Teoria i polityka kursu walutowego
author Chrabonszczewska, Elżbieta

Publication year: 1996 Call number: [336.74] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bankowość podręcznik dla studentów 
red. Głuchowski, Jan.

Publication year: 1999 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Pieniądz, polityka pieniężna i systemy kursowe : współczesne teorie i rozwiązania praktyczne / 
author Jurek, Michał

Publication year: 2007 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Filozofia pieniądza przełożył i posłowiem opatrzył 
author Simmel, Georg

Publication year: 1997 Call number: [336.74] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Współczesne waluty międzynarodowe
author Pszczółka, Ireneusz

Publication year: 2011 Call number: [336.74] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Platow Prognose 2003 Anlageerfolg in insicheren Zeit 
red. Schirmacher, Albrecht F.

Publication year: 2002 Call number: [336] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Pieniądz i polityka pieniężna /
author Schaal, Peter.

Publication year: 1996 Call number: [336.74] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rynek finansowy w Federacji Rosyjskiej - wybrane
author Zawadzki, Krystian

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 3 (48) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo finansów publicznych
red. naukowa Brzeziński, Bogumił.

Publication year: 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

The Economics of European Integration
author Baldwin, Richard

Publication year: 2006 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kurs walutowy a stabilizacja cen Aspekty teoretyczne 
author Koronowski, Adam

Publication year: 1997 Call number: [336.74] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami w korporacjach międzynarodowych
 

Publication year: 2001 Call number: [339.7] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Teoretyczne podstawy regionalnej integracji
red. Misala, Józef

Publication year: 2004 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Pieniądz, polityka pieniężna i systemy kursowe : współczesne teorie i rozwiązania praktyczne /  
author Jurek, Michał.

Publication year: 2007 Call number: [336.74] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Od marki do złotego historia finansów Drugiej Rzeczypospolitej 
author Morawski, Wojciech

Publication year: 2008 Call number: [336.74] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Jednostronna euroizacja - sposób na uzyskanie
author Kubiszewska, Katarzyna

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 3 (48) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Tylnymi drzwiami "Czarny rynek" w Polsce 1944-1989 
author Kochanowski, Jerzy

Publication year: 2010 Call number: [339.13] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Międzynarodowe stosunki finansowe wybrane problemy 
red. naukowy Dudziński, Jerzy

Publication year: 2006 Call number: [339.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Teoria optymalnych obszarów walutowych a waluty
author Zawiślińska, Izabela

Series: Zeszyty Naukowe Nr 2 (32) 2003 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Czynniki wyjaśniające zjawisko luki percepcji wśród
author Mucha, Krystian

Series: Gospodarka Narodowa nr 1-2/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Historia finansów współczesnego świata od 1900 roku 
author Morawski, Wojciech

Publication year: 2008 Call number: [336.74] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Exchange Rates and International Finance
author Copeland, Laurence S.

Publication year: 2008 Call number: [339.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Le systeme financier et monetaire international cris e
author Faugere, Jean-Pierre

Publication year: 1994 Call number: [339.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Międzynarodowy system walutowy
author Lutkowski, Karol

Publication year: 1996 Call number: [336.74] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Analiza ryzyka walutowego
author Lewandowski, Dariusz

Publication year: 1993 Call number: [336.74] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polski rynek walutowy w praktyce : produkty, opcje egzotyczne, produkty bankowe z ukrytą opcją walutową, par forwardy i inne : transakcje : strategie : zarządzanie ryzykiem walutowym /  
author Zając, Jacek.

Publication year: 2005 Call number: [336.76] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo dewizowe akty wykonawcze 2008 komentarz 
author Bejnarowicz, Piotr

Publication year: 2008 Call number: [346.58] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Chińska waluta a świat /
author Chen, Yulu.

Publication year: 2012 Call number: [336.74] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami : współczesne wyzwania teorii i praktyki.  Zeszyty Naukowe nr 640 Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia nr 38 
red. naukowy Zarzecki, Dariusz.

Publication year: 2011 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

System finansowy w Polsce
author Pietrzak, Bogusław

Publication year: 2003 Call number: [07.O] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Unia monetarna : teoria i polityka 
author Bukowski, Sławomir I.

Publication year: 2007 Call number: [12.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

System finansowy w Polsce : 1 / 
 

Publication year: 2008 Call number: [07.0] Available: (4); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: