Strategie marketingowe na rynkach zagranicznych /
author Simpson, Dorota.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni z. 4 (2002) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przedsiębiorczość międzynarodowa
author Morawczyński, Stefan

Publication year: 2008 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wejście przedsiębiorstwa na nieukształtowane rynki zagraniczne i związane z nim ryzyko : Wyzwania dla menedżerów /  
author Stankiewicz, Janina.

Series: Strategie przedsiębiorstw w warunkach kryzysu Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 50 (2004) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami Zarządzanie finansami klasyczne zasady, nowoczesne narzędzia tom II Czas na pieniądz 
red. naukowy Zarzecki, Dariusz.

Publication year: 2002 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Znaczenie innowacyjności konsumenta międzynarodowego dla kształtowania strategii marketingowej przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych /
author Bartosik-Purgat, Małgorzata.

Series: Współczesne problemy międzynarodowej działalności przedsiębiorstw Zeszyty naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 125 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Global Strategic Management
author Peng, Mike W.

Publication year: 2009 Call number: [65.01] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sposoby wejścia przedsiębiorstw na rynki zagraniczne
author Walas-Trębacz, Jolanta

Series: Prace z zakresu procesu zarządzania Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sieci biznesowe a przewaga konkurencyjna
author Ratajczak-Mrozek, Milena

Publication year: 2010 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Badania marketingowe rynków zagranicznych - obszary
author Żbikowska, Agnieszka

Series: Prace z zakresu marketingu Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Marketing międzynarodowy
author Limański, Andrzej.

Publication year: 2010 Call number: [339.138] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Pozyskiwanie kapitału na działalność gospodarczą na
author Bednarz, Joanna

Publication year: 2008 Call number: [330.322] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Biznes międzynarodowy : od internacjonalizacji do globalizacji /  
 

Publication year: 2005 Call number: [339.9] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Marketing międzynarodowy
author Limański, Andrzej.

Publication year: 2010 Call number: [XII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania gospodarki światowej i rynku pracy /
red. naukowa Chmielak, Anna.

Publication year: 2011 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przedsiębiorstwa rodzinne w otoczeniu globalnym : analiza porównawcza ekspansji międzynarodowej firm rodzinnych i nierodzinnych z rynku NewConnect / 
author Popczyk, Wojciech.

Publication year: 2013 Call number: [658.11] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Logistyka w internacjonalizacji przedsiębiorstw Unii Europejskiej
author Gołembska, Elżbieta

Publication year: 2005 Call number: [21.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Marketing na rynku międzynarodowym
author Grzegorczyk, Wojciech

Publication year: 2005 Call number: [11.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Marketing międzynarodowy : zarys problematyki 
author Wiktor, Jan W.

Publication year: 2008 Call number: [11.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Pozyskiwanie kapitału na działalność gospodarczą na rynkach zagranicznych
author Bednarz, Joanna

Publication year: 2008 Call number: [07.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Marketing na rynku międzynarodowym
author Grzegorczyk, Wojciech

Publication year: 2009 Call number: [11.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Marketing międzynarodowy
author Limański, Andrzej.

Publication year: 2010 Call number: [11.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Marketing na rynku międzynarodowym
author Grzegorczyk, Wojciech

Publication year: 2013 Call number: [11.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Poradnik eksportera do krajów Unii Europejskiej
author Kaczmarek, Tadeusz Teofil

Publication year: 1998 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Logistyka w internacjonalizacji przedsiębiorstw Unii Europejskiej /
Red. Gołembska, Elżbieta.

Publication year: 2005 Call number: [658.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: