Zarządzanie : kluczowe koncepcje /  
author Schermerhorn, John R.,Jr.

Publication year: 2008 Call number: [65.01] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Kultura organizacyjna i etos pracy
author Gasparski, Wojciech

Series: Master of Business Administration nr 6 (101) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Biznes, prawo, etyka
red. naukowa Gasparski, Wojciech

Publication year: 2009 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wzory kulturowe w organizacji
author Gadomska-Lila, Katarzyna

Series: Master of Business Administration nr 1 (108) 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie w kulturach wysokiego i niskiego
author Hensel, Przemysław

Series: Problemy zarządzania nr 3(25)/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Humanistyczne wartości zarządzania w poszukiwaniu sensu menedżerskich działań 
author Penc, Józef.

Publication year: 2010 Call number: [65.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kultura organizacji naturalną wartością przedsiębiorstwa /
author Bańka, Waldemar

Publication year: 2009 Call number: [008] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kreowanie kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwie
author Gableta, Małgorzata

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 7/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Obrazy organizacji
author Morgan, Gareth

Publication year: 1997 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu organizacje, konteksty, procesy zarządzania 
red. naukowa Glinka, Beata

Publication year: 2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kultura organizacyjna w zarządzaniu /
 

Publication year: 2007 Call number: [008] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie operacyjne w firmie: perspektywy i doświadczenia / 
 

Publication year: 2002 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wzrost efektywności expatów
author Szwiec, Paweł

Series: Zarządzanie zasobami ludzkimi nr 5 (70) /2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategiczne międzynarodowe zarządzanie zasobami
author Stor, Marzena

Publication year: 2011 Call number: [658.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kulturowe uwarunkowania przywództwa w wyniki badań 
author Winch, Sławomir

Series: Master of Business Administration nr 3 (110) 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rozwój kapitału społecznego jako czynnik
author Bylok, Felicjan

Series: Problemy zarządzania nr 1(31)/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zrozumieć Chińczyków kulturowe kody społeczności chińskich 
red. naukowa Zajdler, Ewa

Publication year: 2011 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kultura innowacji : kreatywność pracowników źródłem sukcesu firmy /  
autor Trompenaars, Fons

Publication year: 2012 Call number: [008] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kultura organizacji : na podstawie badań w wybranych zakładach pracy województwa śląskiego /  
Autor Róg, Jan

Publication year: 2007 Call number: [008] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Antropologia peryferyjnego rynku pracy rola kultury w wyjaśnianiu procesu zatrudniania 
author Sławecki, Bartosz

Series: Problemy zarządzania nr 2(32)/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zasady zachowania w organizacji
author Robbins, P. Stephen

Publication year: 2001 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Uniwersytet społecznie odpowiedzialny - próba ujęcia
author Leja, Krzysztof

Series: Współczesne zarządzanie nr 2/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konsument w centrum uwagi
author Beemer, Britt C.

Publication year: 2010 Call number: [339.13] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kultura organizacyjna w paradygmacie neoewolucyjnym
author Sułkowski, Łukasz

Series: Współczesne zarządzanie nr 4/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kulturowe uwarunkowania struktury organizacyjnej
author Gadomska-Lila, Katarzyna

Series: Master of Business Administration nr 6 (107) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie współczesnymi przedsiębiorstwami uwarunkowania strategiczne, innowacyjne i kulturowe Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku tom 
red. naukowy Falencikowski, Tadeusz.

Publication year: 2010 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zróżnicowanie kulturowe współczesnych organizacji nowe wyzwanie dla zarządzania 
author Łysik, Krzysztof

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 10/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie zasobami ludzkimi
author McKenna, Eugene

Publication year: 1999 Call number: [658.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kultura organizacyjna w przedsiębiorstwie
author Bitkowska, Agnieszka

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 12/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Antropologia wizualna organizacji
author Dzidowski, Adam

Series: Problemy zarządzania nr 2(32)/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategiczne międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi /
author Stor, Marzena

Publication year: 2011 Call number: [X] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Mierniki działalności badawczo-rozwojowej
author Smarż, Waldemar

Series: Master of Business Administration nr 1 (102) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Jak Pixar wyzwala kreatywność zespołową
author Catmull, Ed

Series: Harvard Business Review Polska nr 9 (79) - wrzesień 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kompetencje międzykulturowe jako element kultury dylematy teorii i praktyki 
author Gajek, Katarzyna

Series: Problemy zarządzania nr 2(32)/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Poszukiwanie optymalnej kultury organizacyjnej
author Michalczyk, Leszek

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 3 (52) 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kultura organizacyjna - diagnoza i zmiana : model wartości konkurujących /  
autor Cameron, Kim S.

Publication year: 2003 Call number: [008] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Obrazy organizacji
author Morgan, Gareth

Publication year: 1997 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kulturowe uwarunkowania sukcesu organizacji
author Winch, Sławomir

Series: Przegląd Organizacji nr 4/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Uniwersytet czy przedsiębiorstwo - dylemat kultury
author Jeran, Agnieszka

Series: Przegląd Organizacji nr 7-8/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie w XXI wieku jakość, twórczość, kultura 
author Kostera, Monika.

Publication year: 2010 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

1 2 3 Dalej>>
Languages: