz teksty skonsolidowane w brzmieniu Traktatu z Lizbony : Stan prawny na 13 grudnia 2007 r. 
author Barcz, Jan

Publication year: 2008 Call number: [12.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Leksykon polityki regionalnej Unii Europejskiej
author Kundera, Jarosław

Publication year: 2008 Call number: [12.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Menedżer i kreator edukacji
author Plewka, Czesław

Publication year: 2008 Call number: [10.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Budżet Unii Europejskiej
author Soboń, Janusz

Publication year: 2008 Call number: [12.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wybrane problemy pedagogiki pracy w aspekcie przygotowania do zatrudnienia
author Gerlach, Ryszard

Publication year: 2008 Call number: [01.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Fundusze unijne : zasady finansowania projektów ze środków unijnych w Polsce w latach 2007-2013 : stan prawny na dzień 1 lipca 2008 r. 
author Poździk, Rafał

Publication year: 2008 Call number: [12.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: